Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

40 Grunt Martina Černého

f 366a

Letha 1593 Martin Černej koupil podsedek svůj od Jíry Bebového za 90 zl, závdanku témuž Jírovi Bebovi položil 1 zl. Více ten Martin Černej sobě na témž gruntě svém sráží, což j[es]t mu Jíra Bebů, majíce na témž podsedku 8 zl zaplacenejch, odvedl. A tak ještě dopláceti zůstává 81 zl, z toho náleží do cechu krejčířského do Strážnice 45 zl.
Letha [15]93 položil Martin Černej cechmistrům krejčírským 3 zl a ještě jim na týž rok doložiti má 1 zl a ostatek jim od letha [15]94 při Vánocích dopláceti má po 4 zl.
Item Janovi Přijelovi též náleží na témž podsedku 36 zl, ty jemu jíti mají, když cechu krejčírskýmu jejich summa vyjde, též se pokládati bude po 4 zl.
Letha [15]94 položil Martin Černej peněz purgkrechtních za grunth krejčím strážnickým 4 zl.
Téhož letha položil týmž krejčím lonskej zadrželej 1 zl.
f 366b
Letha [15]95 položil Martin Černejch za grunth do cechu krejčířského 4 zl.
Letha [15]96 položil Martin Černejch za grunth krejčím do cechu 4 zl.
Leta [15]97 položil Martin Černý za grunt svůj cechmistrům krejčířským do Strážnice 4 zl.
Leta [15]98 položil Martin Černý za grunt cechmistrům krejčířským do Strážnice 4 zl.
Leta [15]99 za fojta Jakuba Ondračkového položil Martin Černý za g[runt] svůj cech[mistrům] krejčíř[ským] 4 zl.
Letha 1600 za fojta Jakuba Ondračkového položil Martin Černý za grunt cechmi[strům] krej[čířským] 3 zl.
Letha 1601 za fojta Martina Černého položil Martin Černý za grunt cechmistrům krejčířským 1 zl 15 gr.
Letha 1602 za fojta Martina Černého Tasovského položil Martin Černý za grunt cechmistrům krejčířským 3 zl.
Letha 1604 za fojta Martina Černého Tasovského položil Martin Černý za g[runt] cechmistrům krejčířským 3 zl.

Pusté místo

Letha 1613 za fojta Jíry Tkadlce starší prodali podsedek požár Mathoušovi Slezákovi za 10 zl bez závdanku, platiti má od letha 1616 po 1 zl. Odevzdán za volný. Rukojmě Pavel Šulů, Matěj Černý SRSAN.
Leta Páně 1616 za fojta Jana Prčka Matouš Slezák položil za grunt cechmistrům krejčířským do Strážnice 1 zl.

Letha 1617 za fojta Pavla Drašťového Matouš Slezák prodal podsedek svůj Janovi Zrůmů za 12 zl. Závdanku dal 2 zl, platiti má ročně po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Martin Tkadlec a Václav Lavička SRSAN.
Letha ut s[upr]a položil Jan Zrůmů cechmistrům krejčířským 1 zl.
Pusté
f 367a
Letha 1645 za fojta Jana Poletka a starších jeho jest pusté místo neb malý podsedek prodán Andresovi Sekáčovi za summu
2 zl, placením po 15 gr. Odevzd[án]. Rukojmě Šebesta Špalek a Thomáš Štupka SRSaN.
Letha 1646 za fojta Jíry Záchvěja Andres Sekáč položil a zůstává za úřadem 15 gr. Ty sou odvedeny 1647 do důchodů JHM a tak za ouřadem nezůstávají.
Letha 1647 za fojta Martina Kutáše Andres Sekáč položil za grunt svůj, kteréž sou do důchodův přijaty 15 gr.
Takové dvoje peníze jsou zase spátkem z důchodův J.H.M. Dorotě Černý, n[ebožtíka] Martina Černého odevzdané.
Letha Páně 1648 za fojta Martina Lišky Andres Sekáč položil za grunt svůj a přijala Dorotha, neb[ožtíka] Martina Černého cera, totiž 15 gr.