Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

Nápad Jury Nejedlíčka

(bez čísla b)

Letha 1674 za ouřadu horenství Jana Blákory Jura Nejedlíček, kterýž ostal hospodářem po neboštíkovi Mikulášovi Liškovi, a tak zůstávajíce a berúce sobě jeho za manželku svú a ta Anna berúce sobě jeho za manžela, věnovala jemu hned při smlúvách jednoho štvrt achtele vinohradu v hoře Šumbercích. A tak poněvadž mu přišel po manželce jeho nápadem, jest jemu Jiříkovi Nejedlíčkovi odevzdán za volný, svobodný, v ničemž nezávadný. Rukojemníci tohož vinohradu Ondra Zahradník a Dobiáš Lipa SRSN.

Leta Páně 1694 za úřadu horenství Jury Šmacha odevzdává se vinohradu čtvrt achtele v hoře Šumbercích Jurovi Urbančíkovi po manželce svej jakožto po o[t]ci svém vlastním, po Mikulášovi Liškovi, kterýž byl připsán Jurovi Nejedlíčkovi po manželce svej Marijaně Liškové a tak kolik let ležel úlehlů. A tak jest odevzdán za volný a svobodný, v ničem nezávadný, poněvadž ho z úlehle trhal. Rukojemníci za dílo vinohradu Jura Šmach, Ondra Zahradník SRS a nerozdílnú.

(bez čísla a)
Letha Páně 1661 za ouřadu horného Lipového Jiříka přišlo jest půl achtele vinohradu v hoře Šumbercích Janovi Dluhožkovému po dědovi Mikulášovi Tomkových. Martin Štětínský dal sobě odevzdat toho půl achtele vinohradu, ale mu nenáleželo tolikož jen čtvrt achtele, ale Janovi Dluhožkovému jest odevzdán za volný, svobodný, v ničemž nezávadný. Rukojemníci za dílo tohož vinohradu Martin Chropovský RS a nerozdílnú.

Leta Páně 1784 dne 13. Aprilis za horného Jiříka Helíska připisuje se jeden kúsek vinohrada Josefovi Liškovi, který zdědil po svojím otcovi a ten leží v Šumberkoch z jednej strany vedle Jana Fojtíka, z druhej pak strany Jury Sečky, který se jemu za vlastní zde připisuje a odevzdává. Jenž se stalo ut supra.
Jiřík Helísek horný
Jan Petrů, světkové
(bez čísla b)
Letha 1659 za ouřadu horného Mikuláše Liškového přišel jest půl achtele vinohradu v Šumbercích Martinovi Štětínskému po manželce Dorotě neboštíka Jana Dlúhých. A tak mu jest odevzdán za volný, svobodný, v ničemž nezávadný. Rukojemníci za dílo tohož vinohradu Jan Miskův, Pavel Škrobáček.

Leta Páně 1681 za úřadu horného Jana Blákory Martin Štětínský dal sobě vyhledávat téhož půl achtele vinohradu, který jemu vlastně náleží po manželce svej vlastní Dorotě Jana Dlúhých. A tak jest Martinovi Štětínskému výš psaným horným podruhé odevzdán.

(bez čísla a)
Letha 1660 za ouřadu horného Mikuláše Liškového prodali fojt a starší tvarožnolhotští čtvrt achtele vinohradu v hoře Šumbercích Jakubovi Jurčíkovi za sumu 10 zlm, na letha má platit podle hory práva [po] 1 zlm k obci tvarožnolhotskej. Rukojmě za dílo a pla[cení] tohož vinohradu Jura Šmach, Jan Liška RSp a nerozdílnú.
Letha 1660 za ouřadu horného Mikuláše Liškového položil Jakub Jurčík k obci tvarožnolhotskej 1 zlm.

Letha 1668 za horenství Mikuláše Liškového kúpil jest čtvrt achtele vinohradu v hoře v Šumbercích Jura Šmach od Jakuba Jurčíka za summu 8 zl mo[ravských]. Jura Šmach dal závdanku
1 zlm Jakubovi Jurčíkovi, ostatní peníze bude povinen platit k obci tvarožnolhotskej 7 zlm. Rukojemníci za dílo a placení téhož vinohradu Mikuláš Hořínka, Martin Palát S.R.N.
Letha 1671 za horenství Mikuláše Hořínky Jura Šmach položil za vinohrad svůj 1 zlm. Přijal ouřad lhotský.

(bez čísla b)
Letha 1660 za horenství Mikuláše Liškového kúpil jest Urban Drškův od Václava Gyca půl achtele vinohradu v Šumbercích za summu 6 zlm za zaplacený. A tak jest jemu odevzdán za volný, svobodný, v ničemž nezávadný. Rukojemníci za dílo tohož vinohradu Jura Šmach, Václav Janíčkův.

(bez čísla a)
Letha 1660 za horného Mikuláše Liškového kúpil Martin Starý od Kateřiny Rožkovej půl achtele vinohradu v hoře v Šumbercích [za] 3 zlm za zaplacený. A tak jest jemu odevzdán za volný, svobodný, v ničem nezávadný. Rukojemníci za dílo a placení tohož vinohradu Jakub Jurčík a Jan Starý SRS a nerozdílnou.

Letha 1667 za horenství Mikuláše Hořínky kúpil jest Jan Starých od Martina Starého půl achtele vinohradu v Šumbercích za sumu 4 moravský. A tak Janovi Starému jest jemu odevzdán za volný, svobodný, v ničem nezávadný. Rukojemníci za dílo Jura Lipa a Jura Šmach.

(bez čísla b)
Letha 1661 za ouřadu horného Jiříka Lipového majíce půl achtele vinohradu Jura Zapletal v hoře v Šumberku prodal od něho čtvrt achtele Janovi Holotíkovi za summu 20 zlm. Závdanku dal 3 zlm, ty přijal Jura Zapletal, ostatní peníze bude povinen klásti k obci tvarožnolhotskej po 1 zlm vedle hory práva. Rukojemníci za dílo a placení tohož vinohradu Tomáš Lipa, Jura Starých R Spole[čnú] A Nero[zdílnú].
Letha 1661 za ouřadu horného Jiříka Lipového položil Jan Holotík za vinohrad 15 gr. Ty peníze přijali ouřad tvarožnolhotský.
Letha 1663 za horenství Jiříka Lipového položil Jan Holotík za vinohrad svůj 1 zlm. Ty přijal ouřad lhotský.
Letha 1666 za horenství Mikuláše Hořínky položil za vinohrad svůj 1 zlm Jan Holotík. Ty peníze přijali úřad lhotský.
Letha 1665 za horenství Mikuláše Hořínky Jan Holotík položil za vinohrad svůj 1 zlm. Ty peníze přijali ouřad lhotský.
Letha 1667 za horenství Mikuláše Hořínky Jan Holotík položil za vinohrad svůj 1 zlm. Ty peníze přijali ouřad lhotský.