Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

Kup Ondry Straky

Leta Páně 1652 za úřadu horného Václava Franticha kúpil Ondra Straka půl achtele vinohradu po neboštíkovi Martinovi Zákrskovi, kterýšto vinohrad v Šumbercích v hoře jest, má se do důchodův panských platiti vedle hory práva za summu 40 zl mo[ravských], má se platiti po 1 zlm do vyplnění tej summy, jak zvrchu stojí. Rukojmě slíbili Jan Kolář, Martin Procházka za dílo a placení slíbili společní rukú a nerozdílnú.
Letha 1661 za horenství Jiříka Lipového položil Ondra Straka za vinohrad svůj 3 zlm, 2 v[ědra] dal. Přijato do důchodů JHM, Čapalovský přijal.
Letha 1665 za horenství Mikuláše Hořínky dal Ondra Straka za vinohrad svůj 1 v[ědro] ve 3 zlm. Přijato do důchodů JHM, Čapalovský přijal.
Letha 1666 za horenství Mikuláše Hořínky položil Ondra Straka za vinohrad svůj 6 zlm 10 kr, dal 3 v[ědra]. To přijato do důchodů JHM.
f 136b
Letha 1668 za horenství Mikuláše Hořínky Ondra Straka dal do důchodů JHM 1 ½ v[ědra] vína [ve] 3 zlm.
Letha 1669 za horenství Mikuláše Hořínky Ondra Straků dal do důchodů 1 v[ědro] [ve] 3 zl.
(vložený list a)
Leta Páně 1683 za horného Jana Blákory a úřadu jeho dostanúce Jakub Straka půl achtele vinohradu po o[t]ci svém v hoře Šumbercích a tak splácá Jakub Straka bratru svému Martinovi z dílu svého po o[t]ci svém 5 zl hotových, item sestře své Anně splácá také Jakub Straka 5 zl hotových. A tak jest Jakubovi Strakovi odevzdán za volný a svobodný, v ničem nezávadný. Ru[kojmě] za dílo tohož vinohradu Václav Zahradník a Mikuláš Lipa SRS a nerozdílnú. Stalo se dne 12. Aprilis.

Leta Páně 1699 za ouřadu horenství Jakub Straka ujal sobě půl achtele vinohradu pustého neb úlehlu v Šumberkách po Janovi Šoustkovi a odevzdá[vá] se Jakubovi Strakovi v ničem nezávadný, desátku a zemního nebude do šesti let dávati. Za to jsou svědkové Jiřík Bačík a Jan Starých. Stalo se dne 1. Julii 1699.

f 137a
Leta Páně 1635 v neděli druhou po s[vat]é Trojici za horného Martina Zákrska prodal Mikuláš Dopita půl achtele vinohradu v hoře Šumberku Dobiášovi Polešovskému, tak jak jest jej sám Mikuláš Dopita měl, aby jej cožkolvěk náleží doplácet, Dobiáš Polešovský doplatil, tomuž kolvěk budou přináležet. Závdanku dal Dobiáš Polešovský 26 zl na placení vedle hory práva po 3 zl. Rukojmě za dílo i placení toho vinohradu Martin Zákrsek, Mikuláš Tomků. Ten vinohrad za sumu tu byl vyplatit, ale což zaplaceného, to jemu pustil svrchu psanému Dobiášovi.
Letha Páně 1624 za ouřadu horného Martina Zákrska položil z těch 24 zl Dobiáš Polešovský 2 zlm ouřadu lideřovskému. Ty přijali fojt a starší lideřovští.
Leta 1635 za ouřadu horného Václava Rožka položil Dobiáš Polešovský 3 zlm. Ty přijali fojt a starší lideřovští, avšak na místě fojta přijal takové peníze Pavel Švrček.
Leta 1636 za úřadu horného Václava Rožka položil Dobiáš Polešovský 3 zlm. Ty přijali fojt a starší lideřovští, Jiřík Slížek, téhož leta byvší v ouřadu.
Leta 1637 za ouřadu horného Martina Zákrska položil Dobiáš Polešovský za vinohrad svůj 2 zl. Ty přijali fojt a starší lideřovští.

Leta 1644 za ouřadu horného Jiříka Lišky majíce svůj vinohrad Dobiáš Polešovský, totiž půl achtele vinohradu v hoře Šumberku, tak jej ujímá syn Václav svrchu psaného Dobiáše, tak že již má zaplacený a v ničem nezávadný, jest jemu odevzdán výš psaným horným. Jakž se v rejstřích starých vyhledalo sumy 36 zl, to že již vyplnil a tak není nic více za něj dlužen.

f 138a
Letha Páně 1634 za horenství ouřadu Martina Lišky jakož jest byl koupil Martin Liška od Žida Heršle vinohrad v hoře Šumbercích achtel vinohradu ležící, jakž letha 1609 za ouřadu horenského jemu od Martina Vlkového odevzdaný jest, v starých registřích se nachází, za summu 100 zl z boudou, presem a jednou kádí, kterémušto Židovi Martin Liška vedle spravedlivého kupu svrchu psanou summu jemu vedle náležitostí od sebe zouplna odvedl a zaplatil. Na kterýšto vinohrad žádnej nižádným vymyšleným způsobem na časy věčné natahovati ani [z] přátel jeho moci nemá. A tak jest Martinovi Liškovi ten vinohrad za volný, svobodný, zaplacený a v ničemž nezávadný odezdán, tak jakž hora za řád a právo má. Za dělání vinohradu slíbili Martin Valouchů a Martin Navrátil RSN.

Letha 1663 za horenství Jiříka Lipového přišlo nápadem Matúšovi Kolesovému po neboščíkovi Janovi Kolesovi jakožto po bratru svém půl achtele vinohradu v hoře Šumbercích za zaplacený, v ničem nezávadný.
Letha 1664 za horenství Jiříka Lipového přišlo jest Martinovi Kolesíkovému nápadem jakožto po otci svém půl achtele vinohradu v hoře Šumberku za volný, svobodný, v ničem nezávadný. Rukojmě za dílo a placení téhož v[inohradu] Jan Sadílek, Pavel Škrobáček SR a nerozdílnú.

f 139a
V Šumbercích půl achtele

Letha Páně 1634 den památky svatého Pavla na víru obrácení za horného Martina Lišky a úřadu jeho jakož byl letha Páně 1607 Martin Liška od Jelena Žida [ze] Strážnice půl achtele vinohradu z jednou kádí a půl presem a půl boudou v ty časy Martina Vlkového horenství jest byl za summu hotovou 15 zl koupil a jemu ten půl achtele hotovou summou zaplatil, tak jakž v starých registrách se ukazuje, a maje sobě za volný a svobodný, zouplna zaplacený a v ničemž nezávadný [a] vedle pořádku práva odevzdaný, tak jako hora to ukazuje. Rukojmě za dělání vinohradu Martin Klimšův slíbili rukou společnou a nerozdílnou.