Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

25 Grunt Václava Bánovskýho

f 227a

Letha 1587 Václav Bánovskej koupil grunth svůj po nebožt[íku] Pavlovi Duchoňkovém zůstalý s půl lánem roli i jiným k tomu příslušenstvím, též z vinohradem v Kuní hoře a z loukou při Hučláku v summě za 405 zl. Na kterejž j[es]t do letha [15]93 peněz purgkrechtních i s poraženým dílem Kateřiny manželky své vyplnil 137 zl 21 gr 5 den a ještě dopláceti zůstává od letha [15]94 při Vánocích po 12 zl sirot[kům] nebožt[íka] Pavla Duchoňkového 267 zl 8 gr 5 den, na tu summu jest do letha [15]93 těm sirotkům zadržel 29 zl.
Letha [15]94 položil Václav vejš psaný za grunth peněz purgkrechtních 12 zl.
Téhož letha [15]94 položil na zadržalé peníze 8 zl.
Letha [15]95 položil Václav Bánovský za grunth svůj peněz purgkrecht[ních] 12 zl.
Letha [15]96 položil Václav Bánovský za grunth svůj peněz purgkrecht[ních] 12 zl.
Leta [15]97 položil Václav Bánovský za grunt svůj 12 zl.
f 227b
Leta 1598 položil Václav Bánovský za grunt [na] s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Duchoňka 12 zl.
Leta [15]99 za fojta Jakuba Ondračkového položil Václav Bánovský za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Duchoňka
12 zl.

Letha 1601 za fojta Martina Černého Václav Bánovský prodal grunt s půl lánem roli, s 1 klisnou, s vozem, pluhem, polovicí osetí jarého i ozimého, s zahradou Beránkovskou, kteráž jest Martinovi Černýmu v 15 zl zastavena, i jiným hospodářstvím k tomu náležitým Janovi Belfovi za summu 165 zl. Místo závdanku má sobě zahradu vyplatiti a Martinovi Černýmu za ni
15 zl položiti, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po
6 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Břoušků, Václav Věhlav, Ondra Zelenka, Lukáš Polešák, Pavel Polešák, Martin Polešák, Mikuláš Nejedlý, Jíra Zídek S.R.S.A N.
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Jan Belfů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Duchoňka 3 zl.

Letha 1604 za fojta Martina Černého Jan Belfů prodal grunth s půl lánem roli, ze 2 koňmi, s vozem, pluhem, polovicí osetí jarého i ozimého Václavovi Bánovskému za summu 165 zl bez závdanku a platiti má od letha 1604 po 6 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Mikuláš Bravenec, Petr Kaváň, Jakub Soválek, Václav Velický, Václav Majůvka, Jan Gerla, Jan Belfů, Pavel Slavičínský S.R.S.N.
Jakož jemu Janovi Belfovi náleželo posledních peněz 3 zl, ty jest Václavovi Bánovskému pustil a tak týž Jan Belfů nic nemá.

Téhož letha a za fojta ut s[upr]a Václav Bánovský vyplnil za g[runt] svrchu psaný na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Duchoňka, jakž sou se sami přiznali, summy 80 zl.
f 228a
Letha 1609 za fojta Martina Remšového položil Václav Bánovský za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Duchoňka
2 zl.
Letha 1610 za fojta Jíry Tkadlce položil Václav Bánovský za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Duchoňka 2 zl.
Letha 1611 za fojta Jana Šímy položil Vácslav Bánovský za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Duchoňka 2 zl.
Letha 1612 za fojta Jíry Tkadlce položil Vácslav Bánovský za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Duchoňka 2 zl.
Letha 1613 za fojta ut s[upr]a položil Václav Bánovský za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Duchoňka 2 zl.
Letha 1614 za fojta ut s[upr]a Václav Bánovský cožkoliv ještě za tento grunt sirotkům n[ebožtíka] Pavla Duchoňka dopláceti pozůstává, to jest jemu všechno Pavel Duchoněk, sirotek sestřina Pavla Duchoňka, totiž Jan Liška, dobrovolně odpustil a daroval. A tak týž Václav Bánovský má tento grunt zaplacený.
Pusté

A tak tento grunt svrchu psaný Mikuláš, syn Vaňka Bánovského, jakošto po svém vlastním otci má sobě grunt za svobodný odevzdaný a jest za zaplacený.

Letha 1645 za fojta Jana Poletka Mikuláš Bánovský prodal ten podsedek bez roli Václavovi Zákrskovi za summu 14 zl. Závdanku mu dal 1 zl, ostatek po 1 zl má zplacovati. Odevzd[án]. Rukojmě Jakub Šubart a Jan Polešák S R S a N.
Letha 1646 za fojta Jury Záchvěja Václav Zákrsek položil peněz ročních a zůstávají za úřadem 1 zl.
Letha 1647 za fojta Martina Kutáše Václav Zákrsek položil za grunt svůj, kterýž zůstává za ouřadem 1 zl.
Letha Páně 1648 za fojta Martina Lišky Václav Zákrsek položil za grunth svůj, kterýž zůstává za ouřadem 1 zl.