Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

24 Sirotci nebožtíka Filipa Šimečkového

f 73a

Jest jedna Kateřina a Zuzanna mateř její druhá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Zachariáše Šimečkového 63 R 27 gr 1 den.
Item na půl achteli vinohradu 50 R.
Za dobytek prodaný 8 R.
Týž v statku neboštíka Jana Šimečkovýho vyzdviženo ku právu 14 R.
Item peněz hotových 9 R 15 gr.
Na to jest za ty věci napřed psané krom z gruntu a z vinohradu přijato 31 R 5 gr.
Pars 145 R 12 gr.
Z toho se dluhu po neboštíku otci toho sirot[ka] zaplatilo 17 R 8 gr.
A tak zůstává tej hotovej summy 14 R 7 gr, ty jsou při právě.
Dělíc tu summu z gruntu a z vinohradu, též hotovou na ty dva díly, dostane se na jeden díl po 64 R 2 gr.
f 73b
Ta spravedlnost výš psaná z gruntu jak jíti má, v registřích purkrechtních v sobě šíře obsahuje.
O jiné spravedlnosti, aby kde co více jmíti měli, se neví.

Vydání z tej hotovej summy:
Item Zuzanna, mateř toho sirot[ka], vinohrad výš psaný v summě 50 R přijala a více hotových peněz po štyrikráte vyzdvihla 18 R. A tak přez svůj díl převzala 3 R 28 gr, povinna jest to navrátiti.
Týž dáno na díl Kateřiny téhož sirot[ka] od chování s poručení vrchnosti po štyrikrát 7 R 15 gr. A tak při právě žádných těch peněz tomu sirot[ku] na hotově není.
Za Zachariášem zůstává zadrželých letha [15]91, též [15]92 a [15]93 trojích peněz 18 R.
Od vkladu do těchto rejster a vyhledání spravedlnosti dáno 23 gr 2 den.
f 74a
Letha [15]94 přijato od Zuzannny, mateře napřed psaného sirotka, předvzatých peněz do truhlice sirotčí 4 R.