Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

46 Grunt Macka Majůvka

f 422a

Letha 1595 Macek Majuovků koupil podsedek svůj od Vávry Kožového za 40 zl, závdanku témuž Vávrovi položil 2 ½ zl a ostatek dopláceti má od letha [15]94 při Vánocích po 2 zl. Ta všecka summa náleží vejš psanému Vávrovi Kožovi.
Letha Páně 1593 položil dotčený Macek 1 zl. Přijal jej Vávra Kožů.
Ten Macek vejš psaný s podsedku svého utekl, i poněvadž Vávrovi Kožovi spravedlnost na něm náleží, jest týž podsedek zase k sobě zaplacenej přijal a žádnému za něj nic dlužen není. Rukojmě za opravu a povinnosti panské zejména tito: Jíra Havelků, Mikuláš Nejedlíček R.S.N.

Leta [15]97 ten Vávra Kožů prodal podsedek svůj Vítkovi Nečepelovi za summu 40 zl. Závdanku položil Vítek Nečepel Vávrovi Kožovi hned při odevzdávce 2 zl a ostatek platiti má od leta 98 po 2 zl. Rukojmě za platcení, o[pravu] g[runtu] i pov[innosti] panské Jura Podhorský, Bartoň Kelečský, Vašek Ocas S.R.S.A.N.R.
f 422b
Letha 1604 za fojta Martina Černého Martin Puků majíc tento podsedek nápadem po Vávrovi Pukovém bratru svým zaplacený, prodal jej Mikulášovi Břicovi za 18 zl. Závdanku jemu dal 1 zl a platiti má od letha 1605 po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Kladivo, Jan Gerla S.R.S.N.

Pusté místo

Letha 1612 za fojta Jíry Tkadlce prodali požár ouřad kněždubský ut s[upr]a Janovi Lukáškovi za summu 10 zl bez závdanku, platiti má od letha 1615 po 1 zl. Odevzdán za volnej a svobodnej. Rukoj[mě] za spravení a opravu i povinnosti J.M.P. Kryštof Kyžša, Jan Opolský S.R.S.N.

Letha 1613 za fojta ut s[upr]a Jan Travnický na ten grunt a kup ut s[upr]a vstúpil, platiti má od leta, jakž nahoře zapsáno jest. Rukojmě Václav Pulec, Václav Košile SRSN.

Leta Páně 1615 za fojta Jana Šmatláně Jan Trávníček(!) prodal grunt ten Kryštofovi Pecouchovi za 10 zl bez závdanku, platiti jej má počna leta 1616 po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Matěj Valků a Václav Lahvička SRSN.

Letha 1617 za fojta Pavla Drašťových Kryštof Pecouch umřel a fojt a starší prodali ten podsedek Ondrovi Poláchovi za
12 zl bez závdanku, platiti má ročně po 1 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě Jakub Křenecký a Bartoň Pechy Žaludových SRSN.

Pusté

Letha 1645 za fojta Jana Poletka a starších jeho jest ten malý podsedek prodán Jurovi Říhovi za summu 2 zl, placením po 15 gr. Odevzdán. Rukojmě Martin Puček a Jan Pekárek SRSaN. Ty peníze náleží na tomž gruntě obci.
Letha 1646 za fojta Jíry Záchvěja Jíra Říha položil a zůstávají za úřadem 15 gr. Ty jsou do důchodův od ouřadu odvedeny letha 1647.
f 423a
Letha 1647 za fojta Martina Kutáše Jíra Říha položil za grunt svůj, kteréž jsou do důchodův odvedeny 15 gr.
Letha Páně 1648 za fojta Martina Lišky Jíra Říha položil za grunt svůj totiž 15 gr. Takové náleží do důchodův.

Leta 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za fojta Klimka Kornúta Jíra Říhů zemrouc takový podsedek jest pustý ujal Vácslav Kuša v summě za 2 zl bez závdanku, platiti má každoročně komu náležeti budou po 15 gr. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení a povinnosti panské i obecní Vácslav Krčmář a Martin Six SRSN.