Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

Václav Václavek

Letha Páně 1698 za ouřadu horného Jakuba Straky Václav Václavek kúpil sobě oulehlu štvrt achtele vinohradu v hoře Šumbercích od Matěje Starého za sumu dvou rýnských hotových položil, za šest roků nemá dáti desátku. Odevzdán za volný,
v ničemž nezávadný. Rukojemníci za dílo Jan Lišků a Jura Šebestů.

(bez čísla a)
Leta Páně 1697 za úřadu horenství Martina Starého ujal sobě Martin Vodička půl achtele vinohradu v hoře Šumberku na kreftování, nebo byla úlehla, z kteréž se nemá dáti desátku ani zemního do šesti let. A tak jest Martinovi Vodičkovi odevzdán za volný, svobodný a v ničem nezávadný. Rukojemníci za dílo toho vinohradu Pavel Blahutík, Jakub Černý S rukú N dne 15. Augustii.

Leta Páně 1718 za úřadu horenství Jana Starého ujal sobě kus vinohradu v hoře Šumberkoch úlehle na vykreftování vedle Vacule Straky a z druhej strany Matěje Bedravy. A tak je Jurovi Starému odevzdaný za svobodný a v ničem nezávadný. Rukojemníci za dílo toho vinohradu Vašek Straka dne 23. Julii.

(bez čísla a)
Leta Páně 1700 za horenství Martina Blákory Jan Škrama ujal sobě čtvrt achtele vinohradu v hoře Šumberkách úlehle k vysazení s dovolení vrchnosti. A svrchu psaným horným jest jemu v ničem nezávadný oddaný a tak do 6 let žádného desátku ani zemního dávati nemá. Rukojemníci za dílo vinohradní Jan Vítků a Jura Fojtík.

(bez čísla a)
Leta Páně 1701 dne 1. Maii za horenství Martina Blákory Tomáš Kolesík s dovolení vrchnosti ujal sobě v Šumberkoch ¼ achtele pusté úlehle na greftování, z kteréhožto nemá dávati žádného desátku do 6 let ani zemního. A svrchu psaným horným jest jemu oddaný. Rukojemníci za dílo vinohradní jsou Mikuláš Starý a Jura Fojtík.

(bez čísla a)
Leta Páně 1701 dne 1. Maii za horenství Martina Blákory Martin Vítek s dovolení vrchnosti ujal sobě půl achtele vinohradu, úlehle pusté na greftování, z kteréhožto nemá žádného desátku za 6 let dávati ani zemního. A svrchu psaným horným jest jemu náležitě oddaný. Rukojemníci za dílo vinohradní jsou Tomáš Kolesík, Mikuláš Starých.

(bez čísla a)
Leta Páně 1701 dne 5. Martii za horenství Martina Blákory Jan Kubiš s dovolení vrchnosti ujal sobě půl achteli vinohradu, úlehle pustý na greftování, z kteréhožto nemá žádného desátku za 6 let dávati ani zemního. A svrchu psaným horným jest jemu náležitě [odevzdaný]. Rukojemníci za dílo vinohradní jsou tito: Jan Kolesík a Jan Štěpka.

(bez čísla a)
Leta Páně 1701 dne 3. April za horenství Martina Blákory Jan Kubiš s dovolení vrchnosti ujal sobě půl achtele vinohradu, pustý úlehle na greftování, v hoře Šumberkách, z kteréhožto nemá žádného desátku 6 let dávati ani zemního. A svrchu psaným horným jest jemu náležitě oddaný. Rukojemníci za dílo vinohradní Jan Kolesík a Jan Štěpka.

(bez čísla b)
Leta Páně v roku 1722 kúpil Martin Bačík štvrt achtele vinohradu v hoře Šumberkoch od vdovy Vašicovej za sumu hotových peněz 6 zl, za šest rýnských. Tak je za svobodný a v ničem nezávadný Martinovi Bačíkovi odevzdaný. Jenž se stalo za horného Jana Starého dne 6. Marcii.