Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

98 S[irotci] n[ebožtíka] Tomáše Bartoškového

f 277a

K tomu statku zůstalo sirotků patero: Mikuláš, Kateřina, Zuzanna, Jura, Jan a Marta matka jejich šestá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Čtvrt achtele vinohradu v hoře Petrušovcích zaplaceného za 60 R.
Na druhé čtv[rti] achtele vinoh[radu] v Petrušovcích zaplac[eného] 2 R 15 gr.
Vína utěženo 5 v[ěder] a prodáno za 50 R.
Krávy 2 za 60 R.
Summa statku činí 182 R 15 gr.
Z toho se tito dluhové zaplatiti mají:
Panu Martinovi ouředníku Vlachovskýmu 4 R.
Na vychování sirotkův vdova utratila 24 R.
Obecních peněz dlužení 1 R 4 gr 3 den.
Summa dluhův činí 45 R 4 gr 3 den.
Po zaplacení těch dluhův zůstává čistého statku 137 R 10 gr 4 den.
To dělíc na 6 dílů, dostane se na každý díl po 22 R 26 gr
1 1 den.

Toto každý na díl svůj přijímá:
Marta matka ujímá vinoh[rad] v Petrušovcích za 60 R.
Krávu jednu za 30 R.
Summa což na díl svůj přijímá 90 R.
Srazíce sobě dílu svého 22 R 26 gr 1 1 den, bude povinna sirotkům doplatiti 67 R 3 gr 5 1 den, placením po 3 R.

Mikuláš ujímá vinohrad v Petrušovcích a na něm zaplaceného 12 R 15 gr.
Krávu jednu za 30 R.
Summa což na díl svůj přijímá 42 R 15 gr.
Srazíce sobě dílu svého 22 R 26 gr 1 1 den, zůstává dopláceti jiným sirotkům 19 R 18 gr 5 1 den, placením po 3 R.
f 277b
Kateřině, Zuzanně, Jírovi, Janovi každému po 22 R 26 gr
1 1 den dílů jejich tu se má vyplatiti.