Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

Kup Jury Řeháka

f 154b

Leta Páně 1693 za horenství Jury Šmacha kúpil Jura Řehák půl achtele vinohradu v hoře Šumbercích od Jana Žídka za sumu 3 zl. A tak při kupu položil Jura Řehák 1 zl 30 kr, ty přijal Jan Žídek, ostatní peníze má položit z užitku prvního a nic dále se čekat nebudú. A tak se odevzdává výš psaným horným Jurovi Řehákovi. Rukojemníci za dílo tohož vinohradu Bartoň Drštka a Jan Šmach slíbili RS a nerozdílnú. Stalo se dne 5. November.

f 155a
Leta 1636 za ouřadu horného Martina Zákrska daroval jest Václav Rožek Václavovi Františovi půl achtele vinohradu oulehly v hoře Šumberku za volný, svobodný, v ničem nezávadný. R[ukojmě] za dílo Mikuláš Bártů, Jiřík Pechů.

f 157a
Leta 1636 za ouřadu horného Martina Zákrska prodal jest výš psaný horný vinohrad v hoře Šumberku půl achtele Mikulášovi Pechovému za sumu 3 zl na placení po 15 gr, ta suma bude náležeti k obci lhotskej. R[ukojmě] Mikuláš Tomků, Václav Františ SRSA nerozdílnou.
Leta 1644 za ouřadu horného Jiříka Lišky položil jest Mikuláš Pechů za vinohrad svůj 1 zl. Ty přijali fojt a starší dědiny Lhoty Tvarožné.
Leta 1649 [za] ouřadu horného Martina Šulíka pokládá Mikuláše manželka Pechova za vinohrad svůj 15 gr. Ty přijali fojt a starší dědiny Lhoty Tvarožný.

f 158a
Letha 1654 kúpil jest Toman Šebestů od Daniele Polévky v hoře Šumbercích půl achtele vinohradu za summu 9 zlm za hotové za horenství Martina Šulíka. A tak j[es]t jemu odevzdán za svobodný, volný, v ničemž nezávadný.
Letha 1654 za horenství Martina Šulíka prodal j[es]t Šebesta Tomanů půl achtele vinohradu v hoře Šumbercích Janovi Rosíkovi na Vrbovce za summu 6 zlm. Při odevzdávce položil
3 zlm, ty přijal Šebesta Tomanů, ostatní peníze bude povinen položit Michalovi Židovi na rok. Rukojmě za dílo a placení téhož vinohradu jsou p[an] Pavel Statenický a Mikuláš Červenák RSaN.
Letha 1659 za horného Mikuláše Liškového dal jest Jan Rosík 3 v[ědra] vína ve třech moravských zlatých. A tak jest zaplacený Michalovi Židovi, jemu odevzdán za volný, svobodný, v ničemž nezávadný.

[Leta] 1668 za horenství Pavla Škrobáčka Martin Rosík prodal jest Ondrovi Zahradníkovi půl achtele vinohradu v hoře Šumbercích [za] 17 zlm. Závdanku dal 6 zlm 15 gr 5 kr.
[Leta] 1668 za horenství Pavla Škrobáčka položil Ondra Zahradník za vinohrad svůj 7 zlm.
Leta 1673 za horenství Jana Blákory položil Ondra Zahradník za vinohrad svůj čtyři rýnské moravské, ty přijala Barbora Rosíčka. A tak jest jemu odevzdán
f 158b
za volný a svobodný, v ničem nezávadný. Za zaplacení tohož vinohradu rukojemníci Jura Šmach a Jan Blákora.

f 159a
Leta 1636 za ouřadu horného Martina Zákrska prodal výš psaný horný půl achtele vinohradu v hoře Šumberku Petrovi Kocurovskému z dovolením vrchnosti za sumu 2 zl na placení po 15 gr. R[ukojmě] za dílo a placení Martin Hanák, Václav Františ RSA nerozdílnou, náležeti mají k obci lhotskej.

f 161a
Letha 1635 za ouřadu horného Václava Rožka prodal jest vinohrad úlehlu v hoře Šumberku Bartoň Krumc půl achtele Mikulášovi Stehlíkovému za sumu tou, jakž jej sám měl, totiž
6 zl. Závdanku dal 2 zl, ty přijal svrchu psaný Bartoň Krumc, ostatní peníze komu budou náležeti, na placení po 1 zl. R[ukojmě] za dílo a placení Michal Vítků, Mikuláš Vítečků SR společnou a nerozdílnou.

Leta 1645 za ouřadu horného Jiříka Lišky [stala se] smlouva dobrovolná mezi osobami těmito, Martinem Stehlíkem a Martinem Chropovským, že jest Martin Stehlík Martinovi Chropovskému pustil půl achtele vinohradu v hoře Šumberku, a to takto, že výš psanému Martinovi Stehlíkovi výš psaný Martin Chropovský pustil dvě vědra vína za něj, co byl jemu dlužen Martin Stehlík, a Martin Stehlík ještě výš psaného Martina pouští ještě k třetímu dílu k svému statku. Výš psaným horným jest jemu výš psanému Martinovi odevzdán, avšak [aby] Martin Chropovský 4 zlm doplácel, komu bude náležeti. R[ukojmě] za dílo a placení Martin Lišků a Martin Pechů S R společnou a nerozdílnou. A půl vína dá-li Pán Bůh z nového oužitku má dáti Martin Chropovský Martinovi Stehlíkovi.
Letha 1653 za horenství Martina Šulíka položil Martin Chropovský za vinohrad svůj 1 zlm a 9 kr. Ty přijal neboštík Zákrsek.

Letha 1665 za horenství Mikuláše Hořínky kúpil Ondra Strýček od Martina Chropovského půl achtele vinohradu v hoře Šumbercích za tu sumu, zač ho sám měl, závdanku dal 3 zl 9 kr. Rukojemníci za dílo a placení tohož vinohradu Martin Habíček, Pavel Škrobáček SR nerozdílnú.
f 161b
Leta Páně 1681 za horenství Jana Blákory ouřadu odevzdává se půl achtele vinohradu v hoře Šumbercích Ondrovi Strýčkovi, který měl kúpený od Martina Chropovského. A tak jest jemu odevzdán za volný a svobodný, v ničem nezávadný. Při tom výš psaným [horným] se vynalezené, jak byl smluvený, poněvadž Ondra Strýček si nedal odevzdávat. Dne 10. November na ten den před svatým Martinem. Rukojemníci za dílo tohož vinohradu Jura Šmach, Martin Starý SRS a nerozdílnú.