Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

12 Sirotci nebožtíka Jíry Kutějka

f 31a

Jest jich dvý: Lukáš a Tomáš.
Lukáš ten jest na panství ostrožským a do Kozojídek propuštěn, Tomáš ten se spolu s jinými nestaví a své vůle užívá a v Lipově u bratra svého se přechovává.
V hledalo se jim spravedlnosti podle zápisu knih purkrechtních na gruntě Václava Kutějkového bratra jejich každému po 64 R 24 gr 1 1 den.
Na to jest jim tenž Václav do letha [15]93 zadržel 32 R
15 gr.
A mimo ty zadržalé peníze při právě jim zůstává hotových
7 R 27 gr 5 den.
A Václav, bratr těch sirotků, platiti má od letha [15]94 při Vánocích na ty dva díly po 3 R 10 gr, příde na každý díl z ročních peněz 1 R 20 gr.
Od vkladu do těchto rejster a vyhledání spravedlnosti dáno 2 gr.
f 31b
Letha [15]94 přijato od Václava Kutějkového na zadržalé peníze 2 R.
Též více od téhož Václava přijato peněz purgkrechtních za tenž [15]94 rok 3 R.
Jakož jest Lukášovi, sirotku napřed psanému, spravedlnosti jeho náleželo 64 R 24 gr 1 1 den, takovou summu budouc ženatý jest je Václavovi bratru svému za hotových 15 R prodal. A tak tu tenž Lukáš žádné spravedlnosti více nemá. A on Václav Kutějků takovou summu na zaplacení gruntu svého jest sobě porazil.
Jakož jest Thomášovi svrchu psanému náleželo dílu jeho 64 R 24 gr 1 1 den, ty poněvadž jest sirotek zběhlej, na Je[ho] [Mil]ost Pána připadly a jsou zase odvedeny s[irotkům] n[ebožtíka] Matěje Mlynáře. A tak tenž Thomáš tu žádné spravedlnosti více nemá.
Letha [15]95 přijato od Václava Kutějky za grunth 4 R.
Z toho dáno Janošovi Tvrdoňovi 2 R a s[irotkům] n[ebožtíka] Matěje Mlynáře podle odvodu po Tomášovi s[irotku] zběhlém 2 R.
Letha 1596 a 1597 přijato z gruntu Václava Kutějky 8 R.
Z toho vzal Janoš Tvrdoňů 2 R a na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Mlynáře podli odvodu 2 R.
Letha [15]98 přijato z gruntu Václava Kutějkova 4 R.
Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Mlynáře podli odvodu 2 R a na Lukáše sirotka nic, jsou prodaný.
Letha [15]99 za fojta Pavla Barinusa přijato z gruntu Václava Kutějkova za grunt 4 R.
Ty sou odvedeny na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Mlynáře.
Letha 1600 za fojta Pavla Barinusa přijato o d Václava Kutějka za grunt 2 R.
Ty sou vydány do statku n[ebožtíka] Matěje Mlynáře podli odvodu po s[irotku] zběhlým.

Letha 1601 za fojta Pavla Barinusa přijato od Pavla Tomkového za grunt ut s[upr]a 6 R.
Ty sou odvedeny na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Mlynáře podli odvodu ut s[upr]a.
f 32a
Letha 1602 za fojta Pavla Barinusa přijato od Pavla Tomkového za grunt 4 R.
Letha 1604 za fojta Jana Miklošového přijato za grunt od Pavla Tomkového 4 R.
Letha 1609 za fojta Jana Miklošového přijato od Pavla Tomkového za grunt 2 R.
Letha 1613 za fojta Jana Miklošového přijato z gruntu Pavla Tomkového 2 R.
Jsou odvedeny do s[tatku] n[ebožtíka] Matěje Mlynáře.
Letha 1614 za fojta Jana Miklošového od Pavla Tomkového za grunt přijato 2 R.
Ty sou dány do statku n[ebožtíka] Matěje Mlynáře na odvod.
Leta Páně 1615 za fojta Martina Mlejnka od Pavla Tomkového za grunt přijato a do s[tatku] n[ebožtíka] Matěje Mlynáře odve[deno] 2 R.
Leta Páně 1616 za fojta Matěje Kubaně od Pavla Tomka přijato 2 R.
Jsou obrácené do s[tatku] n[ebožtíka] Matěje Mlynáře.
Leta Páně 1617 za fojta Jíry Tkadlcového přijato od Pavla Tomka za grunt 2 R.
Jsou obrácené do s[tatku] n[ebožtíka] Matěje Mlynáře.