Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

63 Grunt Jana Majůvky

f 584a

Letha 1587 Jan Majůvků koupil jest grunth z půl lánem roli po nebož[tíkovi] Tomšovi Gardalů za 170 zl.
Ta všecka summa náležela Anně Čabatce a ta Anna aby z té summy vydáno bylo, poručenstvím svým nařídila:
Item na zbor strážnickej 10 zl zaplace[no].
Item na kostel kněždubskej 10 zl zaplace[no].
Item na zbor Lhoty Veselské 5 zl dáno.
Item dceři Marušinej 12 zl dáno.
Janovi Barbořinému 5 zl dáno.
Barboře sestře Anny napřed psané 5 zl dáno.
Učiní toho 47 zl.
Na to jest položeno od Jana Majůvky do letha [15]93 19 zl a mimo to zadržel 11 zl, ty jest povinen položiti.
Z těch 19 zl dáno na zbor strážnickej 10 zl a ostatek od letha [15]94 při Vánocích tenž Jan Majůvků platiti má po 5 zl.
Vína dvě bečky, které po tej Anně zůstalo, jest jedna bečka panu Seboldovi Čačkovi a druhá bečka Bratru Martinovi z jedním poltem slanin, krávou jednou a poduškou vydána. A co j[es]t jiného komu vydáno, to j[es]t vejš sirot[kům] o tom poznamenáno.
f 584b
Letha [15]94 Jan Majůvka položil za grunth svůj peněz purgkrechtních 5 zl. Z toho dáno [na] zbor lhotský podle poručenství 1 zl.
Letha [15]95 položil Jan Majůvka za grunth svůj peněz purgkrecht[ních] 5 zl.
Letha [15]96 položil Jan Majůvka za grunth peněz purgkrechtních 5 zl.
Jakož jest Anně dceři Marušinej na tom gruntě podle odkazu náleželo 12 zl, takovou spravedlnost jest Jíra Bánovský manžel její Janovi Majůvkovi za 4 zl 7 ½ gr koupil. A tak táž Anna tu žádné spravedlnosti nemá.
Leta [15]97 Zuzanna Majůvková položila za podsedek 5 zl.
Leta [15]98 položil Jíra Majůvka na místě Zuzany Majůvkové za grunt svůj na s[irotky] n[ebožky] Anny Čabačky 5 zl.

Leta [15]99 za fojta Jakuba Ondračkového Jíra Majůvka prodal podsedek ut s[upr]a Janovi Gerlovi na ten způsob, aby za něj což se doplatiti zůstává zaplatil summy 79 zl, kteráž náleží nápad[níkům] n[ebožky] Anny Čabatky, placením od leta [15]99 po 5 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukoj[mě] za platcení, opravu gruntu a povinn[osti] JM Páně staří svrchu psaní zůstávají a k nim přistavil Urbana Kováře, Bartoně Režného, Vaška Věhlavového S.R.S.N.
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Jan Gerle za grunt svůj nápad[níkům] n[ebožky] Anny Čabatkové 5 zl.
Letha 1600 za fojta Jakuba Ondračkového [položil] Jan Gerle za grunt nápad[níkům] n[ebožky] Anny Čabatkové 5 zl.

Letha 1601 za fojta Martina Černého položil Jan Gerle za grunt nápadníkům n[ebožky] Anny Čabatkové 2 zl.
Letha 1602 za fojta Martina Černého položil Jan Gerle za g[runt] nápadníkům n[ebožky] Anny Čabatkové 2 zl.
f 586a
Letha 1604 za fojta Martina Černého položil Jan Gerle za g[runt] nápadníkům n[ebožky] Anny Čabatkové 4 zl.

Pusté místo

Leta 1641 za fojta Jana Ondračkového týž fojt s ouřadem prodali svrchu psaný grunt s polouláním roli Alexandrovi Ruskovskému za summu 8 zl, placení po vyjití tří let komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za placení gruntu, povinnosti JHM a jinších Václav Zákrsek a Jan Křižan slíbili rukou společnou a nerozdílnou.
Letha 1647 za fojta Martina Kutáše Alexander Ruskovský položil za grunt svůj, kterýž za ouřadem zůstává 1 zl.