Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

48 S[irotci] n[ebožtíka] Mikuláše Školudového

f 157a

Jest jich patero: Martin, Thomáš, Jan, Margetha, Anna a Barbora mateř jejich šestá.
Těch všech pět sirotkův při mateři své v ochraně zůstávají.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě 24 Barbory, mateře jejich svrchu psané, 120 R.
Na to jest sobě táž Barbora srazila díl svůj 20 R.
A na sirotky svrchu psané zůstává jí doplatiti 100 R, přijde na každého z nich na díl jeho 20 R. Ta summa od letha [15]95 při Vánocích po 5 R jim se má pokládati.

Letha 1595 při Vánocích přijato od Barbory Školudových za grunth 5 R.
Ty jsou v truhlici sirotčí.
Letha [15]96 při Vánocích přijato z gruntu Matěje Sečnů
5 R.
Letha [15]97 přijato z gruntu Matěje Sečny 5 R.
Letha [15]98 přijato z gruntu Matěje Sečny 5 R.
Letha [15]99 za fojta Pavla Barinusa přijato od Matěje Sečna za grunt 5 R.
Letha 1600 za fojta Pavla Barinusa přijato od Jana Trubačova za grunt 5 R.
Markytě dáno na díl její 10 R.
Letha 1601 za fojta Pavla Barinusa přijato od Jana Trubačového za grunt 4 R.
Markytě dáno na díl její ty ut s[upr]a 4 R.
Letha 1602 za fojta Pavla Barinusa přijato od Jana Trubačového za grunt 2 R.
Markytě dáno ostatek dílu jejího 6 R. A tak díl svůj zouplna vyzdvihla.
f 157b
Letha 1604 za fojta Jana Miklošového přijato od Jana Trubačového za grunt 5 R.
Letha 1608 za fojta Jana Miklošového přijato od Jana Davče za grunt 2 R.
Ty přijal muž Annin na díl její.
Letha 1609 za fojta Jana Miklošového přijato od Martina Zastoupila za grunt 2 R.
Přijal je Mikuláš Hejda na díl Anny ženy své.
Jakož náleželo Martinovi dílu jeho otcovského 20 R, ta spravedlnost, že se oženil bez vuole vrchnosti a své vuole užívá, jest na Jeho [Milost] Pána obrácena a jest z dluhu panského, co bylo vypůjčeno, poražena. A tak on tu nic míti nebude. Ac[tum] ur s[upr]a a za téhož fojta.
Letha 1610 za fojta Jana Miklošového přijato od Martina Zastoupila za grunt 2 R.
Přijal je Mikuláš Hejda na díl ženy své.

Letha 1611 za fojta Jíry Bačka přijato od Martina Zastoupila za grunt 2 R.
Ty sou přijaty k ruce panské po s[irotku] zběhlým.
Letha 1613 za fojta Jana Miklošového přijato od Martina Zastoupila dvojích peněz 4 R.
Ty sou přijaty k ruce panské po s[irotku] zběhlým.
Letha 1614 za fojta Jana Miklošového od Martina Zastoupila za grunt přijato 2 R.
Janovi od učení řemesla tkadlcovskýho na díl jeho dány ty
2 R.
Letha 1615 za fojta Martina Mlejnka od Martina Zastoupila přijato peněz za grunt položených k ruce JM Páně 2 R.
Jakož jest náleželo Mikulášovi Hejdovi na tom gruntě na díl Anny manželky jeho 14 R, ty jest prodal Martinovi Zastoupilovi za hotových 1 R 15 gr. A tak Mikuláš ani manželka jeho na tom gruntě nic nemají.
Leta Páně 1616 za fojta Matěje Kubaně přijato od Martina Zastoupila za grunth 1 R.
Ten jest obrácen k ruce JM Páně.
Letha 1617 za fojta Jíry Tkadlcového přijato od Mikuláše Uhlíka na místě Martina Zastoupila za grunt 1 R.
NB. Toto nemělo psáno býti.
Od Martina Zastoupila za grunt přijato 2 R.
Jsou obrácené k ruce JM Páně.
f 158a
Leta Páně 1618 za fojta Jana Markového od Martina Zastoupila za grunt přijato peněz ročních 2 R.
Ty jsou obrácené k ruce JM Páně.