Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

47 Sirotci nebožtíka Mikuláše Masařového

f 156a

Jest jeden Jan, kterejž své vůle užívá a se k rejstrům nestaví, Tomáš, Markyta (dopsáno) a Zuzanna mateř jeho druhá.
Za Zuzanna na podsedku zaplaceném zůstává.

Letha 1599 za fojta Pavla Barinusa náleží těm svrchu psaným dvěma sirotkom na gruntě 2 Zuzanny a Filipa bratra jejich jmenovitě každámu toto:
Tomášovi 15 R.
Markytě 15 R.

Příjem a vydání:
Letha 1600 za fojta Pavla Barinusa přijato od Zuzany mateře a Filipa za grunt 1 R.
Letha 1604 za fojta Jana Miklošového přijato od Filipa a mateře za g[runt] 1 R.
Z toho dáno Markytě na díl její 1 R 25 gr.
Letha 1610 za fojta Jana Miklošového přijato od Jana Záhorovského za g[runt] 1 R.
Zůstává při ouřadu vrbeckým, jest odveden do truhlice sirotčí.
f 156b
Jan Záhorovský skoupil od devíti nápadníků po těchto sirotcích pozůstalých, jakž o tom při gruntě zapsáno jest,
21 R 11 gr 2 den za hotové 2 R. A tak oni tu nic míti nebudou. Actum za fojta Jana Miklošova 1614.
NB. Jakož zůstávalo na J.M. Pánem na dluhu vyšlé spravedlnosti těmto sirot[kům] 3 R 15 gr, ta jest sražena po Janovi sirotku zběhlým.