Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

53 Grunt Pavla Lojiše

f 494a

Letha [15]93 koupil Pavel Lojiš grunth svůj od Mikuláše Nejedlíčka za 25 zl, závdanku položiti má 2 zl a od letha [15]94 při Vánocích platiti má po 2 zl.
Ty vejš psané peníze náleží osobám těmto:
Item Václavovi, Ondrovi, Janovi a Jírovi bratřím Halíkovejch náleží 6 zl.
A Holomkovi Židu též náleží, když nápadníci Halíkovi 6 zl vyzdvihnou, 19 zl, ty jemu též po 2 zl jíti mají.
Rukojmě za zaplacení a opravu toho gruntu zejména tito: Matyáš Pulců, Jíra Buchta, Macek Práskal S.R.S.N.

Letha [15]93 nápadníci napřed psaní stojíc před panem ouředníkem přiznání učinili, že jim těch 6 zl vejš psaných nenáleží. I vyhledalo se, že Holomkovi Židu spravedlivě ty peníze náležejí. A tak ten Žid na tom podsedku jmíti bude
25 zl.
f 494b
Letha [15]94 prodán napřed psaný podsedek Vaškovi Tkáčovi za 25 zl. Závdanku položil týž Vašek Holomkovi Židu 2 zl a ostatek platiti má od letha [15]95 při Vánocích pořadně po 2 zl. Rukojmě za placení a opravu gruntu i povinnosti panské Mikuláš Kolacia, Macek Kolečků, Macek Práskal R.S.N.
Letha [15]96 položil Vašek Tkáč za grunth peněz Holomkovi 1 zl.
Letha [15]97 položil Vašek Tkáč za grunt peněz purgkrechtních Holomkovi Židu 1 zl.
Leta [15]98 položil Vašek Tkáč za grunt svůj Abrahamovi Holomkovi Židu 1 zl.
Pustý (škrtnuto)

Letha 1608 za fojta Martina Remšového nápadníci Holomka Žida majíce peníze na tomto podsedku jej ujali a prodali Václavovi Lavičkovi za summu 6 zl bez závdanku, platiti má od letha 1609 po 1 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Mikuláš Poláček, Vašek Šlíšků SRSAN.

Letha 1609 za fojta Martina Remšového Václav Lahvička(!) prodal podsedek Janovi Lukáše Kolečkových za 7 zl. Závdanku jemu dal 1 zl, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 1 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Václav Lahvička, Mikuláš Sečkař S.R.S.A N.
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Jan Lukáše Kolečkových za grunt nápadníkům Holomkovým 1 zl.

Letha 1610 za fojta Jíry Tkadlce Jan Lukáše Kolečkových prodal týž podsedek Janovi Belfovi za summu 6 zl. Závdanku jemu dal 1 zl, platiti má od letha ut sup[ra] po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Pavel Polešáků.

Letha a za fojta ut sup[ra] položil Jan Belfů za gr[unt] nápad[níkům] Holomkovým 1 zl.
f 495a
Letha 1611 za fojta Jana Šímy položil Jan Belfů za gr[unt] nápad[níkům] Holomkovým 1 zl.
Letha 1612 za fojta Jíry Tkadlce položil Jan Belfů za gr[unt] nápad[níkům] Holomkovým 1 zl.
Letha 1613 za fojta ut s[upr]a položil Jan Belfa za g[runt] nápadníkům Holomkovým 1 zl.
Letha 1614 za fojta ut s[upr]a položil Jan Belfa za g[runt] 1 zl. Ten jest dán Židu Holomkovi a což se mu ještě dopláceti s tohoto podsedku zůstávalo, to jest týž Žid Holomek všechno škodovati musil za tou příčinou, že jest týž podsedek několik let pustý zůstával. A tak Jan Belfa má ten podsedek zouplna a docela zaplacený a žádnému v ničemž nezávadný.

Pusté