Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

Kup Michala Vítkového

f 50b

Za horného Martina Lišky prodala urozená paní Eva Šamberkova Michalovi Vítkovému půl achtele [vinohradu] Káčerkovského za sumu 50 zl na pů[l] vína a tak aby každý pro své víno chystal. Ta suma bude náležet všeckna paní Evě. Rukojmě za dílo a placení Jan Pechů, Václav Zákrsek slíbili rukú společnú a nerozdílnú za dílo a placení toho vinohradu. A tak po čem víno bude pod horú, aby se vypisovalo.
L[eta] 1634.
Letha Páně 1634 položil za vinohrad svůj Michal Vítků 4 zl. Ty peníze přijala urozená paní Eva Šamberkova.
Letha Páně 1635 položil za vinohrad svůj Michal Vítků 7 zl. Ty peníze přijala urozená paní Eva Šamberkova.
Leta 1638 položil za vinohrad svůj Michal Vítků 27 zlm
60 krej. Ty peníze přijala urozená paní Eva Šamberkova.
Leta 1639 položil za vinohrad svůj Michal Vítků za ouřadu M[artina] Zákrska 11 zlm 10 gr. Ty peníze přijala urozená paní Eva Šamberkova. A tak jemu jest odevzdán výše psaným horným Martinem Zákrskem za volný a svobodný, v ničemž nezávadný.

f 51a
Letha 1634 za horného Martina Lišky prodala urozená paní Eva půl achtele vinohradu v hoře Šumberku Káčerkovského Janovi Tomkovému za sumu 45 zl na placení půl vínem, tak aby každý pro své víno náčin [chystal]. Ta suma všeckna náležet bude urozené paní Evě. Rukojmě Michal Vítků, Václav Zákrsek slíbili rukú společnú a nerozdílnú za dílo a placení toho vinohradu. Tak aby se vypisovalo, po čem víno pod horú bude.
Letha Páně 1634 položil za vinohrad svůj Jan Tomků 10 zlm. Ty peníze přijala urozená paní Eva.
Letha Páně 1635 položil za vinohrad svůj Jan Tomků 12 zlm. Ty peníze přijala urozená paní Eva
Leta 1638 na den s[vat]é Trojice za horného Martina Zákrska položil Jan Tomků za vinohrad svůj 21 zlm 30 krej. Ty přijala urozená paní Eva Šamberkova.
Leta 1639 za ouřadu horného Martina Zákrska položil Jan Tomků za vinohrad svůj 1 zlm 15 gr. Ty přijala urozená paní Eva Šamberkova. A tak jest odevzdán výše psaným horným Martinem Zákrskem za volný a svobodný, v ničemž nezávadný.
f 51b
Letha 1655 za ouřadu horného Jury Lipového nápadem dostanouce Martin Lipa půl achtele vinohradu v hoře Šumbercích po manželce svej, n[ebožtíka] Jana Tomkových. A tak j[es]t jemu odevzdán za svobodný a volný, v ničemž nezávadný.

Leta Páně 1685 za ouřadu horenství Jury Šmacha odevzdává se půl achtele vinohradu v hoře Šumbercích Václavovi Lipovi jakožto po otci svém Martinovi Lipovi. A tak jest jemu odevzdán za volný, svobodný, v ničem nezávadný. Rukojemníci Jura Bačík a Jura Šmach S R a nerozdílnú.

Leta Páně 1685 za ouřadu horenství Jury Šmacha kúpil Jura Sečkův půl achtele vinohradu v hoře Šumbercích od Václava Lipy za sumu 16 zlm 5 v[ídeňských] kr[ejcarů] za zaplacený. A tak jest jemu Jurovi Sečkovi odevzdán za volný, svobodný, v ničem nezávadný. Rukojemníci za dílo tohož vinohradu Jura Bačík, Václav Lipa SRS a nerozdílnou. Stalo se dne 6. Februarii na den svaté Doroty.