Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

42 Sirotek nebožtíka Šimka Klambových

f 149a

Jest jeden Vaněk, ten zabijíc hejnýho ušel.
Vyhledalo se jemu spravedlnosti podle zápisu knih starých sirotčích v listu 19 mimo ten jeden zlatý, který jemu letha [15]58 dán, 26 R 15 gr. Ty jsou vyšlé a při právě zůstávají.
Od vkladu do těchto rejster a vyhledání spravedlnosti 7 gr 3 den.

Tomu vejš psanému nápadníku odvedeno na vyšlou spravedlnost jeho 26 R 7 gr 4 den, kteréž náležely Jírovi, sirotku zběhlému nebožtíka Bartoně Bačka. Ty jak jemu jíti mají, o tom při témž zápisu sirotka Bartoně Bačka položeno najdeš.
Na tu summu přijato [od] Jana Záleskýho ze tři letha po 4 R – 12 R.

Letha 1600 za fojta Pavla Barinusa přijato z statku n[ebožtíka] Bartoně Bačka podli odvodu po s[irotcích] zběhlých 2 R.
Ty sou vzaty k ruce panské po s[irotku] zběhlým Janovi z dílu jeho.
Letha 1601 za fojta Pavla Barinusa přijato z statku n[ebožtíka] Bartoně Bačka podli odvodu 2 R.
Ty sou vyzdviženy k ruce panské po s[irotku] zběhlým.