Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

37 Sirotci nebožtíka Staňka Lapúchového

Jest jich dvý: Matouš, Štěpán, Anka mateř jejich třetí.
Matouš ten se k rejstrům staví, Štěpán ten chodí po své vůli a od mnoha let k rejstrům se nestaví.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Štefana Kováře
3 R. Ty jsou vyšlé a za tímž Štefanem Kovářem zadržalé zůstávají.
Více jim náleží vyšlé spravedlnosti z téhož podsedku Štefana Kováře a z vinohradu, kterýž jest Kuba Havlových doplatil 40 R.
Pars 43 R.
Dělíce na tři díly, příde na jednoho každého po 14 R 10 gr.
Anna, mateř těch sirot[ků], ta jest ve Lhotě z vinohradu vyzdvihla 16 R a tak převzala z dílu Matouše a Štěpána 1 R
20 gr. Povinna jest je zase navrátiti.
f 123b
Od vkladu do těchto rejster a vyhledání spravedlnosti dáno 11 gr 3 den.

Letha [15]94 přijato od Štefana Kováře za grunth peněz purgkrechtních 3 R.
Těm napřed psaným nápadníkům odvedeno na spravedlnost jejich vyšlou 28 R 8 gr 4 den, který náležely Jírovi, sirotku zběhlému Bartoně Bačka. Ty jak jim jíti mají, při zápisu téhož statku položené v rejstru stojí.
Matouš napřed psaný umřel a poručenství učinil o spravedlnosti své takové:
Mandě, děvčeti Matěje Tučka 1 R.
Děvčeti Vávry Pekaře též poruč[il] 1 R.
A ostatek všecko Matěkovi Tučkovi, což jemu tu kolivěk náleží, odkázal.
Na to jest Tučkovi dáno letha [15]96 3 R.
Letha [15]98 přijato z statku n[ebožtíka] Bartoně Bačka na vyšlou spravedlnost podli odvodu ut s[upr]a 26 R 8 gr 4 den.
Ty sou vydány Matějovi Tučkovi do Strážnice podlu svrchu psaného poručenství.
A tak tu nic nemá.