Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

28 Grunt Jana Remšového

f 255a

Letha 1581 Jan Remšů koupil podsedek svůj z rolí od Jakuba Smolky za 100 zl, na kderejž do letha [15]93 vyplnil závdanku a peněz purgkrechtních 99 zl a dopláceti zůstává ještě 1 zl. Když jej položí, bude jmíti grunth svůj zaplacenej.
Letha [15]94 položil Jan vejš psaný ostatních peněz purgkrechtních 1 zl. A tak grunth svůj zaplacenej má.

Leta 1598 Jan Remeš prodal podsedek ut s[upr]a Martinovi Polešákovi z rolí, což k tomu podsedku oddávna přináleželo, za summu 45 zl. Závdanku dal Martin Polešák Janovi Remšovi 4 zl, ostatek platiti má od letha [15]98 po 4 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Pavel Slavičínský, Jan Belfů, Jan Javornický, Jura Očků S.R.S.N.
Leta [15]98 položil ročních peněz mimo závdanek Martin Polešák za grunt Janovi Remšovi 4 zl.
Leta [15]99 za fojta Jakuba Ondračkového položil Martin Polešák za g[runt] svůj Janovi Remšovému 4 zl.
Letha 1600 za fojta Jakuba Ondračkového položil Martin Polešák Janovi Remšovi 4 zl.
f 255b
Letha 1600 za fojta Jakuba Ondračkového Martin Polešák prodal grunt svrchu psaný Janovi Šimka Vlčejových za summu
37 zl. Závdanku jemu dal 4 zl a pustil jemu, co zaplaceného měl 4 zl a tak tu Jan ut s[upr]a na tom gruntě nic víc nemá, ostatek platiti má od letha 1601 po 4 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Martin Polešáků, Pavel Polešáků, Lukáš Polešáků S.R.S.A N.
Letha 1601 za fojta Martina Černého položil Jan Vlčejových za grunt Janovi Remšovi 2 zl.
Letha 1602 za fojta Martina Černého položil Jan Vlčejových za grunt Janovi Remšovi 2 zl.
Letha 1603 za fojta Martina Pukového položil Jan Vlčejových za g[runt] Janovi Remšovi 4 zl.
Letha 1604 za fojta Martina Černého položil Jan Vlčejových za g[runt] Janovi Remšovi 4 zl.
Letha 1605 za fojta Martina Černého Jan Vlčejů položil za grunt Janovi Remšovi 1 zl.
Jakož Janovi Remšovému na tomto gruntě náleželo 16 zl, ty jest ležíc na smrtedlné posteli poručil Kateřině a Janovi, strejcům svým, přijde každému 8 zl.
Letha 1608 za fojta Martina Remšového položil Jan Vlčejů za grunt 2 zl. Z toho vzal Martin Vlků, manžel Kateřinin 1 zl a Jan Remšů 1 zl.
Letha 1609 za fojta Martina Remšového položil Jan Vlčejů za grunt 2 zl. Z toho vzal Martin Vlků, manžel Kateřinin, 1 zl a Jan Remšů 1 zl.

Letha 1610 za fojta Jíry Tkadlce položil Jan Vlčejů za g[runt] 2 zl. Z toho vzal Martin Vlků, manžel Kateřiny 1 zl a Jan Remšů 1 zl.
f 256a
Letha 1611 za fojta Jana Šímy položil Jan Vlčejů za g[runt] svůj 2 zl. Z toho vzal Martin Vlků, manžel Kateřiny 1 zl a Jan Remšů 1 zl.
Letha 1612 za fojta Jíry Tkadlce položil Jan Vlčů(!) za g[runt] svůj 2 zl. Z toho vzal Martin Vlků, manžel Kateřiny
1 zl a Jan Remšů 1 zl.
Letha 1613 za fojta ut s[upr]a položil Jan Vlčů za g[runt] 2 zl. Z toho vzal Martin Vlků, manžel Kateřiny 1 zl a Jan Remšů 1 zl.
Letha 1614 za fojta ut Jíry Tkadlcového položil Jan Vlčů za grunt svůj 2 zl. Z toho vzal Martin Vlků, manžel Kateřinin
1 zl a Jan Remšů též vzal 1 zl.
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Jan Vlků(!)
za g[runt] svůj ostatních peněz, totiž 2 zl. Z toho vzal Martin Vlků na díl Kateřiny manželky 1 zl a Jan Remšů též vzal ostatní podle poručenství 1 zl. A tak týž Jan Vlčejů má tento grunt svůj zouplna a docela zaplacený.

Pusté

Letha 1636 za fojta Jana Ondračkového týž fojt z ouřadem prodali grunt se čtvrtí roli Martinovi Kručkovi za summu
10 zl, placení komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán za volný. Rukojmě za povinnosti panské a obecní Václav Ryšánek a Jíra Hlaváň SRSN. A tak tento grunt jest zaplacený.

Letha 1641 za fojta Jana Ondračkového týž fojt s ouřadem prodali grunt svrchu psaný s půl lánem roli Jurovi Záchvějovému za sumu 8 zl, placení po vyjití tří let komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za povinnosti JHM a jinších Jakub Žernovský, Šebesta Špalek S.R.S.N.

Letha 1645 za fojta Jana Poletka jest prodán ten grunt vejš psaný Thomášovi Stupkovi za summu 10 zl, placením področně po 1 zl. Odevzd[án]. Ruk[ojmě] Jura Šotura a Adam Král SRSaN.

Letha Páně 1648 za fojta Martina Lišky týž fojt z ouřadem prodali ten grunt po Thomášovi Stupkovi Adamovi Bílému za summu bez závdanku za 8 zlm, placení področně po 1 zl. Odevzdán jemu za volné a svobodné. Rukojmě za dílo a povinnosti panské i obecní Jura Šotura a Martin Prček SRSN.

Letha Páně 1652 za fojta Pavla Mockového Adam Bílý prodal svrchu psaný grunt Jurovi Bílému bratru svému za summu 8 zlm, platiti má ročně komu náležeti bude po 1 zlm. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení i povinnosti J.H.M. a obecní Václav Miroš a Václav Navrátil S.R.S.a N.R.

Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za fojta Klimka Kornúta Jíra Bílý prodal grunt svůj Jírovi Kručkovi za summu 8 zl. Za vystavení gruntu dal jemu 5 zl 4 gr 2 den, ostatek platiti má totiž těch 8 zl komu náležeti bude ročně po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení, povinnosti panské i obecní Jíra Marků a Jan Bílý
SRSN.
NB. K tomu gruntu pustil jest Martin Macháček od gruntu svého v počtu 27 jednu čtvrt roli za zaplacenú Jírovi Kručkovi, pastorku svému.