Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

15 Grunt Václava Ďatlového

f 131a

Letha 1593 Václav Ďatlů koupil grunth s půl lánem roli od Tomáše Filipa Vlkového za sumu 43 zl. Závdanku témuž Filipovi Vlkovýmu položil 4 zl a od letha [15]94 při Vánocích dopláceti zůstává obci kněždubské po 4 zl – 20 zl 20 gr a sirot[kům] nebožt[íka] Jíry Holého též s toho gruntu náleží 18 zl 10 gr. Ty jemu jíti mají, když obec napřed psanou sumu vyberou při Vánocích též po 4 zl.
Letha [15]94 položil Václav Ďatlových za grunth peněz purgkrechtních 4 zl.
Téhož letha [15]94 položil peněz purgkrecht[ních] 2 zl.
Více položil Václav Ďatlů peněz purgkrechtních [a] obec přijala 2 zl.
Letha [15]95 položil Václav Ďatlů obci kněždubské za grunth peněz purgkrecht[ních] 4 zl.
Letha [15]96 položil Václav Ďatlů obci kněždubské za grunth
4 zl.
Leta [15]97 položil Václav Ďatlů obci kněždubské ročních peněz za grunt svůj 4 zl.
f 131b
Leta [15]98 Václav Ďatlů prodal grunt z půl lánem roli, z koňmi, z pluhem, bránou a jinejm hospodářstvím k tomu kruntu od starodávna přináležejícím Jakubovi Kaváňovi za summu 50 zl. Závdanku jemu položil při odevzdávce 4 zl, ostatek platiti má od leta 98 po 4 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jakub Haža, Pavel Slavičínský, Macek Vejšovský, Macek Majůvka, Jura Zídek S.R.S.N.R.
Letha [15]98 položil Jakub Kaváň za grunt svůj obci kněžduobské na peníze skoupené 4 zl.
Leta [15]99 za fojta Jakuba Ondračkového položil Jakub Kaváň za grunt obci kněžd[ubské] 4 zl.
Letha 1600 za fojta Jakuba Ondračkového položil Jakub Kaváň za grunt obci kněžd[ubské] 4 zl.
Letha 1601 za fojta Martina Černého položil Jakub Kaváň za grunt obci kněždubské 2 zl.

Letha 1601 za fojta Martina Černého Jakub Kaváň prodal grunt s půl lánem roli, s klisnou a 1 krávou, s jednými hony žita na Pauč[e]ném Danielovi Mokrošovi za 50 zl. Z té summy pustil Jakub Kaváň, což zaplatil, totiž 18 zl Danielovi Mokrošovi. A tak zůstává dopláceti ještě mimo to 32 zl, placením od letha 1602 po 4 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě (neuvedeno).
Letha 1602 za fojta Martina Černého položil Daniel Mokroš za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Holého 1 zl.
Letha 1603 za fojta Martina Pukového položil Daniel Mokroš za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Holého 3 zl.

Letha 1604 za fojta Martina Černého fojt a starší prodali podsedek zůstalý po n[ebožtíku] Danielovi Mokrošovi z půl lánem roli, z 1 koněm, z vozem, pluhem, s jedněmi honci osetím a jiným hospodářstvím Janovi Belfovi za sumu 100 zl.
f 132a
Závdanku dal 3 zl a platiti má od letha ut s[upr]a po 4 zl. Odvzdán za volný a svobodný. Rukojmě za opravu a povinnosti panské (neuvedeno).
Na tom gruntě náleží osobám těmto:
S[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Holého předních peněz ostatek
1 zl.
Václavovi Ďatlovému posledních peněz 27 zl.
Letha a za fojta ut s[upr]a položil Jan Belfa za g[runt]
4 zl. Ty přijal Václav Ďatlů.

Pustý

Ten pustý grunt od Jeho [Milosti] urozeného pana pana Jana Fridricha z Žerotína a na Strážnici panu Janovi Rejtejnovi z Varjelit darován, aby nápadníky, kteříž na tom gruntě mají jakou spravedlnost, spokojil a s nimi se urovnal.

Jakož Jan Belfa na tom gruntě měl zaplaceného 7 zl, ty jest prodal panu Janovi Rejtejnovi z Varjelit za 2 m[ěřice] ječmene a tak Jan Belfa tu nic nemá ani potomkové jeho. Act[um] 13. Martii leta 1620.

Leta 1641 za fojta Jana Ondračky týž fojt s ouřadem prodali půl honce roli od svrchu psaného gruntu Jakubovi Sábelovi za summu 8 zl, placení po vyjití tří let komu náležeti bude po
1 zl. Odevzdána jemu za volnou. Rukojmě za všelijaké povinnosti J.H.M. Jan Poletek a Bártek Nešporek S.R.S.A nerozdílnou.