Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

16 Nápadníci po nebožtíku Vaškovi Školudových

f 47a

Jest jich trý: Mikuláš, Pavel, Jíra, ten Jíra své vůle užívá, a Dorota mateř jejich štvrtá.
Náleží jednomu každému toto:
Item Pavlovi 17 R 13 gr 2 den.
Item Jírovi 12 R 13 gr 2 den.
Item Dorotě mateři jejich 10 R 13 gr 2 den.
Summa všeho, což jim dodati náleží 40 R 9 gr 6 den.

Na to jest při právě hotových 22 R 29 gr.
A na gruntě Mikuláše Školudového ještě se posledních peněz doplniti má 1 R 10 gr 6 den.
Pavel vejš psaný prodal spravedlnost svou, totiž 17 R 13 gr 2 den, Mikulášovi Školudovému bratru svému.
Od vkladu do těchto rejster a vyhledání spravedlnosti dáno 6 gr 1 den.
f 47b
Dorota, mateř těch nápadníkův, umřela, spravedlnost její na syny její napřed psané připadla a vyjma napřed psané vyhledání, nadto že tejž Dorotě náleží na gruntě Bernarta Trachtového 18 R 10 gr.

Nadto jest jim položeno z gruntu téhož Bernarta letha [15]94 6 R.
Ty jsou vydány Mikulášovi a Pavlovi na díly jejich.
Letha [15]95 přijato na vyšlou spravedlnost hotových 4 R.