Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

89 Grunt Jana Skřička

f 816a

Letha [15]93 Jan Skřička koupil podsedek svůj od Bartoně Berty za 20 zl, závdanku položil 1 zl 15 gr a ostatek dopláceti zůstává Janovi, sirot[ku] nebož[tíka] Mikoláše Žahoura, při Vánocích od letha [15]94 po 1 zl – 18 zl 15 gr.
Letha [15]94 položil Jan Skřička za grunth 1 zl. Ten jest dán Janovi, sirotku vejš psané[mu].
Letha [15]95 položl Jan vejš psaný za grunth peněz purgkrecht[ních] 1 zl.
Letha [15]96 položil Jan Skřička za grunth 1 zl.
Leta [15]97 položil Jan Skřička z Kněžduba purgkrechtních peněz za grunt svůj 1 zl. Ten jest vydán Janovi, s[irotku] n[ebožtíka] Mikule Žahoura.
Letha [15]99 za fojta Jakuba Ondračkového položil Jan Skřička za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Žahúra dvojích peněz za rok [15]98 a 1599 po 1 zl – 2 zl.

Letha 1600 za fojta Jakuba Ondračkového Kateřina, jsouc vdovú po n[ebožtíku] Janovi Skřičkovi, prodala podsedek Janovi Urbancovi za 30 zl. Závdanku jí dal 4 zl, ostatek platiti má od letha 1600 po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Kladivo, Petr Kaváň S.R.S.A N.
f 816b
Letha 1600 za fojta ut s[upr]a položil Jan Urbanů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Žahoura 1 zl.

Letha 1601 za fojta Martina Černého prodán podsedek zůstalej po n[ebožtíku] Janovi Urbanovi od fojta a starších Jiříkovi Valnému za 30 zl. Závdanku dal 3 zl, ty sou vydány za dluhy n[ebožtíka] Jana Urbana, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Bartoň Režný, Pavel Slavičínský, Václav Majůvka S.R.S.A N.
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Jíra Valný za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Žahourového 20 gr.
Letha 1602 za fojta Martina Černého položil Jíra Valný za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Žahourového 10 gr.
Letha 1603 za fojta Martina Pukového položil Jíra Valný za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Žahourového 1 zl.
Letha 1604 za fojta Martina Černého položil Jíra Valný za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Žahourového 1 zl.

Téhož letha a za fojta ut s[upr]a Jíra Valný prodal podsedek Melicharovi Hejnychovi za sumu 30 zl. Závdanku jemu dal 5 zl a pustil jemu Jíra Valný 1 zl, ostatek platiti má od letha 1605 po 1 zl. Odevzdán za volný [a] svobodný. Rukojmě Jíra Košík, Jan Břoušek SRSN.

Pusté místo

Letha 1609 za fojta Martina Remšového Jan Blabla a Jíra bratr jeho majíc nápad na tomto gruntě, když pustý byl, prodali jej Honzovi Palmanovi z Vozáků za tu summu, což za něj dopláceti jest, totiž 24 zl bez závdanku, platiti má od letha ut s[upr]a po 1 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Jan Zajíček, Jan Trávníček, Jakub Tlumačovský, Martin Nejedlíček S.R.S.N.
Jakož na tom g[runtě] náleželo Janovi Blablovi, nápadníku po n[ebožtíku] Mikuláše Žahúra, 8 zl 15 gr, ty jest prodal Honzovi Palmanovi za hotových 2 zl 25 gr. A tak Jíra na tom gr[untě] nic nemá. A tak Honz nebude povinen platiti až od letha 1618.
f 817a
Na tom gruntě náleží:
S[irotkům] n[ebožtíka] Jana Skřičky předních peněz 52 zl
15 gr.
S[irotkům] n[ebožtíka] Jana Urbanovýho posledních 3 zl.

Leta Páně 1616 za fojta Jana Prčka Honz Palman prodal podsedek ten Janovi Uhrovi na tento spůsob: předně zavdal Jan Honzovi 6 zl, potom má jemu dáti leta 1617 vína 5 v[ěder] a leta 1618 též vína 5 v[ěder] a dopláceti má ostatek ročně po
2 zl komuž náleží, totiž 15 zl 15 gr. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Matěj Durna a Staněk Kalous SRSN.
Leta 1617 za fojta Pavla Drašťového Jan Uhrů jakož byl povinen Honzovi Palmanovi dáti za rok 1617 vína 5 v[ěder] a leta 1618 též 5 v[ěder], i dal jemu hned společně 10 v[ěder] za summu 13 zl. A tak mu již vína povinen nebude.
Skoupil Jan Uhrů od Margety Skřičkové díl její 6 zl 7 ½ gr za hotových 1 zl 6 gr. A tak ta Margeta tu nic nemá.

Pusté

Letha 1634 za fojta Martina Lalíčka koupil jest ten grunt slove podsedek od ouřadu Martin Nejedlíček za summu 15 zl
15 gr, komu náležeti bude podle rejster placení po 1 zl. Rukojmě za placení a opravu gruntu i odbejvání povinnosti panské Mikuláš Zídek, Tomáš Stupka slíbili R.S.N.
Letha 1646 za fojta Jíry Záchvěja Martin Nejedlíček položil a zůstává za ouřadem 1 zl.