Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

21 Grunt Jíry Plachého

f 188a

Ten Jíra Plachej má grunth svůj ze čtvrtí roli, kterejž po Margetě manželce své ve 110 zl dostal, za kderejžto grunth mimo prvnější placení a skoupení peněz od nebožt[íka] Ambry a nebožt[íka] Hasáka dlužen zůstává i za vinohrad, kterýž jest z tímž gruntem koupenej byl, 7 zl 4 gr. Ty peníze sou vyšlé a za tímž Jírou Plachým zadržalé zůstávají, komu ty peníze náleží, o tom se dále rejstry sirotčími spravíš. A když ty peníze 7 zl 4 gr položí, bude jmíti grunth svůj zaplacený.
Letha 1594 Jíra vejš psaný položil ostatních peněz purgkrechtních za grunth svůj 7 zl 4 gr, má zaplacený.

Pusté místo

Letha 1612 za fojta Jíry Tkadlce prodali ouřad kněždubskej požár ut s[upr]a ze čtvrtí roli, pozůstalej po n[ebožtíku] Jírovi Plachým, Jírovi Černýmu za summu 26 zl bez závdanku, platiti má od letha 1615 po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení a opravu gr[untu] i povinnosti J.M.P. Matěj Stratichleb, Matěj Durna, Matěj Valků, Martin Kotlásek S.R.S.N.
Letha 1615 za fojta Jana Šmatláně Jíra Černý položil za grunt prvních peněz na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Plachého
2 zl. Ty 2 zl jsou vydány těm sirotkům, aby se nimi společně rozdělili.
f 188b
Jíra Černý na místě Zuzanny manželky své přijal grunt ten na díl manželky své v summě 24 zl, což se nedostalo na díl její než toliko 23 zl a 1 zl přijal Pavel Polešák. A tak má grunt zaplacený.
Pusté

Letha 1635 za fojta Jana Synkového týž fojt a ouřad prodali grunt požár ze čtvrtí roli Václavovi Ryšánkovi za 15 zl, placení po 1 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za všelijaké povinnosti panské i obecní Jan Synek, Matěj Durna SRSN.
Letha 1640 za fojta Jana Lišky položil Václav Ryšánek za grunt svůj 1 zl. Ten přijal ouřad kněždubský po Pavlovi Polešákovi, jest mu odevzdán.
Letha 1645 za fojta Jana Poletka Václav Ryšánek položil za gr[unt] svůj, kteréž přijal Jan Polešák za rok 1641 1 zl.

Letha a za fojta ut s[upr]a učinil Václav Ryšánek na ten grunt bez roli z Martinem Kutalem frejmark na ten spůsob, aby ten Martin Kutal sobě tento grunt doplácel a co Václav Ryšánek doplaceného totiž 2 zl, ty jest jemu pustil. Odev[zdáno]. Ruk[ojmě] Adam Panáček a Adam Král SRSaN.
Letha 1646 za fojta Jíry Záchvěja Martin Kutal [položil] peněz ročních komu náležeti bude 1 zl.
Letha 1647 za fojta Martina Kutáše Martin Kutal položil za grunt svůj, kteréž přijali fojt a starší 1 zl.
f 189a
Letha Páně 1648 za fojta Martina Lišky Martin Kutal položil za grunt svůj 1 zl. Kteréž přijal fojt a starší kněždubský.

Leta Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za fojta Klimka Kornúta po smrti Martina Kutala pojmouce sobě Martin Macháček Kateřinu, pozůstalú vdovu po něm, za manželku ten grunt svrchu psaný z jednou čtvrtí roli ujal za summu 15 zl bez závdanku, platiti má každoročně komu náležeti bude po
1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení, povinnosti panské i obecní Bártek Navrátil a Jíra Šotura SRSN.