Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

42 Grunt Václava Tkadlce

f 385a

Letha 1593 Václav Tkadlec koupil podsedek svůj [od] Václava Vřavého za 17 zl, závdanku Václav Tkadlec Vřavovi položil 1 zl a ostatek od letha [15]94 při Vánocích dopláceti zůstává témuž Valovi Vřavovi po 1 zl – 12 zl a Řehovi Vlčovému též náleží na posledních penězích 4 zl, ty jemu též po 1 zl jíti mají.

Jakož jest Řehovi Vlčejovi na podsedku vejš psaným 4 zl náleželo, i majíc také ve 4 zl témuž Vlčejovi Václav Tkadlec po letech vyplniti, pustil jest jemu takový podsedek v těch
4 zl. A tak tenž Řeha podsedek svůj zaplacenej má.

Pusté místo

Letha 1613 za fojta Jíry Tkadlce starší prodali podsedek požár Bartoňovi Pechový[mu] za 8 zl bez závdanku, platiti [má] od leta 1616 po 1 zl. Odevzdán za volný. Rukojmě Jan Zelenka, Mathouš Slezák SRSAN.
Leta Páně 1616 za fojta Jana Prčka Bartoň Pechů položil za grunt svůj peněz ročních 1 zl. Ty peníze, totiž 1 zl, přijali starší kněždubští.
f 385b
Letha 1617 za fojta Pavla Drašťových Bartoň Pechů položil za grunt na obec kněždubskou 1 zl.
Letha 1618 za fojta Jana Liškového Bartoň Pechů položil za gr[unt] na obec kněždubskou 1 zl.

Pusté