Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

Václav Františků

f 67b

L[eta] 1632 za horného Martina Lišky Václav Frantíků přijímá vinohrad ten otce svého, [který] nápadem jemu přišel a což měl na tom vinohradě zaplaceného, to se jemu púští. A tak co se v lejstřích sirotčích na hon vyhledá, to aby sobě doplácel. Rukojmě za dílo a placení toho vinohradu Martin Rožků a Jura Vykúkal slíbili rukú společnú a nerozdílnú, na placení podle hory práva po 3 zl.
Leta 1634 za ouřadu horného Václava Rožkového položil Václav Frantík za vinohrad svůj v Šumberku 5 zl moravských
15 gr. Ty přijal Petr Skurčík z Těšnovic.
Leta 1636 za ouřadu horného Václava Rožkového položil Václav Frantík za vinohrad svůj 4 zlm 15 gr. Ty přijal Petr Skurčík z Těšnovic, kterej mu přišel nápadem po manželce svej.

Téhož leta 1636 za ouřadu horného Václava Rožkového Václav Frantík jest skoupil od Petra Skurčíka z Těšnovic peníze na vinohradě v hoře Šumberku a tak tenž Petr svrchu psaný na tom vinohradě nic nemá. A tak ten vinohrad má Václav Frantík zaplacený, aby žádný se již na to nenatahoval.
f 68a
Leta 1651 za úřadu Václava Frantíka, horného toho leta, ukúpil Mikuláš Bartalových z Vrbovcův štvrt achtele vinohradu od Václava Frantíka za summu 15 zlm, kterýžto vinohrad
v Šumberku v hoře jest doplacený a odevzdaný. Rukojmě za dílo Martin Paták, Jan Kolář slíbili jednú rukú a nerozdílnú.

Letha 1659 za ouřadu horného Mikuláše Liškového kúpil jest Martin Procháska štvrt půl achtele vinohrada v Šumberku od Mikuláše Bartolových z Vrbovcův za summu 9 zlm, na tři termíny má zaplatit. Závdanku dal 4 zlm, ty přijal Mikuláš Bartolových. Rukojemníci za dílo a placení téhož vinohradu Pavel Blaškův, Adam Šmul RS a nerozdílnou.
Letha 1660 za ouřadu horenství Jiříka Lipového položil Martin Procháska Mikulášovi Bartolových 2 zl.
Letha 1662 za horenství Jiříka Lipového položil Martin Procháska Mikulášovi Bartolových za vinohrad svůj 3 zlm 6 kr. Tak jest jemu oddán za volný a v ničem nezávadný.
f 68b
Leta Páně 1675 za ouřadu horenství Jana Blákory ujímá sobě Jan Trsťanský půl achtele vinohradu v hoře Šumberku, který ostal úlehle po neboštíku Martinovi Procháskovi a tak s takovej úlehle nemá dáti desátku ani zemního do šesti let.
A tak na ten spůsob, poněvadž jest sirotek, vidí se Janovi Trsťanskýmu prodat za sumu 2 moravské zlaté, aby platil po letech, komu bude náležet po půl moravském zlatém. A tak jest Janovi Trsťanskému odevzdán. R[ukojmě] za dílo a placení téhož vinohradu Jan Starý, Jura Šmach SRSpN.

Stalo se porovnání mezi těmito osobami, totižto Jana Trsťanského manželkú a Dorotú, neboštíka Martin[a] Procházky cerú, leta Páně 1682 za horenství Jana Blákory, připisuje se Dorotě výš psaným Martina Procházkú cery, jakožto po otci svém, štvrt achtele vinohradu v hoře Šumbercích a tak jest jí odevzdán sv[obodný], ona bude povina položiti 2 zlm při svatém Martinu toho roku výš psaného. Rukojemníci na to Jan Pecúch a Mikuláš Lipa S.R.S. a nerozdílnú.

(vložený list a)
Leta Páně 1683 za horenství Jana Blákory poněvadž podruhý krát mezi těmito osobami stala se domluva, totižto Dorotú, cerú po neboštíkovi Martinovi Procháskovi, a Annú, zas po neboštíkovi Janovi Trsťanském, o jednu štvrt achtele vinohradu v hoře Šumberku ležící, má platit za něj Anna vý[š] psaná Trsťanská 1 m[oravský] zlatých a tak téhož leta 1683 platí za vinohrad svůj Anna Trsťanská 4 zl a 15 krejcarů. Ty peníze přijal Štěpán, Adama Kováře syn na místě manželky svej.
Leta Páně 1684 položila Anna Trsťanská za vinohrad svůj
2 zl. Ty přijal Štěpán Adam[a] Kovář[e] s Kněždub[a].
Leta Páně 1685 za úřadu horenství Jury Šmacha položila Anna Trsťanská za vinohrad svůj 45 krejcarů. Ty přijal Štěpán Adam[a] Kovář[e] s Kněžduba. A tak jest ten vinohrad zaplacený, v ničem nezávadný.
(vložený list b)
Leta Páně 1761 27. Februarii připisuje se jeden vinohrad
v Šumberkoch Maryně po nebošt[íku] Jurovi Šmachovi, který dědí jakošto po svém mužovi, ležící vedle Mikule Bačíka, svobodně na budoucí časy užívati i z její[mi] potomky.
Za horenství Pavla Štípského.

Leta Páně 1768 mjesíce dne 8. Januarii za horného Jana Vítka připisuje se jedna štvrt vinohrada v Šumberkoch Martinovi Petruchovi, co si kúpil za sumu peněz 1 rýnský od Martina Záruby, ležící z jednej strany vedle Tomáša Vítka a z druhej strany Pavla Kukala. Svjetkové sú toho Jan Vítek pudmistr, Pavel Michálek fojt.