Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

67 S[irotek] n[ebožtíka] Martina Koplového

f 220a

K tomu statku jest sirotek 1 Tomáš a Kateřina mateř jeho druhá.
Náleží jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 55 Martinovi Kejchavkovi prodaným posledních peněz 63 R 24 gr.
Dělíc tu summu na 2 díly, přijde na každého po 31 R 27 gr.

Martin Kejchavka srazil sobě dílu po Kateřině manželce své na gruntě svým ukoupeným 31 R 27 gr. Zůstává dopláceti na posledních penězích sirotku 31 R 27 gr.

Leta 1612 za fojta Jana Miklošového jakož náleželo Tomášovi dílu jeho otcovského 31 R 27 gr, ta spravedlnost jakožto po zběhlým na Jeho [Mil]ost Pána připadla a po letech se vyzdvihovati má.

Po rozdílu statku tohoto našlo se, že neb[ožtíku] Martinovi Koplovýmu, otci sirotka tohoto, z statku neb[ožtíka] Jana Koplového půjčeno bylo peněz hotových na stavení požáru 6 R. Přijde sníti z každého dílu po 3 R.