Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

83 Grunt Jana Švirgy

f 762a

Ten Jan Švirgů má grunth svůj z půl láne[m] roli od dávných leth zaplacenej.

Jan Liška pojmouc sobě Zuzannu, vdovu pozůstalou po n[ebožtíku] Janovi Švirgovi, za manželku, tohoto gruntu po ní dostal a má jej docela a zouplna zaplacenej.

Letha 1624 za fojta Jana Šmatláně Jan Liška pojmouce sobě Zuzannu, po nadepsaném Janovi Švirgovi zůstalou vdovu, za manželku, přijal jest tento grunt s půl lánem roli v summě
100 zl. A potom majíce z tohoto světa prostředkem časné smrti vykročiti, takový grunt i s tím půl lánem roli poručil jest Anně druhé manželce své (kterouž jest po smrti svrchu psané Zuzanny pojal) za zaplacený. A tak jest jí odveden za volný, svobodný, v ničemž nezávadný. Rukojmě za opravu gruntu, povinnosti panské i obecní Jakub Guzek a Jíra Tomků SRSaN.

Letha 1638 za fojta Jana Synkového týž fojt s ouřadem prodali grunt podsedek malej Jurovi Sopouškovi za summu 10 zl, placení po vyjití tří let komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za placení gruntu, povinnosti panské a obecní Alexander Ruskovský a Mikuláš Dopita S.R.S.N.
Ten grunt na ten kup nic neváží, neboť ten kup přináleží na grunt 82.
f 762b
Letha Páně 1649 za fojta Jana Záchvějového týž fojt a ouřad prodali ten grunt z poloulánem roli Valentovi Škrkalovi za summu bez závdanku 25 zlm, k tomu se jemu přidává dva koně, dvě krávy, vůz, bránu, pluh. Placení každoročně po 1 zl komu náležeti budou. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě za povinnosti panské i obecní Václav Hudec, Klimek Kornút SRSAN.