Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

93 S[irotek] n[ebožtíka] Martina Slaniny jinak Peprného

f 266a

Sirotek jest jeden Jan a Anna máti jeho druhá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 11 zaplaceného nachází se 56 R.
Na achteli vinohradu v Slavkovské hoře zaplacené[ho] 40 R.
Na druhém achteli vinohradu v Staré hoře zaplacené[ho]
40 R.
Vína koupeného i utěženého našlo se po něm 8 věder, to jest prodáno za 11 R.
Summa statku toho 147 R.
Z toho dluhu se zaplatilo:
Za 4 v[ědra] vína Martinovi Knápkovi 5 R.
A masařovi Skrkoškovi dáno 1 R.
Summa 6 R.
Zůstává mimo zaplacení dluhův statku čistého 141 R.
Dělíc tu summu na 2 díly, dostane se každému po 70 R 15 gr.

Anna, matka sirotka toho, přijímá na díl svůj achtel vinohradu v hoře Slavkovské za 40 R.
Peněz za víno prodané mimo zaplacení dluhů přijala na svůj díl 5 R.
Summa toho, což na díl svůj přijala 545 R.
Zůstane se jí dodati 25 R 15 gr.

Janovi sirotku zanechává se vinohrad v Staré hoře zaplac[ený] 40 R.
Zůstává se jemu dodati 30 R 15 gr.
Ten vinohrad puštěn jest Anně matce, aby jej dobře dělala a sirotka vychovávala a šaty na něj jednala do vůle vrchnosti.