Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

20 Grunt Vávra Kotvanového

f 179a

Ten Vávra má podsedek svůj od několika leth zaplacený.

Letha 1601 za fojta Martina Černého podle rozdílu statku pozůstalého po n[ebožtíku] Vávrovi Kotvanovi Martin syn jeho ujal podsedek se 2 kusy vinoh[radu] v Fryzáku v summě 80 zl, z toho sobě srazil dílu svého 21 zl 22 ½ gr a tak zůstává dopláceti mimo poražení dílu svého 58 zl 7 ½ gr, placením od letha 1602 po 4 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Mikuláš Korytný, Václav Hustý, Martin Sedalů, Martin Večeře S.R.S.A N.
Letha 1602 za fojta Martin Černého položil Martin Kotvanů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vávry Kotvanového 1 zl.
Letha 1603 za fojta Martina Pukového položil Martin Kotvanů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vávry Kotvanového 4 zl.
Letha 1604 za fojta Martina Černého položil Martin Kotvanů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vávry Kotvanového 4 zl.
Jakož se za tento grunt dopláceti zůstávalo 49 zl 7 ½ gr, ty jest Jíra Tomků, manžel Doroty, dcery n[ebožtíka] Vávry Kotvanového, podle dobrovolné smlúvy, jakž při tom statku zapsána jest, Janovi Prčkovi vyplnil a tak má grunt zaplacený.
f 179b
Letha 1641 za fojta Jana Ondračkového Jura Sopoušek odprodal půl lánu roli od gruntu 73 Jurovi Tomkovému za summu 10 zl, placení po vyjití tří let komu náležeti bude po 2 zl. Ty peníze všeckny náleží těch 10 zl Jurovi Sopouškovi. Rukojmě Mikuláš Dopita, Václav Okáníček S.R.S.N.
Letha 1645 za fojta Jana Poletka položil Jura Tomků za půl lánu roli ut su[pra], kteréž přijal Jura Sopoušek za rok 1644 2 zl.
Letha 1646 za fojta Jura Záchvěji položil Jura Tomků za půl lánu roli, kteréž přijal Jura Sopoušek 1 zl.
Letha 1647 za fojta Martina Kutáše Jíra Tomků položil za grunt svůj, kteréž přijal Jura Sopoušek 1 zl.
Letha Páně 1648 za fojta Martina Lišky Jíra Tomek položil za grunt svůj 1 zl. Ten přijal Jíra Sopúšek.
Letha Páně 1649 za fojta Jana Záchvěje Jíra Tomek položil za grunt svůj dvojích peněz 2 zl. Ty přijal Jíra Sopúšek k svej ruce.
Letha Páně 1652 za fojta Pavla Mockového položil Jura Tomek za grunt svůj 1 zlm. Ten přijal Jíra Sopúšek.

Leta Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za fojta Klimka Kornúta Jíra Tomků zemrouc ujal ten grunt s půl lánem roli syn pozůstalý Jan Tomků za summu, jakž jej otec jeho koupil 10 zl, platiti má každoročně komu náležeti bude po
1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení, povinnosti panské i obecní Mikuláš Král a Jan Pekárek SRSN.