Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

51 Grunt Matyáše Pulcového

f 476a

Letha 1592 koupil jest podsedek Matyáš Pulců od Ondry Halíkového za 45 zl, závdanku tému Ondrovi Halíkovi položil
2 zl a tak dopláceti zůstává 43 zl. Na to zadržel 3 zl, ty náleží obci kněždubské a ostatek od letha [15]94 při Vánocích dopláceti má po 3 zl obci kněždubské 29 zl. A Ondrovi Halíkovi též se z téhož podsedku zaplatiti má 11 zl, ty jemu jíti mají, když obec kněždubská svou spravedlnost vybere, též po 3 zl.
Letha [15]94 položil Matyáš vejš psaný za grunth svůj peněz purgkrechtních obci kněždubské 3 zl.
Též letha [15]94 položil na zadržalé peníze Matyáš obci kněždubské 3 zl.
Letha [15]95 položil Pulec za grunth svůj peněz purgkrechtních obci městské(!) 3 zl.
f 476b
Letha [15]96 položil Matyáš Pulců obci kněždubské 3 zl. Václav Štětina ty tři zlatý položil na místě Pulcovým.

Téhož letha [15]96 Matyáš Pulců prodal ten podsedek Václavovi Štětinovi za summu 45 zl, kterejž platiti má od letha [15]97 po 3 zl. Rukojmě za placení, opravu i povinnosti panské Urban Kovář, Pecha Žalud, Ondra Bebů, Matyáš Pulců S.R.S.N.
Jakož jest Matyášovi Pulcovi spravedlnosti náleželo na tom gruntě vyplacené 11 zl, ty jest Václavovi Štětinovi všecky pustil. A tak ještě týž Štětina dopláceti má všeho 32 zl.

Letha [15]97 Václav Štětina prodal podsedek svůj Bartoňovi Kelečskému za summu 45 zl, místo závdanku položil ročních peněz obci kněždubské 3 zl a ostatek platiti má od leta [15]98 po 3 zl. Rukojmě za platcení, opravu gruntu i povinnosti panské Vítek Nečepil, Jura Bebů, Václav Štětina S.R.S.A.N.
Leta [15]98 položil Bartoň Kelečský za grunt obci kněž[dubské] 3 zl.
Téhož leta pustila mu obec, aby platil od leta 99 po 2 zl až do vyplnění summy ut s[upr]a.

Leta [15]99 za fojta Jakuba Ondračkového Bartoň Kelečský prodal podsedek svůj Janovi Červenkovému za summu 40 zl. Závdanku jemu dal 2 zl, ostatek platiti má od leta [15]99 po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukoj[mě] za platcení, opravu gruntu a povinnosti J.M. Páně Adam Biskupský, Martin Sedalů SRSN.
Téhož leta za fojta ut s[upr]a položil Jan Červenků za grunt svůj obci kněždubské 2 zl.
f 477a
Letha 1600 za fojta Jakuba Ondračkového položil Jan Červenků za g[runt] obci kněždubské 2 zl.

Letha 1601 za fojta Martina Černého položil Jan Červenků za grunt obci kněždubské 1 zl.
Letha 1602 a 1603 za fojta Martina Pukového položil Jan Červenků za g[runt] obci kněždubské 2 zl.
Letha 1604 za fojta Martina Černého položil Jan Červenků za g[runt] obci kněždubské za lonský rok 2 zl.

Pusté místo

Letha 1612 za fojta Jíry Tkadlce prodal Jan Červenků gr[unt] svůj Mikulášovi Sirotovi za summu 29 zl bez závdanku, platiti má od letha 1612 po 2 zl a což Jan Červenků na tom gr[untě] měl, totiž 6 zl, ty jest Mikulášovi Sirotovi pustil. Odevzdán za volnej a svobodnej. Rukoj[mě] za spravení a opravu gr[untu] i povinnosti J.M.P. Václav Košilka, Jan Páníček, Jan Opolský S.R.S.N.
Téhož letha za fojta ut s[upr]a položil Mikuláš Sirota za gr[unt] obci kněždubské 2 zl.

Pusté