Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

61 Grunt Prokše Kosrbové[ho]

f 566a

Ten Prokeš Kosrbů sám sobě podsedek svůj ustavil a za něj žádnému nic dlužen není.

Leta [15]98 Prokeš Kosrba prodal grunt svůj z nivou v horní Vrbné za summu Jírovi Vlčkovi 90 zl. Závdanku položil při odevzdávce Jura Vlček 12 zl, ostatek platiti má od leta [15]99 po 4 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Jan Zemků, Václav Sotor, Holomek Abraham Žid.
Ten grunt zase svrchu psaný Prokeš Kosrbů po smrti Jíry Vlčka zase ujal a na něm zůstává a těch 12 zl závdanku přátelům Jíry Vlčka navrátil a bude míti zaplacený. A tak má grunt svůj zouplna a docela zaplatcený.

Pusté místo

Letha 1608 za fojta Martina Remšového ouřad kněždubský prodali podsedek z nivou [a] z rolí pozuostalý po n[ebožtíku] Prokšovi Kosrbovým Mikulášovi Lebedovi za summu 46 zl bez závdanku, platiti má od letha 1609 po 2 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Jakub Ondračků, Václav Velický, Pavel Polešáků, Jíra Podhorský SRSAN.
Ta summa všeckna náleží s[irotkům] n[ebožtíka] Prokše Kosrby a má se dluhu zaplatiti s[irotkům] n[ebožtíka] Mikuláše Šimunce předně 8 zl.
Letha 1609 za fojta Martina Remšového položil Mikuláš Lebeda za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Šimunce na dluh ut s[upr]a 1 zl 15 gr.
Letha 1610 za fojta Jíry Tkadlce položil Mikuláš Lebeda za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Šimunce na dluh ut s[upr]a 2 zl.
f 566b
Letha 1610 za fojta Jíry Tkadlce Mikuláš Lebeda prodal týž podsedek Janovi Halíkovýmu za summu 52 zl 15 gr. Závdanku jemu dal 6 zl 15 gr a což zaplaceného měl, ty jest Janovi Halíkovi pustil, platit má od letha 1611 po 2 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě Jan Prček, Matěj Chmelař, Pavel Polešák a Pavel Drašťa S.R.S.N.
Letha 1611 za fojta Jana Šímy položil Jan Halíků za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Šimuncového na dluh ut sup[ra] 2 zl.
Letha 1612 za fojta Jíry Tkadlce položil Jan Halíků za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Šimuncového na dluh ut sup[ra]

Letha 1613 za fojta ut s[upr]a Jan Halíků prodal grunt svůj ut s[upr]a i z kusem roli, jenž slove niva, Janovi Syslovému za summu 15 zl 24 gr. Na to jest vyplnil i což Jan Halíků

zaplaceného měl 14 zl a ostatek platiti má od leta ut s[upr]a 1 zl 24 gr. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Filip Makyla a Jíra Podhorský S R S N.
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Jan Sysel ostatních peněz 1 zl 24 gr. Ty jest přijal Mikuláš Šimunců. A tak má grunt zaplacený.

Letha 1618 za fojta Jana Liškového z dovolením pana ouředníka Jan Syslů dal tento podsedek Mikulášovi Bradáčovi za zaplacený a Mikuláš Bradáč dal jemu zase 1 čtvrt roli, aby ji doplatil, tomu komuž náleží. Slíbili za to Martin Poláchů a Jiřík Večeře. A tak Mikuláš Bradáč má ten gr[unt] zaplacený.

Pusté

Letha 1634 za fojta Martina Lalíčka ouřad a starší prodali ten grunt, to jest podsedek s jednou nivou Václavovi Ryšánkovi za summu 18 zl, placením po 1 zl.
Téhož letha ut s[upra] položil Václav Ryšánek místo závdanku za vystavení téhož podsedku Michalovi Slezákovi 6 zl. Rukojmě za placení a opravy gruntu i povinností odbejvání J.H. Milosti Mikuláš Dopita, Mikuláš Podhorský S.R.S.N.
f 567a
Letha 1635 za fojta Jana Synkového Václav Ryšánek zase prodal ten grunt, jakž ho sám jměl koupenej, za 18 zl Krištofovi Zálešákovi. Závdanku přijal Václav 6 zl, placení ročně po 1 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za placení gruntu, povinnosti panské a obecní odbejvání Martin Zálešák, Mikoláš Podhorský SRSN.

Letha Páně 1637 za fojta Jana Liškového Kryštof Zálešák prodal ten grunt ut s[upra] s tím se vším příslušenstvím Mikulášovi Podolskému za summu totiž 18 zl a což na něm platiti přijde, jmá po 1 zl komu náležeti bude. Odevzdán jest jemu za volný. Rukojmě za placení gruntův, povinnosti panské a obecní Martin Zálešák a Michal Skyška SRSN.
Letha 1640 za fojta Jana Lišky položil Mikuláš Podolský za grunt svůj ročních peněz 1 zl. Ten zůstává za ouřadem.
Letha 1647 za fojta Martina Kutáše Mikuláš Podolský položil za grunt svůj, kterýž obec kněždubská přijala 1 zl.
f 567b
Letha Páně 1652 za fojta Pavla Mockového prodali fojt a starší ten podsedek po Mikulášovi Podolském Janovi Plškovi za sumu 8 zlm, placení ročně komu náležeti bude po 1 zlm. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení i povinnosti J.H.M. a obecní Jan Koleňa a Václav Ryšánek S.R.S.a N.R.