Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

30 Grunt Václava Černocha

f 273a

Tenž Václav Černoch drží grunth svůj s štvrtí roli po nebožt[íku] Janovi Černochovi otci svém ode štyřiceti leth, má z něho do cechu krejčířského do Strážnice zaplatiti od letha [15]93 při Vánocích po 3 zl – 25 zl. Dále jakož tomu rozuměti, že by nějaké nápadníky k témuž statku se nacházeli a na něj potahovati měli. Najde-li se kdo a prokáže-li k tomu statku vejš psaném[u] že jakou spravedlnost, ten toho bude mocti užíti.
Letha [15]94 položil Václav Černoch za grunth svůj krejčím strážnickým 3 zl.

Letha [15]95 Václav Černoch nahoře psaný jest umřel, ten grunth jest se čtvrtí roli prodán též ze třema koňmi a osetím ozimý[m] Jakubovi Hažovi za summu 70 zl. Závdanku dal při odevzdávce 6 zl, z toho dáno do cechu krejčovského roční peníze 3 zl a ostatní 3 zl dáno na dluhy nebož[tíka] Černocha. A tak ještě dopláceti má od letha [15]96 po 3 zl – 64 zl. Rukojmě za placení, opravu i povinnosti Vaněk Bánovský, Matyáš Staníčků, Jiřík Škeřup S.R.S.N.
f 273b
Letha [15]96 přijato od Jakuba Haže za grunth peněz 3 zl.
Leta 1597 položil Jakub Haže za grunt peně[z] 3 zl. Ty přijali cech krejčíř[ský] stráž[nický].
Leta [15]98 položil Jakuob Haže za grunt cechmistrům krejčířským 3 zl.

Téhož leta [15]98 Jakuob Haža prodal podsedek bez roli Janovi Prčkovi za summu 27 zl, na to vyplnil do leta [15]98 Jakuobovi Hažovi 3 zl 15 gr, ostatek platiti má od leta [15]99 po 1 zl 15 gr a k nim přikládati má Jakuob Haža též po 1 zl 15 gr, tak aby krejčířskému cechu po 3 zl platcení bylo. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za platcení, opravu gruntu i povinnosti panské Pavel Beran, Ondra Bebů S.R.S.N.
Leta [15]99 za fojta Jakuba Ondračkového položil Jan Prčků za grunt svůj cechmist[rům] krejčířským 1 ½ zl a Jakub Haža za roli též položil 1 ½ zl.
Letha 1600 za fojta Jakuba Ondračkové[ho] položil Jakub Haža za roli cechmistrom krejčírským 1 ½ zl, též položil Jan Prčků za g[runt] cech[mistrům] krejčír[ským] 1 ½ zl.
Letha 1601 za fojta Martina Černého položil Jakub Haža za roli cechmistrům krejčířským 1 zl, též položil Jan Prčků za gr[unt] cechmist[rům] krejč[ířským] 1 zl.
Letha 1602 za fojta Martina Černého Jan Prček skoupil od Mikuláše Malušky, nápadníka n[ebožtíka] Václava Černocha, což jemu na podsedku jeho náleželo 17 zl za hotových 3 zl 24 gr. Zůstává ještě Jan Prček cechmistrům krejčířským za tento podsedek dopláceti 2 zl.

NB. Jakub Haža zůstává od letha 1601 za roli Černochovskou doplatiti 33 zl. Z toho náleží Janovi Páníčkovi, nápadníku n[ebožtíka] Václava Černocha, 25 zl 7 ½ gr, Mikulášovi Maluškovi náleží 7 zl 22 ½ gr.
f 274a
Letha 1603 za fojta Martina Pukového položil Jan Prček za grunt cechmistrům krejčířským 2 zl. A tak Jan Prček podsedek zaplacenej má.
Jakub Haža položil za roli Janovi Páníčkovi 1 zl a skoupil od Mikuláše Malušky 7 zl 22 ½ gr za hotových 1 zl 12 gr. A tak Mikuláš Maluška tu nic víc nemá.
Janovi Páníčkovi náleží z tej roli Joka Haže vyplniti se mu ještě 24 zl 7 ½ gr. Ty se převedly k gruntu Jakuba Haže a tam je Páníčkovi platiti má.
Letha 1608 za fojta Martina Remšového Jan Prček dal ctí a darem svrchu zaplacený podsedek Adamovi Biskupskýmu a tak jej má zaplacený. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Mikuláš Poláček, Václav Lahvička SRSAN.

Leta Páně 1615 za fojta Jana Šmatláně Adam Biskupský prodal podsedek svůj Pavlovi Drašťovému za 50 zl. Závdanku dal jemu 10 zl, platiti má ročně po 2 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě za opravu a placení gruntu, povinnosti panské i obecní Martin Remeš, Václav Šimunec a Jíra Tkadlec a Jan Liška SRSN.

Leta Páně 1616 za fojta Jana Prčka po smrti Adama Biskupského Pavel Drašťů pustil ten grunt zase Dorotě Adamové v těch 50 zl. Závdanek zase od Doroty jest přijal, totiž 10 zl a tak na gruntě zůstává dopláceti 40 zl po 2 zl s[irotkům] n[ebožtíka] Adam[a] Bílského(!).
Letha 1616 za fojta Jana Prčky Dorota Biskupská položila za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Adama Biskupského 2 zl.
Letha 1617 za fojta Pavla Drašťového Dorota Biskupská položila za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Adama Biskupského
2 zl.
Pusté

Leta 1641 za fojta Jana Ondračky týž fojt s ouřadem prodali svrchu psaný podsedek Vojtkovi Býčkovému za summu 2 zl, placení po vyjití tří let komu náleží po 15 gr. Odevzdán za volný. Rukojmě Šebesta Špalek a Jakub Šuvart S.R.S.N.

f 274b
Letha 1645 za fojta Jana Poletka a starších k němu přidaných prodán jest ten podsedek malý za summu 2 zl Jírovi Šoturovi, placením po 15 gr. Odevz[dán]. Rukojmě Jakub Žernovský a Šebesta Špalek SRSaN.
Letha 1646 za fojta Jury Záchvěja Jíra Šotura položil peněz ročních komu náležeti bude 15 gr.
Letha 1647 za fojta Martina Kutáše Jíra Šotura položil za grunt svůj a jsou přijaty do důchodův 15 gr.
Letha Páně 1648 za fojta Martina Lišky Jíra Šotura položil za grunt svůj a jsou přijaté do důchodův, totiž 15 gr.

Letha Páně 1652 za fojta Pavla Mockového prodali fojt a starší štvrt roli od gruntu Adama Bílýho za zaplacenou svrchu psanému Jurovi Šoturovi.