Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

14 Grunt Jakuba Soválka

f 122a

Letha 1590 tenž Jakub koupil podsedek svůj od Jíry Kušového za 47 zl, závdanku témuž Jírovi položil 1 zl a ostatek od letha [15]94 při Vánocích platiti má po 2 zl. Letha [15]91 a letha [15]92, též [15]93 zadržal tenž Jakub 6 zl, na to položil vejš psaný Jakub Jírovi 3 zl.
Letha [15]94 Jakub Soválka položil peněz purgkrechtních 3 zl. Sou dány Jírovi Kušovýmu.
Letha [15]95 položil Jakub Soválka za grunth peněz purkrecht[ních] sirot[kům] nebož[tíka] Pavla Kuše 2 zl.
Letha [15]96 položil Jakub Soválka za grunth peněz purgkrechtních 2 zl.
Leta [15]97 položil Jakub Soválka na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Kuše za grunt svůj purgkrechtních peněz 2 zl.
Leta [15]98 položil Jakub Soválka za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Kuše peněz ročních 2 zl.
Leta [15]99 za fojta Jakuba Ondračkového položil Jakub Soválka za g[runt] svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Kuše 2 zl.
Letha 1600 za fojta Jakuba Ondračkového položil Jakub Soválka za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Kuše 2 zl.
f 122b
Letha 1601 za fojta Martina Černého položil Jakub Soválka za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Kuše 1 zl.
Letha 1602 za fojta Martina Černého položil Jakub Soválek za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Kuše 2 zl.

Letha 1603 za fojta Martina Pukového Jakub Soválků prodal podsedek ut s[upr]a Mikulášovi Břicovi za summu 80 zl. Závdanku jemu dal 6 zl, ostatek platiti má od letha 1604 po
3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jakub Haža, Martin Sedal, Jíra Buchta, Martin Polešáků S.R.S.A N.
Na tom gruntě náleží předních peněz s[irotkům] n[ebožtíka] Pavla Kuše 25 zl, jíti jim mají od letha 1604 po 2 zl.
Jakubovi Soválkovi zaplacených a vydělaných 49 zl, jíti mu mají od letha 1604 po 1 zl.

Pusté místo

Letha 1612 za fojta Jíry Tkadlce ouřad kněždubskej prodali požár svrchu psaný Václavovi Vakulovi za summu 7 zl bez závdanku, platiti má od letha 1615 po 1 zl. Odevzdán za volnej a svobodnej. Rukojmě za spravení a opravu gr[untu] i povinnosti J.M.P. Macek Stratichleb, Staněk Kalous S.R.S.N.
Leta Páně 1615 za fojta Jana Šmatláně Václav Vakulů položil za grunt s[irotkům] n[ebožtíka] Pavla Kuše 1 zl.
Leta Páně 1616 za fojta Jana Prčka Václav Vakulů položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Kuše 1 zl.

Ten grunt jest prodán Vávrovi Babickému za to, což na něm dopláceti zůstává, totiž s[irotkům] n[ebožtíka] Kuše 5 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Filip Magil a Václav Kučera SRSN.
Letha 1617 za fojta Pavla Drašťového Vávra Babický položil za ten grunt závdanku 4 zl a ročních peněz [na] s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Kuše 1 zl.

Letha 1618 za fojta Jana Liškového Vávra Babický prodal ten grunt Janovi Kycovi za 15 zl. Závdanku dal 2 zl 15 gr, platiti má ročně po 1 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě Matouš Slezák a Václav Košule SRSaN.
Téhož letha Jan Kyc položil za gr[unt] [na] s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Kuše 1 zl.

Pusté
f 123a
Letha 1645 za fojta Jana Poletka jest [prodán] grunt ut s[upr]a jenž slove podsedek Pavlovi Struhařovi za summu 18 zl bez závdanku, placením každoročně po 1 zl. Odevzdán. Rukojmě za placení a opravu gruntu Jakub Žernovský a Šebesta Špalek
SRSaN. Act[um] letha a dne ut s[upr]a.
Majíce svrchu psaný Pavel Struhař nápad po matce své Alžbětě Kušové na tom gruntě, jest jemu za zaplacený připsán. Stalo se letha 1647 za fojta Martina Kutáše.

Letha Páně 1652 za fojta Pavla Mocka prodali fojt a starší ten svrchu psaný podsedek po Pavlovi Struhařovi Michalovi Ondřejcovi za summu 6 zlm, platiti má ročně komu náležeti bude po 15 gr. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě [za] placení i povinnosti J.H.M. a obecní Václav Ryšánek a Václav Krčmář S.R.S.a N.R.