Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

32 Grunt Jana Poláka

f 291a

Letha 1592 koupil jest podsedek Jan Polák od Jana Hambálka za 60 zl, závdanku témuž Janovi Hambálkovi dal 5 zl. Letha [15]93 položil témuž Janovi Hambálkovi Jan Polák 2 zl a ostatek dopláceti má od letha [15]94 při Vánocích po 3 zl. Ta summa všecka náleží Janovi Hambálkovi.
Letha [15]94 položil Jan napřed psaný za grunth svůj peněz purgkrechtních 3 zl. Ty přijal Jan Hambálek.
Téhož letha ut sup[ra] Jan Hambálků prodal peníze své gruntovní, kteréž jemu náležely, totiž 50 zl, Holomkovi Židu do Strážnice za 17 zl hotových. A tak jemu Židovi takové peníze jíti mají od letha [15]96 při Vánocích po 3 zl.
Letha [15]95 položil Jan Polák za grunth svůj Abrahamovi Holomkovi 3 zl.
Letha [15]96 položil Jan Polák za grunth peněz Holomkovi Židu 3 zl.
Leta [15]97 položil Jan Polák za grunt svůj Holomkovi Židu
3 zl.
Leta [15]98 položil Jan Polák za grunt svůj 3 zl. Ty přijal Abraham Holomek Žid.
Leta [15]99 za fojta Jakuba Ondračkového položil Jan Polák za grunt svůj Holomkovi Židu 3 zl.
f 291b
Letha 1600 za fojta Jakuba Ondračkového jakož Janek Polák zůstával dopláceti Holomkovi Židu peněz skoupených 37 zl, takové peníze odvedl nápadníkom téhož Holomka Žida na podsedku Mikuláše Bečice 39. A tak jej zouplna a docela zaplatil.

Téhož letha ut s[upr]a Janek Polák prodal podsedek svrchu psaný Martinovi Blšťanovi za 23 zl hotový. Odevzdán za volný a svobodný. A tak jej zouplna a docela zaplacený má.

Pusté místo

Letha 1611 za fojta Jana Šímy Jan Pškavý prodal týž podsedek požár, kterýž jemu po Kateřině sestře, neb[ožtíka] Martina Blšťana manželce jeho, přišel, Vácslavovi Hejlovýmu za summu hotovou 3 zl. A tak jej má zouplna a docela zaplacený. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za opravu gruntu a povinnosti panské Jíra Košík, Jíra Valný, Daněk Pastýř
S.R.S.a N.

Leta Páně 1616 Jan Prček fojt s spolu staršími svými prodali ten podsedek z poručení pana ouředníka, když ten Vácslav Hejlů preč odešel, Martinovi Šperkovi za 20 zl bez závdanku, placením po 2 zl. Odevzdaný za volný a svobodný. Rukojmě Vácslav Košile a Matěj Chmelař, Pavel Šula a Matouš Hříbek SRSN.

Leta svrchu psaného Martin Šperků položil za grunt 1 zl. Jest obrácen k ruce JM Páně po Václavovi Hejlovém, z gruntu toho zběhlém.
Letha 1617 za fojta Pavla Drašťového Martin Šperka položil za grunt peněz ročních 1 zl. Jest obrácen k ruce JM Páně po Václavovi Hejlovém, z gruntu toho zběhlém.
NB. Ten Václav Hejlů zase navrátil se a za milost prosil, aby mohl na gruntech Jeho [Milosti] Páně v Kněždubě zůstávati, pročež zase jemu dovoleno, aby mohl sobě grunt jiný koupiti a na tomto gruntu jemu se peníze pasírují.
f 292a
Letha Páně 1618 za fojta Jana Liškového Martin Šperků pustil zase ten podsedek Václavovi Hejlovému, poněvadž předešle jeho vlastní byl a což na něm Martin Šperků 2 zl vyplatil, ty jest jemu zase Václav Hejlů navrátil. A tak jej má zaplacený.

Letha Páně 1623 za fojta Jury Tomkového po smrti Václava Hejla prodán jest grunt tento Pavlovi Kozinovi za summu 28 zl. Závdanku dal 2 zl a platiti jej má po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení a odbývání povinností panských i obecních Matouš Slezák a Václav Jelec SRSN. Ty
2 zl závdanku jsou na dluhy obrácené po Václavovi Hejlovi.
Zůstal sirotek 1 po Václavovi Hejlovi Kuna, zůstalo rži 3 ½ m[ěřice], ta jest půjčena Martinovi Křenkovi, aby ji sirotku oplatil a při sobě sirotka choval.

Pusté

Letha 1634 za fojta Martina Lalíčka koupil jest ten grunt požár pusté místo Martin Zálešák za summu 10 zl bez závdanku, placení po 1 zl komu náležeti budou. Rukojmě za placení a opravu gruntu a odbejvání všelijakých povinností vrchnosti svej a obci Jan Poletek, Alexander Ruskovský SRSAN.

A[nno] 1641 ten podsedek svrchu psaný jest připsán Jakubovi Žernovskému za summu 2 zl, na placení komu náležeti bude po vyjití tří let po 15 gr. Odevzdán za volný. Rukojmě Jíra Hložek a Pavel Záchvěj S.R.S.A N.