Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

45 Grunt Mikoláše Struhaře

f 413a

Letha 1590 ten Mikoláš Struhař koupil podsedek svůj od Jíry Bebového za 40 zl, závdanku Jírovi Bebovi položil 1 ½ zl.
Letha [15]91 položil Mikoláš sirot[kům] nebož[tíka] Václava Maleny 1 ½ zl.
Letha [15]92 položil Struhař těm sir[otkům] nebož[tíka] Maliny 2 zl.
A do letha [15]93 zadržel těm si[rotkům] 2 ½ zl a ostatek jim dopláceti zůstává od letha [15]94 při Vánocích po 2 zl.
Letha [15]94 položil na zadržalé peníze Mikoláš Struhař 15 gr.
Téhož letha položil za grunth peněz purgkrechtních 2 zl.
Letha [15]95 položil Struhař za grunth svůj peněz purgkrecht[ních] 2 zl.
Letha [15]96 položil Struhař za grunth 2 zl.
Leta [15]97 položil Struhař za grunth svůj 2 zl.
Leta [15]98 položil Struhař za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Maliny 2 zl.
Leta [15]99 za fojta Jakuba Ondračkového položil Struhař za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Maliny 2 zl.
Letha 1600 za fojta Jakuba Ondračkového položil Mikuláš Struhař na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Maliny 1 zl.
f 413b
Letha 1601 za fojta Martina Černého položil Mikuláš Struhař za podsedek na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Maliny 1 zl.
Letha 1602 za fojta Martina Černého položil Mikuláš Struhař za podsedek na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Maliny 1 zl.
Letha 1604 za fojta Martina Černého Anka Struhařka prodala podsedek Vaňkovi Kyněrovi za summu 40 zl a platiti má od letha ut s[upr]a po 2 zl. Rukojmě Lukáš Kolečků. Odevzdán za volný [a] svobodný.
Pusté místo

Letha 1611 za fojta Jana Šímy fojt a starší kněždubští prodali podsedek požár po neb[ožtíku] Vaňkovi Kyněrovi pozůstalý Daňkovi Pastýři za summu 12 zl bez závdanku, platiti má od letha 1614 po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Václav Hejlových a Jíra Podhořský S.R.S.a N.

Letha 1612 za fojta Jíry Tkadlce prodal Daněk Pastýř gr[unt] svůj Pavlovi Jakubovýmu z Častkovic za summu a na doplacení jako nahoře. Odevzdán za volný a svobodný. Rukoj[mě] za spravení a opravu gr[untu] i povinnosti J.M.Páně Jan Opolský a Daněk Pastýř S.R.S.N.

Letha 1614 za fojta Jíry Tkadlce Pavel Jakubů prodal podsedek svůj Janovi Vránovi za sumu 15 zl. Závdanku mu dal

3 zl a ostatek platiti má po 1 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě Pavel Kolečko a Jan Bolfa SRSN.
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Jan Vrána za g[runt] 1 zl. Ten jest dán na dluh Davidovi Holomkovi. Nenáležel mu, již jemu zaplaceno. A ten zlatý dán jest do statku Václava Maliny.

Letha 1614 za fojta ut s[upr]a Jan Vrána prodal grunt svůj se vším k němu příslušenstvím Adamovi Purkovi za summu 15 zl. Závdanku mu dal 3 zl a ostatek platiti má pořadně po 1 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě za opravu i jiné povinnosti Jakub Křenecký SRSN.
f 414a
Leta Páně 1616 za fojta Jana Prčka Adam Purek prodal ten podsedek Janovi Kulíškovi za summu 15 zl. Závdanku dal Adamovi 1 zl 8 gr, platiti má po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Valenta Kulů a Matěj Černý SRSN.
Téhož leta a za téhož fojta Jan Kulíšek položil na s[irotky] n[ebožtíka] Václ[ava] Maliny 1 zl.
Letha 1617 za fojta Pavla Drašťových Jan Kulíšek položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Maliny 1 zl.
Letha 1618 za fojta Jana Liškového Jan Kulíšek položil za gr[unt] [na] s[irotky] n[ebožtíka] Václava Maliny 1 zl.

Pusté

Letha Páně 1654 za fojta Klimka Cornúta prodán jest týž podsedek pustý napřed psaný Janovi Benkovi za summu 10 zlm bez závdanku. Nejsouce žádných nápadníků, takové peníze do důchodův J.M. paní hraběnky náleží, rok po roce pokládati má až do vyplnění těch 10 zlm po 1 zlm. Rukojmí za dobré hospodářství, odbejvání povinnosti panské a placení podsedku Jan Tomků a Mikuláš Kolečka S.R.S.a N.