Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

24 Grunt Mikoláše Nejedlýho

f 218a

Letha 1591 Mikoláš Nejedlý koupil jest grunth z půl lánem roli od Jana Papáše za sumu 140 zl, na kderýž jest letha [15]91 Janovi Papášovi závdanku položil 15 zl, letha [15]92 položil Nejedlej Janovi Papášovi peníze purgkrechtní 10 zl a ostatek od letha [15]94 při Vánocích dopláceti zůstává 115 zl, ty má pokládati po 5 zl.
Z té summy náleží:
Sirot[kům] nebož[tíka] Pavla Kuše 10 zl, ty jim jíti mají od letha [15]94 při Vánocích po 1 zl.
A sirot[kům] nebož[tíka] Jana Papáše též náleží 105 zl, ty jim jíti mají [od] téhož letha [15]94 při Vánocích po 4 zl. A když sirot[ci] nebož[tíka] Pavla Kuše spravedlnost svou vyzdvihnou, tehdy sirot[kům] Jana Papáše se pokládati má po 5 zl.
f 218b
Letha [15]94 položil Mikoláš Nejedlý za grunth svůj peněz purgkrechtních 5 zl.
Více tenž Mikoláš položil peněz purgkrechtních 5 zl.
Letha [15]95 položil Mikoláš Nejedlíček za grunth svůj peněz purk[rechtních] 5 zl.
Letha [15]96 položil Mikoláš Nejedlíček za grunth 5 zl.
Letha [15]97 položil Mikoláš Nejedlíček za grunt svůj 5 zl.
Leta [15]98 položil Mikuoláš Nejedlíček za grunt na sirotky n[ebožtíka] Jana Papáše 5 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Kuše 1 zl.
Leta [15]99 za fojta Jakuba Ondračkového položil Mikuláš Nejedlíček za grunt svůj 5 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Papáše 4 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Kuše 1 zl.
Letha 1600 za fojta Jakuba Ondračkového položil Mikuláš Nejedlíček za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Papáše 4 zl.

Letha 1601 za fojta Martina Černého Mikuláš Nejedlý prodal grunt s půl lánem roli, s polovicí osetí ozimého, se 2 koňmi, s vozem, pluhem, železy i jiným nářadím hospodářským Mathoušovi Šardickýmu za 140 zl. Závdanku jemu dal při kupu
6 zl, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 5 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Buchta, Urban Kovář, Macek Havranů, Vaněk Kotlásek, Jan Kerla S.R.S.A N.
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Mathouš Šardický za grunt 3 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Papáše 1 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Kuše 2 zl.

f 218a
Letha 1603 za fojta Martina Pukového položil Mathouš Šardický za grunt za rok 1602 4 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Kuše 1 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Papáše 3 zl.
Letha 1604 za fojta Martina Černého položil Mikuláš Šardický za g[runt] za rok 1603 4 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Kuše ostatní 1 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Papáše 3 zl.

Pusté místo

Leta 1641 za fojta Jana Ondračky týž fojt s ouřadem prodali od svrchu psaného gruntu půl lánu roli dvoum osobám, Janovi Liškovému jednu čtvrt a Martinovi Prčkovi druhou čtvrt, jednomu každému za summu po 3 zl, kteréž každej túž roli přijal k podsedku svému, platiti po vyjití tří let po 1 zl. Jest jim odevzdáno za volný. Rukojmě za povinnosti obojí strany Mikuláš Hubka a Martin Kulíšek S.R.S.N.

Letha Páně 1652 za fojta Pavla Mockového prodali fojt a starší svrchu psaný grunt a od Sovorovskýho gruntu jednu štvrt roli Václavovi Hájkovi za summu 3 zlm, platiti má ročně komu náležeti bude po 1 zlm. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení i povinnosti J.H.M. a obecní Václav Sákrsek a Jan Blšek S.R.S.a N.R.