Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

5 Grunt Jana Belfyho

f 37

Ten Jan Belfů má podsedek svůj koupenej za 23 zl, na kterejž jest místo závdanku díl Zuzanny manželky své srazil
11 zl 15 gr, ostatek 11 zl 15 gr dopláceti zůstává Kateřině, sirot[ku] nebož[tíka] Jíry Fojtového, od letha [15]94 při Vánocích po 2 zl.
Letha [15]94 Jan vejš psaný položil za grunth svůj peněz purgkrechtních 2 zl.
Letha [15]95 Jan vejš psaný položil za grunth svůj peněz purgkrechtních 2 zl.
Na kup nastoupil svrchu podsedek Ondra Bebů a položil za rok [15]96 roční peníze 2 zl.
Jakož jest Zuzaně, s[irotku] n[ebožtíka] Jíry Fojtovýho, spravedlnosti na vinohradě otčíma jejich 18 zl náleželo, takovou spravedlnost jest týž otčím její Jan Belfů Zuzaně odvedl, aby se jí po letech po 2 zl pokládal.
Leta [15]97 položil Ondra Bebů za grunt svůj 2 zl.
Leta [15]98 položil Ondra Bebů za grunt na sirotky n[ebožtíka] Jíry Fojtového 2 zl.
Letha [15]99 za fojta Jakuba Ondračkového položil Ondra Bebů za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Fojtového 2 zl.
Letha 1600 za fojta Jakuba Ondračkové[ho] položil Ondra Bebů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Fojtového 2 zl.
f 37
Letha 1601 za fojta Martina Černého Ondra Bebů prodal podsedek ut s[upr]a Mackovi Černému za summu 23 zl bez závdanku, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Pavel Černý, Jan Korytný SRSAN.
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Macek Černý za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Fojtového 1 zl.
Letha 1602 za fojta Martina Černého položil Macek Černý za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Fojtového 1 zl.

Letha 1603 za fojta Martina Pukového Macek Černý prodal podsedek ut s[upra] Janovi Trávníčkovi za summu 23 zl bez závdanku, platiti má od letha ut s[upra] po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Korytný a Mikuláš Korytný S.R.S.a N.
Na tom gruntě náleží předních peněz s[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Fojtového 11 zl, placením od letha 1603 po 2 zl.
S[irotkům] n[ebožtíka] Ondry Beby 10 zl.
Mackovi Černýmu 2 zl.
Letha a za fojta ut s[upr]a položil Jan Travnický za podsedek na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Fojtového 1 zl.

Letha 1607 za fojta Martina Remšového Jan Trávníček prodal podsedek ut s[upr]a Mackovi Valkovi za summu 23 zl. Závdanku jemu dal 1 zl, ostatek platiti má od letha 1608 po 2 zl.
Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Blažek Černý, Jan
Trávníček S.R.S.A N, též i Jakub Nyšlů.
Letha 1608 za fojta Martina Remšového položil Macek Valků na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Fojtova 1 zl.
Letha 1609 za fojta Martina Remšového položil Macek Valků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Fojtova 2 zl.
Letha 1610 za fojta Jíry Tkadlce položil Macek Valků za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Fojtového 1 zl.
Letha 1611 za fojta Jana Šímy položil Macek Valků za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Fojtového 2 zl.
Letha 1612 za fojta Jíry Tkadlce položil Macek Valků za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Fojtového 2 zl.

Téhož letha a za fojta ut s[upra] prodal Macek Valků gr[unt] svůj Matějovi Stratichlebovi za summu 24 zl bez závdanku a což na něm Macek Valků zaplaceného měl, to všecko jemu pouští, totiž 3 zl, ostatek platiti má od letha 1613 po
2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukoj[mě] za placení a opravu gr[untu] i povinnosti J.M.P. Jíra Valný, Jan Tkadlec S.R.S.N.
f 38
Letha 1612 za fojta Jíry Tkadlce Matěj Stratichleb prodal podsedek svůj Martinovi Kotláskovi za 24 zl bez závdanku a což Matěj Stratichleba zaplaceného totiž 9 zl měl, to jest Martinovi Kotláskovi pustil, ostatek platiti má od letha 1613 po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný.
Téhož letha a za fojta ut s[upra] položil Martin Kotlásek
1 zl na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Fojtového.

Letha 1613 za fojta ut s[upr]a Martin Kotlásek prodal podsedek svůj Martinovi Blatnickému za 24 zl. Závdanku jemu dal 4 zl a ostatek platiti má o letha ut s[upr]a po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Valný, Matěj Stratichleba, Václav Bartýsek SRSN.
A jakož náleželo na tomto podsedku Martinovi Kotláskovi
6 zl, ty jest Martinovi Blatnickýmu pustil. A tak tu již nic nemá.
Letha 1614 za fojta Jíry Tkadlcového položil Martin Blatnický za g[runt] svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Fojtového 2 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Beby prvních peněz 1 zl 12 gr.
Leta 1615 za fojta Jana Šmatláně Martin Blatnický položil Janovi Belfovi za g[runt] 2 zl.
Leta Páně 1616 za fojta Jana Prčka Martin Blatnický položil za grunt Janovi Belfovi peněz ročních 2 zl.

Letha 1617 za fojta Jíry Tkadlcového Martin Blatnický položil za grunt Janovi Belfovi 2 zl.
Letha 1618 za fojta Jana Liškového Martin Blatnický položil za grunt Janovi Belfovi 2 zl.

Pusté

Letha 1636 za fojta Jana Ondračkového týž fojt a ouřad prodali grunt podsedek Šebestovi Špalkovi za summu 4 zl, placení komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za povinnosti panské a obecní Martin Zákrsek a Martin Lukašík SRSAN.
f 38
Leta 1638 za fojta Jana Synkového týž fojt s ouřadem prodali grunt malý podsedek Bártkovi Nešporkovi za summu 4 zl, placení komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za placení gruntu, povinnosti panské a obecní Štefan Svoboda, Jíra Sopúšek S.R.S.a N.
Letha 1640 za fojta Jana Liška položil Bártek Nešporek za grunt svůj ročních peněz 1 zl. Ten zůstává za ouřadem.
Leta 1641 za fojta Jana Ondračky Bártek Nešporek položil za grunt obci kněždubské 1 zlm.

Letha 1645 za fojta Jana Poletka Bártek Nešporek z gruntů J.H.M. a z téhož gruntu ušel, aby pak takový grunt dýle pustý nezůstal, jest prodán Martinovi Boháčkovi za summu 6 zl bez závdanku, placením každoročně po 1 zl do důchodů J.H.M. Odevzdán za volný a svob[odný]. Rukoj[mě] Martin Jedlíček, Tomáš Charuza SRSaN. Act[um] letha a dne ut sup[ra].
Letha 1646 za fojta Jíry Záchvěja položil Martin Boháček peněz ročních a zůstávají za úřadem 1 zl.

Pustý

Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla, za fojta Klimka Kornúta prodán jest týž podsedek ze čtvrtí roli Janovi Houskovi za summu 30 zl bez závdanku, platiti má každoročně komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení, povinnosti panské i obecní Tomáš Mančík, Václav Kuša SRSN.