Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

10 Sirotek nebožtíka Machala Vachového

f 25a

Jest jedna Zuzanna.
Vyhledalo se jí spravedlnosti na gruntě Mikuláše Vachového 23 R 16 gr 1 den. Ta spravedlnost na gruntě Mikuláše bratra jejího zůstává a ta, poněvadž táž Zuzanna své vůle užívala, na Jeho [Mil]ost Pána připadla, kteráž se po 1 R od letha [15]94 při Vánocích teprve pokládati má.

Letha [15]94 při Vánocích přijato od Mikuláše Vachového peněz purgkrechtních za grunth 1 R.
Odveden do truhlice mezi jiné peníze sirotčí.
Ta spravedlnost též Zuzanny svrchu psané, poněvadž sirotek zběhlý jest, na Jeho [Mil]ost Pána připadla a jest za to odvedena s[irotkům] n[ebožtíka] Matěje Mlynáře, totiž 23 R
16 gr 1 den. A tak táž Zuzanna tu žádné spravedlnosti více nemá.
Letha [15]95 přijato z gruntu Mikoláše Vachového 1 R.
Odeveden s[irotkům] n[ebožtíka] Matěje Mlynáře.
Letha [15]96 přijato z gruntu Matěje Mlynáře(!) 1 R.
J[es]t odveden s[irotkům] n[ebožtíka] Matěje Mlynáře.
Letha [15]99 za fojta Pavla Barinusa přijato z gruntu Mikuláše Vachového 1 R.
Ten jest odveden do statku n[ebožtíka] Matěje Mlynáře na odvod.