Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

72 Grunt Bartoně Remšového

f 670a

Letha 1580 v neděli Letare prodán j[es]t grunth z půl lánem roli, dvěma koňmi, pluhem, vozem a jiným k tomu příslušenstvím, tak jakž zápis knih purgkrechtních starejch v listu 95 šíře obsahuje, Bartoňovi Remšovi za 150 zl. Závdanku a peněz purgkrechtních i s tím, což jest jemu Pavel Remeš otec jeho odvedl, do letha [15]93 vyplnil všeho 115 zl a ještě dopláceti zůstává 35 zl.
Ty náleží osobám těmto:
Item Holomkovi Židu do Strážnice 7 zl 15 gr. Na to jest jemu za letho [15]93 zadržel 2 zl a ostatek tému Židu takto se doplniti má: letha [15]94 při Vánocích 4 zl, letha [15]95 při tom časi 2 zl 15 gr.
Též náleží z té summy Janovi Remšovi 27 zl 15 gr. Ty má bráti po 1 zl, dokudž Žid Holomek svej spravedlnosti nevybere, a potomně po 4 zl.
f 670b
Letha [15]94 položil Bartoň Remšů za grunth svůj peněz purgkrechtních Holomkovi Židu do Strážnice 7 zl 15 gr.
Téhož letha [15]94 položil Bartoň za grunth Janovi Remšovi
7 zl.
Letha [15]95 položil Bartoň Remšů za grunth peněz purgkrecht[ních] Janovi Remšovi 4 zl.
Letha [15]96 položil Bartoň Remšů Janovi Remšovi za grunth
4 zl.
Leta [15]97 položil Bartoň Remšů Janovi Remšovi za grunt svůj 4 zl.
Leta [15]98 položil Bartoň Remšů Janovi Remšovi za grunt svůj peněz ročních 4 zl.
Leta [15]99 za fojta Jakuba Ondračkového položil Bartoň Remšů Janovi Remšovi 4 zl 15 gr. A tak grunt svůj zouplna a docela zaplatil.

Letha 1603 za fojta Martina Pukového podli rozdílu statku n[ebožtíka] Bartoně Remše Martin, syn jeho nejstarší, ujal grunt z půl lánem roli, z koňmi, s vozem, pluhem, bránou a jiným hospodářstvím v summě 150 zl. Z toho sobě srazil dílu svého 88 zl 9 gr 2 ½ den a tak mimo poražení dílu svého zuostává dopláceti 61 zl 20 gr 4 ½ den, placením od letha 1604 po 4 zl. Odevzdáno jemu za volné a svobodné. Rukojmě Martin Blšťan, Martin Sedal, Pavel Zálešáků, Martin Pavlišů, Jíra Vřava, Jan Prček, Jan Remšů S.R.S.N.
Letha 1604 za fojta Martina Černého položil Martin Remšů za statek ut s[upr]a na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoně Remše 4 zl.

Letha 1606 za fojta Jíry Večeře Dorota mateř a Kateřina, sestra Martina Remšového, pustily dobrovolně a z lásky každá z dílu svého po 10 zl, učiní 20 zl. Ty se jemu za položení jich pokládají.
Též více Dorota mateř ležíc na smrtedlné posteli pustila Martinovi synu svému, což jí na gruntě jeho náleželo mimo těch prvnějších deset zlatých, totiž 3 zl 9 gr 2 ½ den.
f 671a
Letha 1608 za fojta Martina Remšového položil týž Martin za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoně Remše 2 zl.
Martin Remšů majíc za grunt svůj dopláceti 113 zl 9 gr
2 ½ den, na tu sumu odvedl nápadníkům n[ebožtíka] Bartoně Remše vinohrad v Leskové hoře v 60 zl a skoupil od Pavla Očenáška, což jemu po Dorothě maceši náleželo 12 zl. Též skoupil od Martina Vlkovýho ze Lhoty, což jemu po Kateřině manželce jeho dílu náleželo 41 zl 9 gr 2 ½ den. A tak má grunt zouplna a docela zaplacený.

Pusté

Letha Páně 1637 za fojta Jana Liškového týž fojt s ouřadem prodali grunt s polouláním pustej Pavlovi Křižanovému za summu 16 zl, placení komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán jest jemu za volný. Rukojmě za povinnosti panské a obecní Mikuláš Podolský a Václav Ryšánek SRSAN.
Letha 1640 za fojta Jana Liška položil Pavel Křižanů za grunt svůj ročních peněz 1 zl. Ten zůstává za ouřadem.

Letha 1647 za fojta Martina Kutáše vdovu pozůstalou po Pavlovi Křižanovi Bartoň Navrátilů pojmouce, ujal jest svrchu psaný grunt za sumu jakž nahoře, totiž 16 zl. Odevzdán jest jemu za volný, svobodný a nezávadný. Rukojmě za opravu gruntu, povinnosti panské i obecní Pavel Nejedlý a Jan Durna SRSaN, placením každoročně po 1 zl.
Letha Páně 1648 za fojta Martina Lišky Bartoň Navrátil položil za grunt svůj k obci kněždubské totiž 1 zlm.