Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

Kup Šebesty Slezáka

Letha Páně 1624 v outerý po seslání Ducha s[vatéh]o za horného Vácslava Rožkových Petr Zimchy prodal vinohradu půl achtele v hoře Šumberku Šebestovi Slezáku za summu 12 zl, takové peníze má položiti podvakráte, tohoto letha 1624 6 zl a po Vánocích druhých 6 zl. Na těch 6 zl položil 2 zl, ty přijal Petr Zimcha, ještě má letos, totiž 1624 letha, položiti 4 zl a potom po Vánocích příštího roku posledních 6 zl. Rukojemníci za dílo i placení toho vinohradu Martin Rožkových a Mikuláš Dopitů slíbili rukou společnou a nerozdílnou.

Leta 1639 za horného Martina Zákrska majíce vinohradu Šebesta Tomanů půl achtele v hoře Šumberku, prodal jej Mikulášovi Vojtečkovému za sumu 14 zl 15 gr. Při odevzdávce dal Mikula Vojtečků Šebestovi Tomanovému 10 zl a dá-li Pán Bůh z nového 4 zlm a cožkoliv jest zaplatil Šebesta, to jemu svrchu psanýmu pustil. A tak ještě jemu bude spláceti 9 zl, ta suma bude náležeti sirotku n[ebožtíka] Petra Zimchy na placení rok po roku podle ourody po 1 zl. R[ukojmě] za dílo a placení Jiřík Sopúšek z Kněžduba, Šebesta Tomanů SRS a nerozdílnou.
Leta 1640 za horného Martina Zákrska položil Mikuláš Vojtečků za vinohrad svůj 4 zlm. Ty přijali fojt a starší Lhoty Tvarožné na místě Šebesty Tomanového, poněvadž byl povinen do důchodů panských za obilí.
Leta 1641 za ouřadu horného Jiříka Lišky skoupil jest Martin Pechů od téhož nápadníka Dobiáše Řemenáře, kterýž jemu přišel nápadem po manželce jeho, totiž 8 zl, na témž vinohradě svrchu psaném za sumu 2 zlm. Jest jemu svrchu psanému Martinovi Pechovému odevzdán za volný a svobodný, v ničemž nezávadný. R[ukojmě] Jiřík Liška, Václav Procházka SRS a nerozdílnou.

f 81a
Letha 1666 za horného Mikuláše Hořínky prodal jest Jan Sadílek Mikulášovi Zacharovi půl achtele vinohradu v hoře Šumberku za summu 27 zlm a tak má platit vedle hory práva [po] 1 zlm. Rukojemníci za dílo a placení teho vinohradu Martin Palát a Jan Pšechnů S.R.N.
Letha 1668 za horenství Mikuláše Hořínky Mikuláš Zachara položil za vinohrad svůj Janovi Sadílkovi 1 zlm.
Letha 1669 za horenství Mikuláše Hořínky Mikuláš Zachara položil za vinohrad Janovi Sadílkovi 1 zlm.

Leta Páně 1678 za horenství úřadu Jana Blákory Mikuláš Zachara majíce svůj půl achtele vinohradu v hoře Šumberku, který byl kúpil od Jana Sadílka, a tak ho zas pustil za živobytí Janovi Sadílkovi. A tak se Mikulášovi Zacharovi vracejí 2 zl, které byl vyplatil, 1 zl přijal a druhý z užitku.
Téhož leta 1678 za horenství úřadu Jana Blákory připisuje se téhož půl achtele vinohradu v hoře Šumberku Janovi Sadílkovi. A tak jest jemu výš psaným horným odevzdán za volný, svobodný, v ničem nezávadný. Na to rukojemníci Martin Štětínský a Mikuláš Sadílek SR nezdílnú.
f 81b
Leta Páně 1681 za úřadu horenství Jana Blákory položila vdova Sadílková druhý zlatý. Ty peníze přijal Martin Došek na pohřeb neboštíka Zachary.