Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

Kup Martina Šulíka

f 132a

Leta Páně 1629 za horného Martina Lišky prodali fojt a starší lhotští pů[l] achtele vinohradu po Martinovi Bráneckých v hoře Šumberku Martinovi Šulíkovému za sumu padesáte zlatých. A tak Martin výš menovaný platiti má podle hory práva po dvú zlatých počtu moravského, jeden každý groš sedm peněz. Rukojmě za dílo toho vinohradu i za placení Václav Rožků, Martin Lišků slíbili rukú společnú a nerozdílnú. A tak Martin Šulík [má] na témž vinohradě šestnácte zlatých dvaceti groší zaplaceného, to se jemu sráží.

Leta 1638 za horného Martina Zákrska majíce vinohrad svůj půl achtele Pavel Branecký v hoře Šumberku, prodal jej Martinovi Šulíkovi za 23 zlm. Při odevzdávce dal Martin Šulík 13 zlm a dá-li Pán Bůh z nového, když se bude psáti štyridcátého leta 10 zl. A tak jest jemu odevzdán výš psaným horným. R[ukojmě] za dílo a placení Martin Zákrsek a Jíra Jana Jurkového SRSA nerozdílnou.

Leta 1644 za horného ouřadu Jiříka Lišky položil jest Martin Šulík za vinohrad svůj, což měl položiti, totiž 10 zl. Ty přijali Pavel Branecký a Pavel, kterýž má dceru Zuzanu Braneckého. A tak jest jemu odevzdán za volný a svobodný, v ničemž nezávadný výš psanému Martinovi Šulíkovi

Letha 1665 za horného Mikuláše Hořínky Manda Šulíčka za živobytí pustila půl achtele vinohradu Janovi Hrnčířovému jakožto zeťovi za zaplacený. A tak jest jemu odevzdán za volný, svobodný, v ničem nezávadný. Rukojemníci za dílo a placení tohož vinohradu Václav Zahradník, Jiřík Kolesa SRS a nerozdílnú.