Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

31 Grunt Matyáše Staníčkového

f 282a

Letha 1584 Matyáš Staníčků koupil grunth z půl lánem roli po neboš[tíku] Staníkovi zůstalý za 150 zl, na kterejž jest do letha [15]93 peněz purgkrechtních i s poraženým dílem svým vyplnil 92 zl 15 gr a ostatek dopláceti zůstává Jírovi a Dorotě, bratru a sestře své, od letha [15]94 při Vánocích po 4 zl – 57 zl 15 gr.
Letha [15]94 položil Matyáš vejš psaný za grunth svůj peněz purgkrechtních 4 zl.
Letha [15]95 položil Matyáš za grunth svůj peněz purgkrechtních 4 zl s[irotkům] n[ebožtíka] Staňka Kalouska.
Letha [15]96 položil Matyáš za grunth peněz purgkrechtních
4 zl.
Leta [15]97 položil Matyáš za grunt svůj peněz 4 zl.
Leta [15]98 položil Matyáš Staníčků za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Staňka Kalouska 4 zl.
Leta [15]99 za fojta Jakuba Ondračkového položil Matyáš Staníčků za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Staňka Kalouska 4 zl.
Letha 1600 za fojta Jakuba Ondračkového položil Mathyáš Staníčků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Staňka Kalouska
4 zl.
f 282b
Letha 1601 za fojta Martina Černého Mathyáš Staníčků prodal grunt s půl lánem roli, s jedním koněm, s vozem, pluhem a jiným hospodářstvím Martinovi Lysákovi za summu 95 zl bez závdanku, platiti má od letha ut s[upr]a po 4 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Bakyša, Vaněk Kotlásek, Václav Věhlav, Mathouš Šardický S.R.S.A N.
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Martin Lysák za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Staňka Kalouska 2 zl.
Jakož náleželo Mathyášovi Staníčkovému na tomto gruntě peněz vyplacených 63 zl 15 gr, ty peníze prodal obci kněždubské za hotových 8 ½ zl. Ty jim půjdou po 4 zl, když se s[irotkům] n[ebožtíka] Staňka Kalouska jejich summa vyplní.
Letha 1603 za fojta Martina Pukového položil Martin Lysák za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Staňka Kalouska za lonský rok 4 zl.
Letha 1604 za fojta Martina Černého položil Martin Lysák za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Staňka Kalouska 4 zl.

Pusté místo

Leta 1641 za fojta Jana Ondračkového týž fojt s ouřadem prodali od téhož gruntu jednu čtvrt roli Jakubovi Žernovskému za summu 4 zl, placení po vyjití tří let komu náležeti bude po 1 zl. Jest mu za volný odevzdán. Rukojmě za všelijaké povinnosti JHM a jinší Jura Hložek a Pavel Záchvěj slíbili rukou S.A neroz[dílnou] za čtvrt roli připsanou k jeho podsedku, kterouž přijal.
Letha 1647 za fojta Martina Kutáše Jakub Žernovský položil za grunt svůj a jsou obráceny do důchodův 1 zl.
Letha Páně 1648 za fojta Martina Lišky Jakub Žernovský položil za grunt svůj do důchodův panských 1 zl.
f 283a
Leta Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za fojta Klimka Kornúta prodán jest grunt pustý z jednou čtvrtí roli pustně slove Dohnalovskou Matúšovi Palovi za summu 4 zl, platiti má každoročně komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení, povinnosti panské i obecní Jakub Žernovský a Martin Six SRSN.