Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

64 Grunt Jíry Buchty

f 594a

Letha 1590 podle zápisu kněh starejch v listu 191 koupil jest Jíra Buchta grunth z půl lánem roli od Jana Kladivy za
40 zl. Závdanku témuž Janovi položil 2 zl a platiti [má] od letha [15]92 při Vánocích po 2 zl. Z toho náleží obci kněždubské 24 zl a Janovi Kladivovi 14 zl, ty jest tenž Jan Jírovi Buchtovi prodal, kderýž j[es]t jemu 3 zl dal. Rukojmě za placení toho gruntu Bartoň Bliščan, Jan Vřava, Macek Práskal, Jan Dujhuba, Jíra Kovář, kterejž má Zamětknalku S.R.S.N.
Letha [15]92 při Vánocích položil Jíra Buchta peněz purgkrechtních obci kněždubské 2 zl.
Letha [15]93 zadržel obci 2 zl.
Letha [15]94 položil Jíra Buchta za grunth peněz purgkrechtních obci lhotské(!) 2 zl.
Letha [15]95 položil Jíra Buchta za grunth svůj peněz purgkrechtních 2 zl.
Letha [15]96 položil Jíra Buchta za grunth obci kněždubské
2 zl.
Leta [15]97 položil Jura Buchta za grunt svůj obci kněždubské 2 zl.
f 594b
Leta [15]98 položil Jíra Buchta za grunt svůj obci kněždubské 2 zl.
Leta [15]99 za fojta Jakuba Ondračkového položil Jíra Buchta za grunt svůj obci kněždub[ské] 2 zl.

Letha 1600 za fojta Jakuba Ondračkového Jíra Buchta prodal grunt svrchu psaný za 70 zl Martinovi Polešákovému. Závdanku jemu dal 7 zl a peněz ročních položil obci kněždubské 4 zl, ostatek platiti má od letha 1601 po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Lukáš Jurků, Pavel Jurků, Václav Tuhý, Jiřík Buchta S.R.S.a N.
Letha 1601 za fojta Martina Černého položil Martin Polešák za grunt obci kněždubské 2 zl.
Též položil Jírovi Buchtovi 1 zl.
Letha 1602 za fojta Martina Černého položil Martin Polešák za grunt obci kněždubské 2 zl.
Letha 1604 za fojta Martina Černého položil Martin Polešák za g[runt] obci kněždubské 4 zl.

Pusté místo

Letha 1612 za fojta Jíry Tkadlce Martina Polešáka požár ze čt[vrtí] roli prodali ouřad kněždubský Janovi Syslovi za summu 20 zl bez závdanku, platiti má od letha 1615 po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za spravení a opravu gr[untu] i povinnosti J.M.P. Mikuláš Kožů, Jan Opolský S.R.S.N.

Na tom gruntě náleží těmto:
Obci kněždubské 4 zl.
Na kostel kněždubský 16 zl.
Letha 1613 za fojta ut s[upr]a Jan Syslů prodal podsedek ut s[upr]a Janovi Valkovi za summu 20 zl. Závdanku jemu dal 4 zl a platiti má od letha ut s[upr]a po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Trávníček a Pavel Šulů SRSN.
Letha 1614 za fojta jíry Tkadlce položil Jan Valků za grunt svůj obci kněždubské 2 zl.
f 595a
Leta Páně 1615 za fojta Jana Šmatláně Jan Valka položil za grunt svůj peněz ročních na obec kněždubskou 1 zl.
Jan Syslů, kterýž prodal grunt Janovi Valkovi, nic na něm neopravil ani nevydělal a vzal závdanku 4 zl, což by hynulo těm, komuž se doplácelo, protož takové peníze zase navrátil a položil totiž ty ut s[upr]a 4 zl. Z těch přijato na obec kněždubskou 1 zl a na kostel 3 zl.
Leta Páně 1616 za fojta Jana Prčka Jan Valů(!) položil za grunt 2 zl. Z toho dáno obci ostatní 1 zl a na kostel kněždubský 1 zl.
Letha 1617 za fojta Pavla Drašťového Jan Valů položil peněz ročních obci kněždubské 1 zl. Též položil na kostel kněždubský 1 zl.
Letha 1618 za fojta Jana Liškového Jan Valů položil za grunt peněz ročních 2 zl. Z toho dáno obci kněždubské 1 zl a na kostel kněždubský 1 zl.
Pusté

Letha 1641 za fojta Jana Ondračkového týž fojt s ouřadem prodali grunt ze čtvrtí roli Václavovi Okáníčkovi za summu
4 zl, placení po vyjití tří let komu náležeti bude po 1 zl. Jest jemu odevzdán za volný. Rukojmě za placení gruntu, povinnosti J.H. Milosti Jura Sopoušek a Václav Zákrsek S.R.S.N.

Letha 1646 za fojta Jíry Záchvěja Václav Okáníček zemřel, fojt z úřadem prodali tenž grunt ze čtvrtí roli Jurovi Kašpárkovi za summu 4 zl, placení po 1 zl. Od[evzdán]. Rukoj[mě] Václav Krčmář a Jura Sábel SRSAN.
Letha 1647 za fojta Martina Kutáše Jíra Kašpárek položil za grunt svůj, kteréž přijal ouřad 1 zl. Takový zlatý náleží na kostel kněždubský.
Letha Páně 1648 za fojta Martina Lišky Jíra Kašpárek položil za grunt svůj 1 zl. Takový náleží na kostel kněždubský.