Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

77 Grunt Jíry Šmatláně

f 718a

Letha 1579 Jíra Šmatláňů koupil jest grunth svůj po nebož[tíku] Vaňkovi otci jeho zůstalý s koňmi, z dobytkem i jiným hospodářsvím a což k témuž gruntu od starodávna náleželo za 360 zl. Za kderejž jest od svrchu psaného letha [15]79 až do letha [15]93 závdanku a peněz purgkrechtních i s tím, což od Pavla bratra svého zkoupil, podle sečtení vyplnil 211 zl 20 gr. A ještě dopláceti zůstává od letha [15]94 při Vánocích po 10 zl 148 zl 10 gr osobým níže psaným, a to takto:
Item Anně, dceři nebož[tíka] Vaňka Šmatláňového 108 zl
20 gr.
Item Martinovi Šmatláňovi též náleží 39 zl 20 gr.
Tej Anně a témuž Martinovi se společně dělíc po 10 zl ročně pokládati mají.
Letha [15]94 položil Jíra Šmatláňů za grunth svůj peněz purgkrechtních Anně sestře a Martinovi bratru svému 10 zl.
Letha [15]95 položil Jíra Šmatláňů za grunth Anně sestře a Martinovi bratru své[mu] 10 zl.
f 718b
Letha [15]96 položil Jíra Šmatláň za grunth peněz purgkrechtních 10 zl. Z toho dáno Martinovi na díl jeho 5 zl, Anně a sirotku jejímu, po n[ebožtíku] Martinovi Ondračkovi zůstalém, též dáno 5 zl.
Leta [15]97 položil Jíra Šmatláňů za grunt svůj 10 zl. Z toho dáno Martinovi bratru jeho 5 zl a s[irotku] n[ebožtíka] Martina Ondračkového 5 zl.
Leta [15]98 položil Jíra Šmatláňů za grunt svůj 10 zl. Z toho dáno na s[irotka] n[ebožíka] Martina Ondračkového 5 zl a do statku Vaňka Šmatláně 5 zl.
Leta [15]99 za fojta Jakuba Ondračkového položil Jíra Šmatláňů za grunt svůj 10 zl. Z toho dáno na s[irotka] n[ebožtíka] Martina Ondračkového 5 zl a do statku Vaňka Šmatláně 5 zl.
Letha 1600 za fojta Jakuba Ondračkového [položil] Jíra Šmatláňů za grunt 10 zl. Z toho dáno na s[irotka] n[ebožtíka] Martina Ondračkové[ho] 5 zl a do statku Vaňka Šmatláně 5 zl.
Letha 1601 za fojta Martina Černého položil Jíra Šmatláňů za grunt 6 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Ondračkového 3 zl a do statku Martina Vaňka Šmatláně 3 zl. Zůstává se ještě doplatiti 1 zl 20 gr.
Letha 1602 za fojta Martina Černého položil Jíra Šmatláňů za grunt na s[irotka] n[ebožtíka] Martina Ondračkového 3 zl.
Letha 1603 za fojta Martina Pukového položil Jíra Šmatláňů za g[runt] na s[irotka] n[ebožtíka] Martina Ondračkového
10 zl.
Letha 1604 za fojta Martina Černého položil Jíra Šmatláňů za g[runt] na s[irotka] n[ebožtíka] Martina Ondračkového

10 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožíka] Martina Šmatláně ostatních 1 zl 20 gr a na s[irotka] n[ebožtíka] Martina Ondračkova 8 zl 10 gr.
Letha 1606 za fojta Jíry Večeře puštěno Jírovi Šmatláňovi, aby toliko po 6 zl tento grunt doplácel.
f 719a
Letha 1608 za fojta Martina Remšového položil Jíra Šmatláň za grunt na s[irotka] n[ebožtíka] Martina Ondračkového 3 zl.
Letha 1609 za fojta Martina Remšového položil Jíra Šmatláň za grunt na s[irotka] n[ebožtíka] Martina Ondračkového 3 zl.
Letha 1610 za fojta Jíry Tkadlce položil Jíra Šmatláň za gr[unt] na s[irotka] n[ebožtíka] Martina Ondračkového 3 zl.
Letha 1611 za fojta Jana Šímy položil Jíra Šmatláň za g[runt] na s[irotka] n[ebožtíka] Martina Ondračkového 5 zl.
Letha 1612 za fojta Jíry Tkadlce položil Šmatláň za gr[unt] na s[irotka] n[ebožtíka] Martina Ondračkového 6 zl.
Letha 1613 za fojta Jíry Tkadlce položil Jíra Šmatláň na s[irotka] n[ebožtíka] Martina Ondračkového 6 zl.
Letha 1614 za fojta ut s[upr]a položil Jíra Šmatláň za g[runt] na s[irotka] n[ebožtíka] Martina Ondračkového 6 zl.

Letha 1614 za fojta ut s[upr]a Jíra Šmatláň prodal grunt svůj s půl lánem roli, loukami a jiným k tomu gruntu příslušenstvím, též jeden achtel vinohradu v hoře Leskové, item 2 koně, vůz, pluh, bránu Jírovi Okáníčkovi za sumu
150 zl. Závdanku jemu dal 6 zl a platiti má rok po roku po
6 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě za opravu a placení Mikuláš Bradáč, Vaněk Magula, Jíra Černý, Jan Kožů, Václav Bánovský S.R.S.N.
Leta Páně 1615 za fojta Jana Šmatláně Jíra Okáníčků položil za grunt na s[irotka] n[ebožtíka] Martina Ondračka peněz ročních 6 zl.
Leta Páně 1616 za fojta Jana Prčka Jíra Okáníčků položil za grunt na s[irotka] n[ebožtíka] Martina Ondračka peněz ročních 6 zl.
Letha 1617 za fojta Pavla Drašťového Jíra Okáníčků položil za grunt na s[irotka] n[ebožtíka] Martina Ondračkového 6 zl. Z těch 6 zl dáno jest s[irotku] n[ebožtíka] Martina Ondračkového ostatní 5 zl 10 gr a Jírovi Šmatláňovi prvních
20 gr.
Letha 1618 za fojta Jana Liškového Jíra Okáníček položil za grunt Jírovi Šmatláňovi 6 zl.

[Pustý]

Letha Páně 1623 za fojta Jíry Tomkového po smrti Jíry Okáníčka Jan Šmatláňů prodal jest grunt požár tento Janovi Benkovi za smmu 30 zl. Srazil sobě po manželce své, kterú za ženu pojal po Jírovi Okáníčkovi, 15 zl a sirotkům Okáníčkovým dopláceti po 2 zl – 15 zl a cožkoliv Jan Šmatláň na tom gruntě měl, to všecko témuž
f 719b
Janovi Benkovi švagru svému daroval a pustil. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení a odbývání povinnosti panský i obecní Jan Šmatláň a Matěj Durna S.R.S.a N.
Letha 1630 za fojta Jana Ondračkového Jan Benka položil za gr[runt] Václavovi Okáníčkovi 1 zl.
Letha 1645 za fojta Jana Poletka Jan Benka odvedl na gruntě Jakubovém Sablů totiž sirotkům n[ebožtíka] Václava Okáníčka, totiž zejména Mikulášovi a Markétě summu 14 zl. A takž ti nápadníci nic více na tomž gruntě nemají, nýbrž Jan Benka jej docela zaplacený má.

Letha Páně 1652 za fojta Pavla Mockového Jan Benka majíce grunt svůj zouplna zaplacený, takový jest daroval Janovi Bílovi zeti svému. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za povinnosti J.H.M. a obecní Mikuláš Dohnal a Václav Krčmář S.R.S.a N.R.