Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

4 Grunt Bartoně Režného

f 28

Ten Bartoň Režnej měl podsedek svůj koupený za 6 zl a již jej má zaplacenej.

Leta [15]98 Pavel Šmatláňů majíc podsedek koupený od Bartoně Režného za hotové 3 zl, zase jej prodal a za volný a svobodný odevzdal Janovi Severovi za tu summu hotovou 3 zl. A tak jej zouplna zaplacený má. Rukojmě za opravu gruntu i povinnosti panské Pavel Šmatláňů, Ondra Bebů S.R.S.N.

Letha 1602 za fojta Martina Černého Tasovského prodán podsedek zůstalý po n[ebožtíku] Janovi Severovi Janovi Korytnému za summu 20 zl bez závdanku, platiti má od letha 1603 po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Mikuláš Korytný, Macek Černý S.R.S.A N.
Jan Korytný srazil sobě na tomto gruntě dílu svého po Maruši manželce své 7 zl.
Letha 1603 za fojta Martina Pukového položil Jan Korytný za podsedek na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Severy 1 zl 15 gr.
Letha 1604 za fojta Martina Černého položil Jan Korytný za podsedek na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Severy 1 zl.

Pusté místo

Letha 1611 za fojta Jana Šímy fojt a starší kněždubští prodali podsedek požár po n[ebožtíku] Janovi Korytném pozůstalý Jírovi Valnýmu za summu 10 zl 15 gr bez závdanku, platiti má od letha 1614 po 1 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Jan Krčiš, Vácslav Majůvka S.R.S.N.
f 28
Letha 1614 za fojta Jíry Tkadlci Jíra Valný prodal podsedek svůj se vším k témuž gruntu příslušenstvím Jírovi Maluškovi za summu 14 zl 22 ½ gr. Závdanku mu dal 4 zl 7 ½ gr, ostatek platiti má pořadně po 1 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě za Jíry za opravu i jiné všelijaké povinnosti tito jsou: Jan Košila a Jan Kuškolud SRSN.
Téhož letha za fojta ut s[upr]a položil Jíra Maluška za g[runt] 1 zl. Ten 1 zl jest dán na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Severy.

Leta Páně 1615 za fojta Jana Šmatláně Jíra Maluška prodal ten grunt Pavlovi Trkmanovému za summu 10 zl. Závdanku dal jemu 4 zl, platiti má ročně po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za opravu a placení gruntu, povinnosti panské i obecní Matěj Muntavů a Václav Bánovský S R S N.
Leta svrchu psaného Pavel Trkmanů položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Severy 1 zl.

Leta Páně 1616 za fojta Jana Prčka Pavel Trkmanů prodal
podsedek svůj Václavovi Košilovi za summu 14 zl. Závdanku dal 3 zl, platiti má po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný a Pavel Trkmanů což měl zaplaceného, to jest pustil. Rukojmě Matěj Durna, Martin Kolečků a Martin Blatnický SRSN.
Leta svrchu psaného Vácslav Košile položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Severy 1 zl.
Letha 1617 za fojta Jíry Tkadlcového Václav Košile položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Severy 1 zl.

Letha svrchu psaného Václav Košile prodal ten podsedek Martinovi Figurovi za summu 14 zl. Závdanku dal 4 zl, plati[ti] má ročně po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě (neuvedeno).
Leta Páně 1618 za fojta Jana Liškového Martin Figura položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Severy 1 zl.

Pusté