Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

43 Nápadníci nebožtíka Jiříka Šuby

f 150a

Jest jich trý: Jan, Zuzanna a Kateřina, ty sou vdaný a Jan také ženatý.
Vyhledalo se jim spravedlnosti mimo první vybrání i po neboštíku Mikulášovi a Vavřinci, bratřích jejich zemřelých, na gruntě Mikuláše Jakše Záleského všem třem spolu 25 R. Ty jak jim jíti mají, zápis knih purkrechtních v sobě šíře obsahuje.

Příde každému na jeho díl z tej summy:
Item Janovi 2 R 27 gr 4 den.
Item Zuzanně 7 R 23 gr 4 1 den.
Item Kateřině 14 R 8 gr 5 1 den.

Letha [15]94 přijato od Mikoláše Záleskýho za grunt peněz purgkrechtních 4 R.
Sou do truhlice dány.
Letha [15]95 přijato od Jana Záleskýho za grunth peněz purgkrecht[ních] 4 R.
Letha [15]96 přijato pd Jana Záleskýho za grunth peněz 4 R.
Letha [15]97 přijato od Jana Záleskýho za grunth 4 R.
Letha [15]98 přijato od Jana Záleskýho za grunt 4 R.
f 150b
Letha [15]99 za fojta Pavla Barinusa přijato za grunt od Jana Záleského 4 R.
Dáno Zuzaně ostatek dílu jejího 7 R 23 gr 4 1 den.
A po Kateřině zběhlé na J.M. Pána přijato 13 R 8 gr
5 1 den. Sou tejž Kateřině vydány nebyly, zběhla.
Letha 1600 za fojta Pavla Barinusa přijato od Jana Jakše Záleského ostatních 2 R.
Janovi dodáno ostatek dílu jeho 2 R 27 gr 4 den.
A tak zouplna díl svůj vyzdvihl.