Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

50 Sirotci nebož[tíka] Jana Koplového

f 163a

Jest jich kromě Kateřiny sestry jejich, kteráž sobě díl svůj na gruntě srazila, ještě 4: Mikoláš, Martin, Dorota a Zuzanna.
Ty sou všecky malé, má jich švagr jejich chovati a všelijak u sebe opatrovati.
Vyhledalo se jim všem štyřem společně spravedlnosti na g[runtu] 55 42 R 6 den.
Dělíc tu summu na štyři díly, dostane se na jeden díl po
10 R 24 gr.
Ta spravedlnost se jim z gruntu Martina Podužky vyplniti má, když nejprve jiní nápadníci svou spravedlnost vyzdvihnou, po 8 R.
Více náleží těm sirotkům na gruntě Jana Kutějka 41 R 26 gr 1 den.

Letha [15]96 přijato z gruntu Jana Kutějka 6 R.
Letha [15]97 přijato z gruntu Jana Kutějky 6 R.
Z toho dáno za dluhy n[ebožtíka] otce jejich toto: Janošovi Tvrdoňovi 1 R 7 1 gr, Kateřině na díl její dáno 2 R.
Letha [15]98 přijato z gruntu Jana Kutějkova 6 R.
Dáno za dluh n[ebožtíka] otce jejich do peněz s[irotčích], což se jinému našlo půjčených peněz 14 R 22 1 gr. Mají se ze všech dílů při vyzdvižení porážeti.
Letha [15]99 za fojta Pavla Barinusa přijato za grunt od Jana Kutějkova 6 R.
Letha 1600 za fojta Pavla Barinusa přijato od Jana Kutějkova za grunt 4 R.
Letha 1601 za fojta Pavla Barinusa přijato od Jana Kutějkova za grunt 4 R.
Letha 1602 za fojta Pavla Barinusa přijato od Jana Kutějkového 4 R.
Dorotě dáno na díl její hotových peněz 4 R.
f 163b
Letha 1602 za fojta Pavla Barinusa z poručení J.M. Paní půjčeno Martinovi Koplovýmu na stavení požáru 6 R, ty má položiti o posudcích nejprve příštích.
Rukojmě za to Jíra Mlynářův, Vašek Zálešáků S.R.S.N.
Od Jana Kutějkového přijato za grunt 3 R.
Ty sou vydány Dorotě na díl její.
Letha 1604 za fojta Jana Miklošového přijato od Jana Kutějkového za g[runt] 3 R.
Dorotě dáno na díl její 2 R.
Letha 1608 za fojta Jana Miklošového přijato od Jíry Kutějkového za grunt 3 R.
Letha 1609 za fojta Jana Miklošového přijato od Jana Vyvleče za grunt 3 R.

Mikuláš, Dorota, Zuzanna umřeli a dílů nedobraných po sobě zanechali summy 36 R 9 gr. Ta spravedlnost připadla na Kateřinu sestru a Martina bratra jejich, přijde na každého po 18 R 4 1 gr. Martinovi samému dílu jeho zůstane, totiž 21 R
3 gr.
Z těch 3 R letha 1609 položených dáno Kateřině nápadu 1 R 15 gr, Martinovi též na díl jeho nápadu dáno 1 R 15 gr.
Letha 1610 za fojta Jana Miklošového přijato od Jana Vyvleče za grunt 2 R.
Letha 1611 za fojta Jíry Bačka přijato od Jana Vyvleče za grunt 2 R.
Z toho dáno Martinovi na díl jeho 1 R, Kateřininé[mu] manželu z dílu jejího dáno 1 R.
Letha 1612 za fojta Jana Miklošového přijato od Jana Vyvleče za g[runt] 2 R.
Z toho dáno Martinovi 1 R a Kateřininému muži 1 R.
Letha 1613 za fojta ut s[upr]a přijato od Jana Vyvleče za grunt 3 R.
Z toho dáno Martinovi 1 R 15 gr, Kateřininému muži do Lideřovic také dáno 1 R 15 gr.
Letha 1614 za fojta Jana Tlustýho přijato z důchodů J.M. Paní na dluh panský 7 R.
Ty přijal Kateřinin muž do Lideřovic.
f 164a
Leta Páně 1615 za fojta Martina Mlejnka z gruntu Jana Vyvleče přijato peněz ročních 3 R.
Ty přijal Martin na díl svůj.
Leta Páně 1616 za fojta Matěje Kubaně z gruntu Jana Vyvleče přijato peněz ročních 3 R.
Ty sou dány Martinovi a muži Kateřininému do Lideřovic, každému po 1 R 15 gr.
Leta Páně 1617 za fojta Jíry Tkadlcového z gruntu Jana Vyvleče přijato peněz ročních 3 R.
Ty jsou vydány Martinovi a manželu Kateřininému do Lideřovic, každému po 1 R 15 gr.
NB. Vyhledalo se s bedlivostí, že Martin a Kateřina přebrali mimo díl svůj více, nežli jim náleželo, 1 R 11 gr
4 1 den. Ty jsou povinni s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Kutějky navrátiti.

f 165a
Letha 1596
51 Sirotek nebož[tíka] Jana Hornejch

Jest jedna Kateřina, ta při mateři své zůstává a Zuzanna, matka téhož sirotka, již spravedlnost vyrazila na gruntě, na kterémž s mužem svým zůstává.
Vyhledalo se té Kateřině samé spravedlnosti na statku a gruntě Václava Martina Horčice otčíma jejího 123 R 16 gr. Ty se jí vyplniti mají, když nejprve jiné s[irotci] n[ebožtíka] Jana Horného vyzdvihnou po 10 R summy 142 R 2 1 gr.
Více tomu sirotku náleží na vinohradě Vlčí hoře, kterejž týž otčím její drží, 80 R.
Více jí hotových peněz náleží za vína prodaná 15 R.
Na to položil za vinohrad do truhlice 8 R a platiti má od letha [15]97 uroď se neb neuroď pořadně po 4 R.
Summa všeho statku 218 R 16 gr 1 1 den.
Z toho se dluhu zaplatilo po n[ebožtíku] otci 1 R 22 1 gr.

Letha [15]97 přijto z gruntu a vinohradu od Václava Horčice 4 R.
Letha [15]98 přijato za vinohrad od Václava Horčice 4 R.
Dáno za dluh n[ebožtíka] otce těch sirotků do peněz sirotčích, což se z regimentu našlo 12 R. Mají se ze všech díluo porážeti.
Letha [15]99 za fojta Pavla Barinusa přijato od Václava Horčice za vinohrad 4 R.
Letha 1600 za fojta Pavla Barinusa přijato od Václava Horčice za vinohrad 4 R.
f 165b
Letha 1603 za fojta Martina Klamby přijato od Václava Horčice za vinohrad 2 R.
Letha 1604 za fojta Jana Miklošového přijato od Václava Horčicova za vinohrad 4 R.
Letha 1607 za fojta Jana Miklošového položil Pavel Horčiců na místě Václava bratra svého za vinohrad v Vlčí hoře 7 R.
Též položil ročních peněz 4 R.
Letha 1612 za fojta Jana Miklošového přijato od Václava Horčicova dvojích peněz za vinohrad 8 R.
Ty přijal muž Kateřinin na díl její.
Letha 1613 za fojta Jana Miklošového od Mikuláše Lebedy z Kozojídek na místě Pavla Horčicova za vinoh[rad] v Vlčí hoře na Kněždubsku přijato 4 R.
Ty přijal Martin Masařů na díl Kateřiny ženy své.
Jest témuž Martinovi Masařovi ukázáno, aby sobě takové peníze za vinoh[rad] u kněždubského horného sám vyzdvihoval.