Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

54 Grunt Valy Vřavový[ho]

f 504a

Letha 1583 ten Vala Vřavů koupil j[es]t podsedek svůj od Jíry Holýho za 65 zl, na kderejž do letha [15]93 vyplnil peněz purgkrechtních i z závdankem 24 zl a ostatek od letha [15]94 dopláceti sirot[kům] nebož[tíka] Martina Plachýho 8 zl 29 gr, ty se jim pokládati mají po 2 zl.
A Pinkusovi Židovi též náleží dopláceti 32 zl 1 gr, ty jemu jíti mají, když si[rotci] vejš psaní svou spravedlnost vyzdvihnou též po 2 zl.
Letha [15]94 položil Vala Vřavů za grunth svůj peněz purgkrechtních 2 zl.
Jest pusté

Letha 1613 za fojta Jíry Tkadlce prodán požár od ouřadu kněždubského, kterýž pustej byl, Valentovi Kulovýmu za summu
6 zl bez závdanku, platiti má od letha 1616 po 1 zl. Odevzdán za volnej a svobodnej. Rukoj[mě] za spravení a opravu gr[untu] i povinnosti J.M.P. Pavel Šulů, Václav Košilka, Jíra Podhorskej S.R.S.N.
Leta Páně 1616 za fojta Jana Prčka Valenta Kulů položil nápadníků[m] n[ebožtíka] Martina Plachého 1 zl. Ten přijal Pavel Polešák, Martin Plachý a Zuzanna každý po 10 gr.
Nenáležely jim, jsou zase navrácené a dané do statku n[ebožtíka] Mikuláše Ševce.
f 504b
Letha 1617 za fojta Pavla Drašťového Valenta Kulů položil nápad[níkům] n[ebožtíka] Martina Plachého 1 zl. Jest dán do statku n[ebožtíka] Mikuláše Ševce.

Pusté