Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

65 Grunt Jakuba Ondráčka

span class="f">f 603a

Ten Jakub má podsedek s nivou roli po nebožt[íku] otci svém od několika leth zaplacenej.

Po smrti n[ebožtíka] Jakuba Ondráčka Margetu manželku jeho vzal Jan Šmatláň se vším příslušenstvím. A tak ten všecken statek má zaplacený.

Letha 1645 za fojta Jana Poletka jest ten grunt ut s[upr]a z poluláním roli podle rozdílu statku po n[ebožtíku] Janovi Šmatláňovi Kateřině vdově pozůstalej odevzdán za volný [a] svobodný v summě za 360 zl, placením področně po 12 zl. Rukojmě za opravu, placení gr[untu] a povinnosti JHM i obecní Mikuláš Podolský a Šebesta Špalek SRSaN 1645.
Letha 1647 za fojta Martina Kutáše Kateřina Šmatláňka položila za grunt svůj a převzatý statek 24 zl. Ty přijal Martin Kutáš nápadník.

Letha Páně 1652 za fojta Pavla Mockového prodali fojt a starší grunt svrchu psaný ze štvrtí roli po Janovi Šmatláňovém Adamovi Bílovi za summu 12 zlm, platiti má ročně komu náležeti bude po 1 zlm. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení i povinnosti J.H.M. a obecní Jan Benka a Jan Záchvěj S.R.S.a N.