Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

36 Sirotci nebožtíka Martina Trnky

f 121a

Jest jich patero: Jan, Jíra, Václav, Kateřina a Kuna.
Kuna a Kateřina ty jsou vdaný, Jan, Jíra a Václav ti na gruntě neboštíka Martina Trnky otce jejich podle poručenství zůstávají, spolu hospodaří a se živí.
Dále co komu s téhož statku vyplniti mají, zápisem kněh purkrechtních nových se spravíš.
Našlo se z register purkrechtních letha [15]98 z gruntu Jana Trnky 56, že náleží z téhož gruntu těmto:
Jírovi 33 R 10 gr.
Václavovi 33 R 10 gr.
Kateřině mimo vyzdvižení 20 R. Ty náležejí dětem jejím Janovi, Jírovi a Václavovi.

Letha [15]96 přijato z gruntu Jana Trnky 2 R.
Letha 1597 přijato z gruntu Jana Trnky 4 R.
Z toho dáno Václavovi na díl jeho 2 R.
Letha 1598 přijato z gruntu Jana Trnky 4 R.
Z toho dáno Václavovi na díl jeho 2 R.
Letha [15]99 za fojta Pavla Barinusa přijato od Jana Trnky za grunt 4 R.
Jíra a Václav přijali na svůj díl vinohrad od Jana bratra svého ve 22 R. Přijde každé[mu] na díl jeho poraziti po 11 R.
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a dáno Kateřině od Václava a Jíry bratří jejích 2 R, Václavovi dáno 5 R, Jírovi dáno 5 R.
f 121b
Letha 1600 za fojta Pavla Barinusa přijato od Jana Trnky za grunt 4 R.
Z toho dáno Václavovi 2 R, Jírovi též dáno 2 R.
Letha 1601 za fojta Pavla Barinusa přijato od Jana Trnkového za grunt 4 R.
Z toho dáno Václavovi 2 R, Jírovi tolikýž vydány 2 R.
Letha 1602 za fojta Pavla Barinusa přijato od Jana Trnky za grunt 2 R.
Z toho dáno Václavovi 1 R a Jírovi 1 R.
Letha 1604 za fojta Jana Miklošového přijato od Jana Trnky za grunt 2 R.
Ty přijal Jíra na díl svůj.
A jakož náleželo Václavovi dílu jeho dovzíti 8 R 10 gr, ty jest prodal Janovi bratru svému. A tak díl svůj zouplna vyzdvihl.
Letha 1608 za fojta Jana Miklošového přijato od Václava Bartoškova za grunt 2 R.
Váíclav zemřel a dílu nedobraného po sobě zanechal kromě vinohradu v Vlčí hoře na Kněždubsku 8 R 10 gr. To připadlo na Jíru bratra a děti od Jana bratra jeho splozené, přijde na každého po 4 R 5 gr.
Letha a za fojta ut s[upr]a dáno Jírovi na díl jeho 1 R a na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Trnky přijato 1 R.

Letha 1609 za fojta Jana Miklošového přijato od Václava Bartoškova za grunt 4 R.
Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Trnky 2 R, Jírovi dáno na díl jeho 2 R.
Letha 1610 za fojta Jana Miklošového přijato od Václava Bartoškova za grunt 4 R.
Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Trnky 2 R, Jírovi dáno na díl jeho 2 R.
Letha 1611 za fojta Jíry Bačka přijato od Václava Bartoškova za grunt 4 R.
Z toho dáno Jírovi na díl jeho 2 R, na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Trnky dáno 2 R.
f 122a
Letha 1612 za fojta Jana Miklošového přijato od Václava Bartoškova za grunt 4 R.
Z toho dáno Jírovi 2 R a na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Trnky nápadu po Václavovi dáno 2 R.
Letha 1613 za fojta ut s[upr]a přijato od Václava Bartoškového za g[runt] 4 R.
Z toho dáno Jírovi 2 R a na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Trnky nápadu po Václavovi odvedeno 2 R.
Letha 1614 za fojta Jana Miklošového od Václava Bartoškového za grunt přijato 4 R.
Z toho dáno Jírovi na díl jeho 2 R a na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Trnky nápadu po Václavovi odvedeno 2 R.
Letha 1615 za fojta Martina Mlýnka od Václava Bartoškového za grunt přijato 4 R.
Z toho dáno Jírovi na díl jeho 2 R a na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Trnky nápadu po Václavovi odvedeno 2 R.
Letha 1616 za fojta Matěje Kubaňového od Václava Bartoškového za grunt přijato 3 R.
Z toho dáno Jírovi Trnkovi na díl jeho 1 R 15 gr a na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Trnky nápadu po Václavovi odvedeno 1 R 15 gr.
Leta Páně 1617 za fojta Jíry Tkadlcového od Václava Bartoškového za grunt přijato peněz 4 R.
Z toho dáno Jírovi Trnkovi na díl jeho 2 R a na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Trnky nápadu po Václavovi odvedeno 2 R.
Leta 1618 za fojta Jana Markového od Václava Bartoškového za grunt přijato peněz 4 R.
Z toho dáno Jírovi Trnkovi na díl jeho 2 R, na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Trnky nápadu po Václavovi 2 R.