Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

53 S[irotci] n[ebožtíka] Marka Tvrdoňového

f 168a

Jest jich k tomu sirotků sedmero: Anka, Martin, Kateřina, Jan, Zuozana, Dorota, Jíra a Margeta mateř jejich osmá.
Našlo se jim spravedlnosti na níže psanejch věcech toto, jakž níže poznamenáno:
Grunt z půl lánem roli, z osetím, z koňmi, ze dvěma vozy, z pluhem, z železy a jinejm hospodářstvím, z loukami a z jatkou za 243 R.
Achtel vinohradu v Sklavkovské hoře na Lipovsku za 100 R, placení od letha [15]99 po 5 R.
Druhej achtel vinohradu v též hoře s půl boudou a z půl presem za 100 R.
Achtel vinohradu na Velicku v Ležhoře za 30 R.
Na vinohradě na Velicku v Dolní hoře Bartoně Vávrovýho zaplatceného 51 R 15 gr.
Na vinohradě v Dolní hoře Matěje Hájka zaplatceného 9 R.
Na vinohradě na Velicku v Dolní hoře, kderej drží Mach Kuby Němcového, 6 R 22 1 gr.
Na vinohradě Vaška Slovákového v Ležhoře na Velicku 18 R.
Štěpnice z novosadem na Radějovsku zaplatcená za 100 R.
Roubanice na Velicku Pudkovskou za 110 R.
Druhá roubanice od Jana Hoškových za 3 1 R.
Na gruntě 84 v Velikej na Závodí náleží 16 R.
Na gruntě 111 Václava Bednáře náleží 2 R 15 gr.
Roubanice od Tomáše Kujových za 10 R.
Roubanice v Střemešníku za 3 R.
Vína starého 2 bečky za 56 R.
f 168b
Vína mladého 5 beček po 15 R za 78 R.
Náčení cínového deset kusů za 4 R.
Troje hony obilí osetého na Lipovsku na Knězovské roli na skopní za 6 R.
Summy všeho statku učiní 828 R 22 1 gr.
To dělíc na 8 dílů, dostane se každému na díl jeho po 103 R 17 gr 5 1 den.

Toto jeden každý z nich na díl svůj přijímá:
Margita, mateř těch sirotků, přijímá na svůj díl:
Vinohrad Čechovský na Lipovsku v hoře Slavkovské za 100 R.
Jednu bečku vína mladého v 15 R.
Dvoje hony obilím oseté na Lipovsku v Dlouhejch v 4 R.
Náčení cínového 10 kusův v 4 R.
Roubaničky dvě na Velicku Posudkovskou a Hoškových
v 13 1 R.
Summa což ona přijímá na svůj díl 136 R 15 gr.
Zuostává dopláceti sirotkům svejm mimo to, což na díl svůj přijímá, 32 R 27 gr 1 1 den. Ty platiti má od leta [15]99 po
3 R.

Jan Fijantů na místě Anny manželky své přijímá:
Roubanici Tomášovskou na Velicku v 10 R.
Dvě bečky vína mladého ve 30 R.
Jedny hony žita osetého na Lipovsku na Kněžské roli v Trstěnejch ve 2 R.
Achtel vinohradu na Velicku v Ležhoře ve 30 R.
Hotových peněz přijímá, kderé sou jemu k vyupomínání v Vizovicích ukázané 29 R.
Summa což on přijímá na místě Anny manželky své 101 R.
f 169a
Zuostává se jemu ještě dodati na doplnění dílu manželky jeho 1 R 17 gr 5 1 den.

Jan syn přijímá na díl svůj:
Grunt z půl lánem roli, z koňmi, z pluhem, z bránami, ze dvěma vozy, z lúkami, z jatkou v summě 243 R.
Vinohrad na Lipovsku v Slavkovské hoře z půl boudou, z půl presem v summě 100 R.
Vína mladého 2 bečky za 30 R.
Summa což Jan na díl svůj přijímá 373 R.
Zuostává mimo díl svůj doplátceti bratřím a sestrám svým po letech 269 R 12 gr 1 1 den.

Jírovi zanechává se na díl jeho:
Štěpnice z novosadem na Radějovsku ve 100 R.
Zuostává se jemu doplniti dílu jeho 3 R 17 gr 5 1 den.
Tej štěpnice z novosadem užívati má Margita, mateř toho sirotka, do zrostu jeho a má jemu dávati každého roku z oužitkuo buď ouroda neb neouroda po 1 R od letha 1599.
Tou štěpnici Jíra k svému užívání ujal letha 1614.

Martinovi
Dorotě díly jejich zouplna zuostávají,
Kateřině každýmu po 103 R 17 gr 5 1 den.
Zuozaně
Summa toho, což se těm sirotkům na díly jejich dodati má, učiní 439 R 16 gr 5 den.

Ta summa těm sirotkům na níže psaných věcech se nachází takto:
Na Margitě mateři jejich, což ona mimo svůj díl převzala
32 R 27 gr 5 1 den.
Na Janovi bratru jejich 269 R 12 gr 1 1 den.
Na Velicku na vinohradě v Dolní hoře Bartoně Vávrovýho 48 R 15 gr, platcení od leta [15]99 po 3 R podli ourody.
f 169b
Na vinohradě na Velicku v též hoře Dolní Matěje Hájka 9 R, platcení od leta [15]99 po 2 R podli ourody.
Na vinohradě na Velicku v Dolní hoře Macha Kuby Němcového
6 R 22 1 gr, platcení od leta [15]99 po 2 R podli ourody.

Na gruntě 84 v Velikej Jana Kože 16 R, platcením od leta [15]99 po 3 R.
Na gruntě 111 na Závodí v Velikej, kderej Václav Bednář drží, 2 R 15 gr.
Na vinohradě na Velicku v Ležhoře Vaška Slováka 18 R. platcením od leta [15]99 po 2 R podli ourody.
V Vizovicích na Jiříkovi Krutíkovi za 2 bečky vína starého dluhu, mimo těch 10 R, kderé sou Janovi Fijantovi k vyzdvižení ukázána, 46 R.

A tak se těm napřed psanejch sirotků díly zouplna nacházejí.
Více těm samým sirotkům náleží za dobytek ovčí, prodaný Janovi bratru jejich za 12 R 15 gr, platiti má od leta [15]99 po 1 R.
Dorotě a Kateřina Margita mateř jejich povinna bude, když by k vdaní přišly, jednej každej 3 lože šatů a po jednej krávě dáti.
Více mimo svrchu psaný statek našlo se na gruntě Daniele Třískala v Veliké posledních peněz 4 R. Ty letha [15]99 přijíti mají.
Item na gruntě 26 na Závodí Mikuláše Zdenka v Veliké našlo se těmž s[irotkům] summy 7 R, placením od leta [15]99 po 2 R.
Summa toho 11 R, to dělíc na osm dílů, přijde každému z nich po 1 R 11 gr 1 1 den.
f 170a
Více letha [5]99 při posudku vyhledalo se těmto sirot[kům] spolu i z mateří jejich spravedlnosti jim náležité na gruntě 10 v Veliké Vrbce, na kterým jest Martin Fifíků, summy 180 R, platiti má od letha [15]99 po 8 R až do vyplnění.
To dělíc na 8 dílů, přijde každýmu na díl jeho po 22 R
15 gr.
Více na gruntě 6 na Závodí v Veliké, na kterým jest Tomáš Klíčů, náleží 22 R, placením od leta (nedokončeno).
Ještě více na vinohradě Pavla Horčicového na Lipovsku v Slavkovské hoře skoupených peněz 15 R 15 gr, placením podli ourody po 3 R.
Na vinohradě Martina Horčicového též v Slavkovské hoře na Lipovsku skoupených peněz 31 R 15 gr, placením podli ouorody po 3 R.
Summa tej všecké spravedlnosti mimo ut s[upr]a rozdíl ještě se vyhledalo 269 R.
To dělíc na 8 dílů, přijde každýmu na díl jeho mimo prvnější rozdíl po 33 R.

Příjem a vydání:
Letha [15]99 za fojta Pavla Barinusa přijato od Martina Fifíka za grunt 8 R.
Též přijato od Jana bratra sirotků za g[runt] 2 R.
Z vinohradu Bartoně Vávrovýho z Veliké přijato 1 R.

Z vinohradu Matěje Hájka z Veliké 2 R.
Z vinohradu Kuby Němcového z Veliké 2 R.
Od Václava Bednáře z Veliké za grunt 2 R.
Od Jíry Holinky z Veliké za grunt 3 R.
Od Daniele Třískala z Veliké za grunt ostatních peněz 4 R.
Od Mikuláše Zdeňka z Veliké za grunt 2 R.
Od Pavla Horčicového za vinohrad přijato 3 R.
Od Martina Horčicového za vinohrad 3 R.
Z toho dáno Bratru Martinovi dluh za žito 1 R. Má se ze všech dílů porážeti.
f 170b
Letha 1600 za fojta Pavla Barinusa přijato od Martina Fifíka za grunt 8 R.
Jakož Markyta mateř sirotků zůstávala mimo poražení dílu svého sirotkom dopláceti summy 32 R 27 gr 1 1 den, i poněvadž se jí více spravedlnosti ještě na díl její vyhledalo 34 R
11 gr 1 1 den, ty jest sobě porazila, a tak nebude povinna toho těm sirotkom dopláceti. A což vejše se jí dodati zuostávalo, ty sou jí z hotových peněz dodány, totiž 1 R
14 gr. A tak ona díl svůj zouplna vyzdvihla.
Jiříkovi dáno na díl jeho na chování 2 R.
Od Jana Marka Tvrdoňového za grunt 4 R. Omylem psáno, dány sou do statku Mikuláše Tvrdoňového.
Od Martina Horčice přijato za vinohrad 1 R 15 gr.
Od Kateřiny Hájkové za vinohrad přijato 2 R.
Od Bednaříka z Veliké za grunt 15 gr.
Od Mikuláše Zdeňkového za grunt R.
Od Jíry Holenkového syna z Veliké 1 R 15 gr.
Od Bartoně Vávrového za vinohrad 1 R.
Od Macha Kubového za vinohrad 1 R.
Janovi Fijantovi na díl Anny ženy jeho dáno 6 R.
Kateřině dáno na díl její v nemoci 1 R.

Letha 1601 za fojta Pavla Barinusa přijato od Martina Fifíka za grunt 8 R.
Od Hájkové z Veliké za vinohrad 1 R.
Od Mikuláše Zdeňka odtudž za grunt 1 R.
Od Holinky odtudž za grunt 1 R.
Od Macka Vyležala odtudž za vinohrad 1 R.

Letha 1602 za fojta Pavla Barinusa z poručení Její [Mil]osti Paní půjčeno Fiantovi na stavení požáru peněz hotových z truhlice 10 R. Ty má položiti o posudku letha 1603. Rukojmě (neuvedeno).
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a přijato z Velkej od Jíry Holinky za g[runt] 1 R.
Z gruntu Daniele Třískala z Velkej, které položil Mikuláš Zdenků 1 R.
Z gruntu Václava Bednáře z Velkej přijato 15 gr.
Kateřině dáno na díl její na šaty 4 R.

f 171a
Letha 1602 za fojta Pavla Barinusa přijato od Martina Fifíka za grunt 4 R.
Ty sou dány Kateřině k svadbě na díl její.
Od Matěje Hájka za vinohrad přijato 1 R.
Od Macha Kuby Němcového za vinohrad 1 R.
Od Mikuláše Zdeňkového za vinohrad 1 R.
Od Jíry Holinky na místě Jana Kože za grunt 2 R.
Od Matěje Vyležala za vinohrad na místě Bartoně Vávrového
1 R.
Od Martina Horčicového z Lipova za vinoh[rad] 1 R 25 gr.
Václavovi Bednaříkovi z Velké dáno, což za svůj grunt na tyto sirotky přeplatil 25 gr.
Od Eliáše Vachového z Radějova za užitek stěpnice na samého Jíru sirotka přijato 1 R.
Z Vizovic přijato dluhu za víno 26 R.
Z toho dáno Janovi Fiantovi na díl Anny manželky jeho 18 R.
Janovi Tvrdoňovému též dáno na díl jeho 8 R.
Od Jana Fianta přijato peněz půjčených 10 R. Ty sou jemu vydány na díl Anny manželky jeho.
Od Jana, bratra těchto sirotků, přijato peněz půjčených
10 R. Ty sou témuž Janovi na díl jeho vydány.
Od Pavla Horčicového přijato za vinohrad 6 R. Ty přijal Jan na díl svůj.
Pavlovi Horčicovýmu dáno na díl na díl Kateřiny ženy jeho peněz hotových 6 R.

Letha 1604 za fojta Jana Miklošového přijato od Martina Fifíka za grunt 8 R.
Z gruntu Martina Drabíka z Veliké 2 R.
Z gruntu Mikuláše Zdeňka z Veliké 1 R.
Z gruntu Jíry Holenky z Veliké 2 R.
Z vinohradu Macka Vyležala za Dolní horu 2 R.
Od Adama Zímova z Veliké za vinohrad 2 R.
Od Martina Kubova za vinohrad 1 R 7 1 gr.
Od Jana Oulehlova za vinohrad 1 R.
Kateřině dáno na díl její 8 R.
f 171b
Letha 1604 za fojta Jana Miklošového přijato od Martina Horčicova za vinohrad 3 R.
Jakož Pavel Horčiců zuostával za vinohrad dopláceti těmto sirotkom 12 R 15 gr, ty jest sobě na díl Kateřiny manželky své porazil a jí se za vydání vypisují.

Letha 1605 za fojta Jana Miklošového z poručení J.M. pánů poručníků z vypůjčení těchto sirotků peněz hotových na zaplacení dluhů panských o s[vaté]m Jiří 15 R. Takové peníze oplatiti se mají z důchodův, když toho potřebovati budou.

Letha 1606 za fojta Jana Miklošového přijato od Adama Zímova, který položil na místě Matěje Hájka za vinoh[rad] 1 R.

Letha 1607 za fojta Jana Miklošového položil Martin Horčiců za vinohrad dvojích peněz 4 R 15 gr. Zuostává za něj dopláceti Jan syn jeho od leta 1608 po 3 R summy 18 R.

Letha 1608 za fojta Jana Miklošového jakož náleželo Anně, manželce Jana Fianta, na odvedeným vinohradu na díl její v Ležhoře Václava Martina Miklového summy 30 R, ty jest táž Anna prodala Václavovi Miklovi za hotových 4 R. A tak ona tu nic nemá.
Od Martina Fifíka za grunt přijato 3 R.
Z Velké za vinohrad přijato 1 R.

Letha 1609 za fojta Jana Miklošového přijato z Velké z vinohradu 15 gr.
Od Martina Fifíka za grunt přijato 6 R.
Zuzanně dáno na díl její, které přijal Petr muž její 6 R
15 gr.
Více Zuzanně dáno z vyšlé spravedlnosti 3 R.
Petrovi manželu Zuzaniné[mu] na díl její k vyzdvižení, aby sobě sám upomínal, odvedeno na gruntě Martina Fifíka 35 R.

Letha 1610 za fojta Jana Miklošového přijato z gruntu Martina Fifíka 2 R.

Letha 1611 za fojta Jíry Bačka přijato z gruntu Martina Fifíka 2 R.
Od Jana přijato lonských peněz za rok 1610.
Dány sou do s[tatku] n[ebožtíka] Mikuláše Tvrdoně.
f 172a
Letha 1611 za fojta Jíry Bačka přijato od Jana za grunt
4 R.
Dány jsou do s[tatku] n[ebožtíka] Bartoně Bačka, neb se těmto sirotkom ještě neplatí.
Leta 1612 za fojta Jana Miklošového přijato z gruntu Tomáše Kokošky 3 R.
Letha 1613 za fojta ut s[upr]a přijato od Tomáše Kokošky za grunt 3 R.
Letha 1614 za fojta Jana Miklošového od Thomáše Kokošky za grunt přijato 3 R.
Z Velikej měst[ečka] z gruntu přijato 2 R.
Jírovi na díl jeho dáno, kteréž přijal Jan bratr jeho za to, což jemu v armaře ukradl a preč ušel, 3 R.
Leta 1615 za fojta Martina Mlejnkového od Tomáše Kokošky za grunt přijato peněz ročních 5 R.
Ty sou vydány Petrovi Zuzanninému muži samému.
Leta Páně 1616 za fojta Matěje Kubaně od Tomáše Kokošky za grunt přijato peněz ročních 6 R.
Ty sou vydány Dorotě na díl její, kteráž byla nemocná celý rok a na to se nemálo vdlužila.

Téhož leta z důchodů JM Páně přijato na vyšlou spravedlnost 16 R 8 gr 2 1 den.
Ty sou vydány Zuzanně a dáno jí obilí místo peněz
10 m[ěřic] 3 č[tvrti].
Leta Páně 1617 za fojta Jíry Tkadlcového od Václava Matoušového za grunt přijato peněz ročních 6 R.
Dáno z nich Petrovi Jana Hoškového 3 R.
Leta Páně 1618 za fojta Jana Markového od Václava Matoušového za grunt přijato peněz ročních 6 R.
Dáno z nich Petrovi Jana Hoškového po Zuzanně 3 R, Dorotě dáno, když nemocná byla, také 3 R.